Prsti kot simbol telesa

V duhovnih in zdravilnih praksah se pogosto uporabljajo telesne geste. Bolj so sicer poznane indijske geste (mudre), nekoliko manj pa kitajske (yin). Pri gestah prstov in dlani se uporabljajo posebna pravila in v kitajski duhovnosti jih npr. povezujemo z yinom, yangom, s petimi elementi, z dvanajstimi glavnimi meridijani, s prenatalom ali postnatalom, pa s fuzijo elementov…

Na splošno je z elementom vode povezan mezinec, z elementom lesa prstanec, z elementom ognja sredinec, z elementom kovine kazalec, palec pa povezujemo z elementom zemlje, saj palec zlahka stikamo z vsemi prsti kakor tudi zemlja posreduje med vsemi elementi.

Če hočemo najti povezavo med posameznimi prsti in deli telesa, moramo upoštevati več dejavnikov in ne samo zgoraj opisane povezave s petimi elementi. Še posebej pomembno je upoštevati pravila, po katerih se preko človeka lahko spusti tim. »energijski tuš«. Tako je mogoče priti do povezav, prikazanih na spodnji sliki, kjer je palec povezan z glavo in zgornjim dan tianom, kazalec z rokami, sredinec s srednjim dan tianom in trupom nad trebušno prepono, prstanec s spodnjim  dan tianom in trupom pod trebušno prepono, mezinec pa z nogami.

Na Kitajskem sicer obstaja še drugačna različica, po kateri je kazalec povezan s trupom nad trebušno prepono, sredinec s trupom med trebušno prepono in popkom, prstanec pa s trupom pod popkom, vednar je po mojem mnenju manj natančna. In mimogrede: zahodna delitev prstov (kazalec kot Jupitrov prst, sredinec kot Saturnov prst, prstanec kot Sončev prst, mezinec kot Merkurjev prst…) glede na kitajska znanja ni dovolj zaznavna in niti ne dovolj pravilna razporeditev.

 

prsti in telo

Advertisements

Aksiatonalne linije

Aksiatonalne linije (aksial= koten, + tonalen) so novodobni izraz za meridijane, po katerih se pretakajo vesoljna sporočila v človeškem telesu oziroma preko človeškega telesa ter omogočajo delovanje klasičnih meridijanov oziroma akupunkturnih linij. Po teh akupunkturnih linijah se pretaka življenjska energija, ki so jo različna ljudstva imenovala z različnimi imeni. Danes jo pogosto imenujemo z indijskim imenom prana ali s kitajskim imenom qi. Izraz aksiatonalne linije se prvič pojavi leta 1973 v delu novodobnega mistika, kabalista in raziskovalca Jamesa Joachima Hurtaka ali J. J. Hurtaka in sicer v knjigi z naslovom »Knjiga znanja: Enohovi ključi« (The Book of Knowledge: The Keys of Enoch). Hurtak naj bi v omenjenem delu prazaprav samo zapisal informacije, ki jih je v mistični izkušnji prejel od angelov Enoha in Metatrona. V Enohovih ključih so te linije označene kot »omrežje magnetnih domen, ki se giblje med primarnim načrtom Nadjaza in vzorčnimi koti  človeških organov.« (1)

Klasične meridiane, poznane iz tradicionalne kitajske medicine, je Hurtak označil kot akupunkturne linije, te pa so lahko povezane z aksiatonalnimi linijami. Po Hurtaku obstajajo regresivne aksiatonalne linije (2), ki delujejo v človeškem biološkem sistemu neodvisno od povezave z zvezdami, poleg teh pa obstajajo progresivne aksiatonalne linije, ki človeka povezujejo z zvezdami. Hurtak namreč trdi, da je bila »akupunktura kot je v uporabi zadnjih 12.000 let evolucijskega obstoja, … odcepljena od »progresivnih« višjih zvezdnih programirajočih kanalov, ko so se izvorne rase uprle Očetovemu programiranju.« (2)

Hurtak je opozoril, da naj bi upor teh izvornih ras onemogočal, da bi se nižji svetovi povezali z Lučjo.(3)  Če hočemo preseči retrogresivno evolucijo na našem planetu, ki je nastala kot posledica Luciferjevega upora, se moramo »ponovno povezati« z Nadjazom.(4) Posledica take ponovne povezave naj bi bila okrepitev zdravljenja številnih bolezenskih stanj in celo možnost obujanja mrtvih.(5)

aksiatonalna osnova

Postnatalno aksiatonalno omrežje je povezano z  loki, ki izhajajo in se vračajo v človeško tuljavo.

