Koncept dobre kvalitete v sistemu bazi

Znotraj sistema osmih kitajskih pismenk (bazi) oziroma štirih stebrov usode (si zhu) naletimo na koncept dobre kvalitete določenega elementa, računske zvezde (shen sha) ali “desetih božanstev”. Ta koncept dobre kvalitete je zlasti popularen predvsem v šoli Joeya Yapa.

Obstajajo npr. nasveti, da dobro kvaliteto elementa, božanstva itd. določamo preko tega ali je nek element v ugodni sezoni in je hkrati čimbolj poudarjen, npr.da ima korenino, da nastopa na več mestih osmih pismenk. Po takem pristopu je tudi element, ki obsega preko 50% moči vseh stebrov, dobre kvalitete.

Moje osebne izkušnje skozi deset let preučevanja sistema bazi so mi potrdile,da prešibek element nima dobre kvalitete, toda hkrati so mi pokazale, da ni res, da je v običajnih stebrih zelo močno pudarjen element tudi dobre kvalitete.

Po mojih izkušnjah ima določen element dobro kvaliteto, če nastopa z okrog 30% moči celotnih stebrov. Močno prisoten element stebre namreč vrže iz ravnovesja in vodi v pojav negativnih (značajskih, bolezenskih) značilnosti. Kar se tiče desetih božanstev, je potrebno upoštevati da se vsak element predstavlja skozi dvoje božanstev. Najprej moramo ugotoviti ali je element, ki mu božanstvo pripada, dobre kvalitete. To pomeni, da ima okrog 30% moči, da torej ni prešibek in ne premočan.

Šele, če temu pritrdimo,lahko preverjamo ali je tudi posamezno božanstvo morda dobre kvalitete, torej ali ima okrog 25% moči vseh stebrov. Pri “primernih”, “običajnih” božanstvih (bi jian, shi shen, zheng cai, zheng guan, zheng yin) je ta odstotek lahko višji, okrog 30%. Če je božanstvo dobre kvalitete in je obenem glede podpore in energijskega toka kljub temu element, ki nas slabi, bodo vseeno prevladovale njegove ugodne lastnosti oziroma se bodo ugodne in neugodne lastnosti v najslabšem primeru mešale.

 

Advertisements