Štirje stebri Usode: nekaj uvodnih stavkov

Štirje stebri usode (“si zhu ming li” ali “si zhu”) ali osem kitajskih pismenk (“ba zi”) predstavljajo metafizični odgovor na vprašanje, kako je posameznik povezan s petimi “kitajskimi” elementi. Ti elementi nastopajo kot substance in nosijo metaforična imena: les, ogenj, zemlja, kovina in voda.

Kitajski metafiziki verujejo, da pet elementov pri vsakem posamezniku nastopa v drugačnem razmerju, in trdijo, da to razmerje vpliva na posameznikov značaj in posameznikove potenciale. S petimi elementi so opredeljeni tudi razvojni cikli, nadalje strani neba, telesni organi, oblike predmetov in še marsikaj drugega, zaradi česar je mogoče s takšnim sistemom opisovati marsikaj.

Elementi po ustaljeni tradiciji lahko nastopajo preko desetih nebeških debel (yin in yang oblika petih elementov) ter preko 12 tim. zemeljskih vej (nam so poznane preko pripadajočih živalskih znamenj kot so tiger, zajec, zmaj…). V kitajskem koledarju se cikla desetih debel in dvanajstih vej združujeta v ponavljajoči se cikel šestdesetih stebrov. Iz kitajskega koledarja lahko razberemo kakšen je posameznikov letni steber, mesečni steber, dnevni steber in urni steber.Ker ima vsak od štirih stebrov nebeški in zemeljski del, jih lahko opredelimo z osmimi kitajskimi pismenkami- štiri označujejo konkretna nebeška debla, štiri pa konkretne zemeljske veje. Od tod ime osem kitajskih pismenk.

Nekateri sistem osmih kitajskih pismenk imenujejo kar “kitajska astrologija štirih stebrov”, vendar pa ne gre za astrologijo v običajnem pomenu besede, ker stebri nimajo povezave s položajem planetov, Sonca in Lune. Kitajci se zelo radi oslanjajo na koledarske cikle in so se najkasneje v času dinastije Han odlepili od zgolj astronomskih pojavov.

Sistem štirih stebrov usode včasih označujejo tudi za osebni feng shui. Feng shui je še ena stara metoda s področja kitajske metafizike, ki razlaga vpliv petih elementov oziroma energij na energijsko kvaliteto prostora. Čeprav so štirje stebri usode že od samih začetkov pred okrog 1000 leti povezani s feng shuijem, kot osebni feng shui nastopajo le v primeru, ko na podlagi analize usode določamo uporabo različnih feng shui pripomočkov.

Sistem ba zi oziroma sistem osmih kitajskih pismenk se je skozi svojo tisočletno zgodovino razvijal, spreminjal in dograjeval. Stari mojstri so svoja znanja zapisovali v zagonetne priročnike, pogosto polne metafor in skrivalnic. Posledično ne obstaja poenotena podoba tega sistema. Med njegovimi poznavalci obstaja ogromno razhajanj že glede tega kako pravilno določati koledarske cikle pa vse do tega kdaj uporabiti ali ne uporabiti določeno tehniko analize in interpretacije.

Advertisements