Način, kako se človeško telo in duševnost povezujeta z okoljem, je nedvomno povezan z elektromagnetnim poljem človeškega telesa. Na podlagi energijskih krogotokov v elektromagnetnem polju, Hurtakove knjige, kitajske akupunkture in kabale je nato prišlo do več poskusov iskanja načinov kako aktivirati povezavo z Nadjazom oziroma z Višjim jazom. Konec osemdesetih let 20. stoletja je Janet DiGiovanna ustvarila sistem za aksiatonalno poravnavo, ki ga je imenovala aksiatonalni proces (Axiatonal Process). V tem sistemu je pričela uporabljati vrsto aktivacijskih linij, ki naj bi omogočile ponovno povezavo z Višjim jazom. Za uspeh sta po njenem sistemu potrebna dva tretmana v dveh zaporednih dnevih. Ko je ena od njenih učenk opravila aksiatonalno poravnavo na kiropraktiku Ericu Pearlu, je ta razvil svoj sistem aktiviranja aksiatonalnih linij. Za ta sistem je značilno, da se z rokami ne dotikamo telesnih linij.(6) Svoj sistem je poimenoval »ponovna povezava« (The Reconnection), verjetno kot odziv na Hurtakovo delo iz leta 1973.

 

Axiatonal_line-_upper_sides

Stransko zunanjo linijo, ki poteka preko zgornje silhuete telesa, je prvič opisala Janet DiGiovanna. Vir slike: Wikimedia Commons

Hurtak na nekaterih mestih omenja ustvarjanje novega svetlobnega telesa in svetlobne civilizacije (Zoharim), prav tako pa tudi povezavo med aksiatonalnimi linijami in čakrami. (7) To je skupaj s kanaliziranimi Estelinimi sporočili(8) Anjo Petrović, ki je prej delala z Ericom Pearlom, usmerilo v iskanje novega sistema, ki ga je poimenovala Tesla metamorfoza (Tesla Metamorphosis). V tem sistemu se ponovna povezava, tokrat v večjem sozvočju s čakrami, prav tako naredi v dveh ločenih dnevih.(9) Če upoštevamo, da so trije dan tiani najmočnejše čakre človeškega telesa, in dodamo Hurtakovo poudarjanje vloge malih možganov, potem se Hurtakova shema precej ujema z Estelinimi informacijami o štirih aktivacijskih točkah, kjer točka na prsih, na čelu in zadaj za trebuhom ustrezajo trem dan tianom, prvo vratno vretence pa je v bližini malih možganov.(10) Nova tehnologija po trditvi Anje Petrović daje drugačno energijo od Pearlove ponovne povezave. Na posnetkih s PIP kamerami se kot pravilo kaže purpurna aura učencev, kar Tesla metamorfozo ločuje od drugih metod oziroma tehnologij.(11)

Na splošno lahko tehnike dela z aksiatonalnimi linijami razdelimo v več skupin. V kitajski duhovnosti veliko vlogo igrajo opredelitve o predrojstvenem (prenatalnem) in porojstvenem (postnatalnem).  Prenatalno izhaja iz prvotnega, izvornega načrta, postnatalno pa je predvsem odziv.

Ravno v kitajski duhovnosti srečujemo ogromno postnatalnih metod za vzpostavljanje oziroma prenavljanje ali spodbujanje progresivnih aksiatonalnih linij. Njihova značilnost je, da terjajo vsakodnevno vadbo. Eden od takih pristopov so daoistične vaje, kjer poznamo npr. združitev Neba in Zemlje in Združitev Neba in Človeka, vendar te tehnike zahtevajo dolgoletno vadbo predhodnih tehnik, veliko vizualizacije in koncentracije.(12) Ena od manj zahtevnih tehnik je koncentrirana meditacija na zvezdo Severnico, kar naj bi omogočalo ozdravitev od določenih bolezni.(13) Vendar tudi ta slednja metoda daje velik poudarek možganskemu delu, ne pa srcu, ki je sedež naših največjih moči. Nekatere daoistične vaje za aksiatonalno poravnavo so še danes precejšnja skrivnost, ki se predaja le ustno. Takšna vaja je npr. Metoda zbiranja Duha, kjer praktikant s pomočjo zavestnega dihanja iz Vesolja zbira svetlobno energijo, da bi z njo nahranil telo in upočasnil proces staranja.(14) Vendar ta metoda prav tako uporablja fokus namesto spontanega občutenja, kar je naravno stanje višjih civilizacij. Še ena od skrivnostnih in povsem neznanih metod je Metoda Sedmih zvezd Velikega voza in ta metoda naj bi bojda imela izjemne pomlajevalne učinke.(15) Ta metoda pa je v očitnem nasprotju s Hurtakovimi opozorili o vplivih padlih civilizacij iz ozvezdja Ursa Maior.

Manj ambiciozno postnatalno  aksiatonalno poravnavo najdemo v Zhineng Qigongu, kjer  v sklopu vaj Fa Qi najdemo umsko vajo za povezovanje z zunanjo energijo. Ponovno gre za vizualizacijsko prakso, kjer z vizualizacijo usmerjamo tok qija bodisi navzdol v zemljo, navzgor skozi goro ali oddaljen objekt in nato iz vesolja navzdol v naše telo, bodisi v obratni smeri.(16) Še en pristop postnatalnega aktiviranja aksiatonalnih linij je tehnika Guanqifa, kjer z gibom rok navzdol ob telesu in navzgor stran od telesa dejansko orisujemo osnovni krogotok v človeškem elektro-magnetnem polju, vendar tudi ta tehnika uporablja vizualizacijo.(17)

Večina opisanih vaj terja preveliko intelektualno delo. Intelektualno delo lahko v duhovnih praksah (pre)hitro zgosti energijo, vendar po drugi strani z njim ne moremo dostopati do višjih kvalitetnih področij Božanske praznine. Prenatalno delo z aksiatonalnimi linijami ni usmerjeno v delo z loki, ki se ob človeški tuljavi ustvarjajo v človeškem elektro-magnetnem polju, ampak išče aktivacijske linije, pogosto v točno določenih zaporedjih, ki nato šele posledično aktivirajo aksiatonalno omrežje.

aksi stranske

Prenatalno delo se najbolje obnese, če ne uporabljamo molitev, vizualizacij, ampak samo občutenje energije z rokami ob jasni, čisti nameri in stanju ljubezni brez pogojevanja. Poleg sistema Janet DiGiovanne, ponovne povezave in Tesla metamorfoze (vsaj slednji dve tehnologiji delujeta skozi medij »praznine«) se je razvilo še več drugih metod. Pogosto se uporabljajo simboli kot so Davidova zvezda in pa kabalistično Drevo življenja in razni sistemi trianguliranja. Gary Hopkins je razvil celo aksiatonalno poravnavo s pomočjo simbola tibetanskega vozla.(18) Pogosto se uporabljajo diagonalne ali cik-cak aktivacijske linije ali pa prednje (frontalne) aktivacijske linije.

aksi tuljavne

Glede na kompleksno energijsko strukturo zaporedij uporabe prenatalnih linij za aktivacijo atonalnih linij doslej obstajata najmanj dva javno znana kompleksna sistema prenatalnega aktiviranja:

 1. Iskanje duhovne podpore in stika. Na portalu Flower of Life via Pleiades, ki ga vodi Stephen Izreal, je objavljena datoteka »Aksiatonalna poravnava« (Axiatonal Alignement). Takšna zasnova tehnik poudarja strukturo iskanja duhovne podpore iz sveta angelov in vodnikov, s tem pa krepi potencial za zaznavanje sicer nevidnega sveta, lahko pa tudi za prejemanje sporočil preko sanj.(19) Žal tudi ta pristop uporablja vizualizacije. Glede tovrstnega aksiatonalnega dela so se pri meni zbudili pomisleki, saj s klicanjem angelov in vodnikov lahko prikličemo sile, ki niso Božje, težko pa je razlikovati med Božjo svetlobo in svetlobo, ki ni Božja (dodano 02.07.2018).
 2. Vrhunska bela magija. V tem zaporedju se okrepi potencial za lastni svetlobni dvig. Temu sklopu pripadata ponovna povezava Erica Pearla in Tesla metamorfoza Anje Petrović. Vzpostavitev ponovne povezave v Pearlovem sistemu ter vzpostavitev svetlobnega telesa v sistemu Anje Petrović pomenita belomagijsko iniciacijo, ker zaporedje aktivacij posameznika usmerja k iskanju energijskega dviga skozi lastno aktivnost. Obema pristopoma je skupno to, da se ne ukvarjata z vizualiziranjem, in da so navodila za vzpostavljanje ponovne povezave dostopna samo učencem teh sistemov. Iz očitno zelo sorodnega vira pa je nastal priročnik skupnosti Whole-Self za aksiatonalno delo na sebi, vendar pa ta priročnik uporablja invokacije in vizualizacije (20)… Glede tovrstnega aksiatonalnega dela so se pri meni zbudili zelo resni pomisleki, saj se z njim odpiramo energijam, pri katerih ne poznamo ozadij, težko pa je ločevati med Božjo svetlobo in svetlobo, ki ni Božja (dodano 02.07.2018).

To kar pri delu s prenatalnimi aksiatonalnimi aktivacijami še iščemo, je tretji način, to je način kako aktivirati  potencial, da postanemo svetlobno orodje v rokah najvišje sile.Opombe:

 1. Hurtak, J.J. (1973). The Book of Knowledge: The Keys of Enoch. Los Gatos, CA: Academy for Future Science. Str. 523- 536.
 2. Hurtak, J.J. (1973). Str. 524. Omenjene izvorne rase naj bi bile po Hurtaku locirane na območju Urse Maior (Veliki medved; na Kitajskem: Veliki voz) in Urse Minor (Mali medved), po drugi strani pa naj bi bile višje in moralne rase locirane na območju Oriona in Plejad ter zvezde Arktur; glej v Hurtak J.J. (1973), str. 53, 55, 58. Te sile naj bi onemogočale, da bi se nižji svetovi povezali z Lučjo; glej v Hurtak J.J. (1973), str. 398. Med različnimi mediji sicer obstajajo tudi odstopanja v obravnavi teh zunajzemeljskih ras- nekatere civilizacije v Orionu naj bi prav tako pripadale silam teme.
 3. Hurtak J.J. (1973). Str.398.
 4. Hurtak J.J. (1973). Str.362, 524.
 5. Hurtak J.J. (1973). Str. 525.
 6. P earl, Eric (2010). Ponovna povezava: zdravi druge, zdravi sebe. Založba Karantanija, Ljubljana. Str. 59-67. Petrović, Anja (2015). Tesla metamorfoza za zdravljenje in evolucijo. Primus, Brežice. Str. 288.
 7. Hurtak J.J. (1973). Str. 115, 259, 527.
 8. Petrović, Anja (2015). Str. 41-62.
 9. Petrović, Anja (2015). Str. 286.
 10. Hurtak J.J. (1973). Str. 527. Petrović, Anja (2015). Str. 46.
 11. Petrović, Anja (2015). Str. 266-268.
 12. Primerjaj z: Chia, Mantak (1993). Taoistična pot transformacije stresa v vitalnost. Gnosis, Ljubljana. Predvsem str. 193-194.
 13. Chang, Stephen Thomas (1998). Popolni sistem samozdravljenja: taoistične notranje vaje. Tomark, Ljubljana. Str. 217-219.
 14. Liang, Shou-Yu; Wen-Ching Wu (1997). Qigong Empowerment: A Guide to Medical, Taoist, Buddhist, and Wushu Energy Cultivation. Way of the Dragon Pub. Str. 121-122.
 15. Liang, Shou-Yu; Wen-Ching Wu (1997). Str. 123.
 16. Yuantung, Liu (2007). Basic Theories and Methods of zhineng Qigong. Zhineng Qigong Society, Taiji Healing Cnter, Meishan, Sichuan. Str. 44.
 17. Liang, Shou-Yu; Wen-Ching Wu (1997). Str. 36.
 18. Hopkins, Gary (2010). Axiatonal Integration.
 19. Izreal Stephen: Axiatonal alignment. http://www.floweroflifeviapleiades.com/uploads/7/4/9/7/7497478/axiatonal_0002_new.pdf , pridobljeno 24.07.2016. Bralec tega besedila naj bo pozoren na to, da je vrstni red strani v pdf datoteki pomešan.
 20. Neznani avtorji (Revizija z dne 21.04.2001): Whole-Self Attunement Manual: “Re-establishing Connection to the Divine Within”. http://www.whisperingwingstherapies.com/upload/Whole%20Self%20Manual.pdf