Melodični element (nayin)

Melodični element ali nayin (oziroma wuxing nayin) v kitajski metafiziki predstavlja trenje med nebeškim svetom, ki ga predstavljajo nebeška debla, in zemljo, ki jo predstavljajo zemeljske veje. Torej gre v bistvu za trenje med konkretnim nebeškim deblom in konkretno zemeljsko vejo, pri trenju pa naj bi se sproščal nam neslišen zvok oziroma melodija. Če nebeško deblo predstavlja nebeško raven in zemeljska veja zemeljsko raven, potem nayin predstavlja človeško raven. Melodični element se npr. uporablja v različnih pristopih preučevanja datumske izbire (zeri, zheri, ziri) in v pristopih preučevanja človekove usode, npr. v pristopu ziwei doushu ali pa v pristopu štirih stebrov usode (sizhu oziroma bazi).

Zgodovina melodičnih elementov

Formulo za pretvarjanje stebrov v Na yin ali melodične elemente lahko zgodovinsko sledimo v konec 2. stoletja pr.n.š., ko je bila zapisana v delu Knjiga princa iz Huai Nana (Huai Nan Zi). To delo, ki temelji na še starejšem izročilu, obravnava različne teme kitajskega nauka o usodi in tudi nauka petih elementov. Najkasneje v 3. stoletju n.š. se nayin že uporablja za preučevanje Usode. Tedaj se je namreč razlagalec Usode Guan Le osredotočal na nayin, ki naj bi bil po njegovem ključ do pravilne razlage celotne karte (kakršno-koli je že uporabljal).

V času dinastije Tang je bila vloga nayina že nekoliko zmanjšana. V pristopu ziwei doushu so ga še uporabljali v svojih preračunavanjih. V tim. »stari šoli« štirih stebrov usode (ta šola je bila prevladujoča pred 11. stoletjem) pa so govorili o treh vplivih – nebeški vpliv naj bi se kazal v nebeškem deblu leta in kazal na potencial za šolanje in kariero. Preko mesečeve veje so ugotavljali v kateri razvojni palači se nahaja nebeško deblo leta. Zemeljski vpliv naj bi se kazal v zemeljski veji leta in odnos zemeljske veje leta do zemeljske veje meseca naj bi kazal na dolžino življenja ter na potencial za bogatenje. Človeški vpliv naj bi predstavljal nayin letnega stebra. Ta nayin naj bi določal človekov značaj in sposobnosti obenem pa (tako kot zemeljska raven) tudi zmožnost za dolgo življenje.

Ko se je od druge polovice 10. stoletja tik pred nastopom dinastije Song pričela širiti šola mojstra Zipinga, je vloga nayina v razlagi štirih stebrov usode počasi, a vztrajno bledela. Zipingova šola je zavrnila mnoge pristope tim. »stare šole« štirih stebrov usode, namesto vpliva dvanajstih razvojnih palač in potenciala bogatenja po letni zemeljski veji so raje poudarjali tim. božanstva bogastva (cai) in uradovanja (guan), ki jih določajo odnos posameznega debla z dnevnim nebeškim deblom (gospodarjem dneva). Ko je bila najkasneje v 12. ali 13. stoletju razširjena še uporaba urnega stebra, se je staro razmerje (trije stebri, tri ravni) razbilo in odprlo pot nadaljnjemu opuščanju uporabe nayina.

Kljub temu je doktrina nayina še vedno igrala ustvarjalno vlogo v teoriji štirih stebrov. V zadnjih letih dinastije Song v 14. stoletju so šestedesetim nayinom npr. pripisali trideset simbolov oziroma simbolnih poimenovanj kot npr. »Ostri meč« za stebra Ren Shen in Gui You ter »Vulkanski ogenj« za stebra Jia Xu in Yi Hai. V času dinastije Ming  je Dong De Zhang tudi s pomočjo nayina ustvaril svoj laten in zapleten sistem datumske izbire.  Delo Xing Ping Hui Hai iz dinastije Ming baje vsebuje esej, ki zelo celovito obravnava nayine (z moje strani nepreverjena informacija). A mainstream je šel v drugo smer. Zdi se, da je v času dinastije Qing delo z naslovom Odtekajoče nebeške esence (Di Tian Sui) koncept nayina povsem opustil in večinoma se ga današnji učitelji bazija otepajo.  V času dinastije Qing je skrivno formulo nayina sicer uporabil pisec klasičnega dela Dragoceno zrcalo za črpanje znanja (Qiongtong Baojian) in sicer kot teoretično sredstvo za analizo regulirajočih koristnih božanstev v datumski izbiri. Vendar pa gre v tem primeru v resnici za uporabo v datumski izbiri. Vede ali nevede pa z uporabo slednjega dela ta koncpet za razlago štirih stebrov uporabljajo učenci šole Joeya Yapa, čeprav ta šola nayin v baziju obravnava kot nekaj bolj postranskega (?).

Kako določimo melodične elemente?

Tradicionalno velja, da je razlaga formule o pridobivanju zaporedja melodičnih elementov  že stoletja izgubljena skrivnost, podobno kot je skrivnost nenavadno zaporedje heksagramov v yi jngu. Pred skoraj desetimi leti sem se dokopal do vsebinske razlage tega zaporedja, ki je osnovana na povezavi s prenatalnim svetom. Vendar sistema trenutno nisem pripravljen javno razlagati. Mladi raziskovalec Benson Yeo je šel po drugi poti uporabe matematičnih formul in je rešitev objavil na svojem portalu v članku »60 jiazi, nayin in zvezde«. Vabim vas, da sami potelovadite s kitajsko simbolno numerologijo na njegovem portalu. Vendar pa njegov model ne pojasnjuje zakaj je potrebno uporabiti tim. »formulo 49« in prav tako ne uspe pokazati na osnovno naravo nayina. Njegova dognanja kljub temu pravilno pokažejo, da je nayin dejansko nekaj, kar je šele produkt trenja med nebeškim deblom in zemeljsko vejo.

 Brez razumevanja osnovne formule nayina ni možno celovito razumeti njegove vloge kot človeškega vpliva nasproti nebeškemu vplivu ali zemeljskemu vplivu. Skrita debla v zemeljskih vejah sicer prav tako predstavljajo človeško raven, vendar na precej drugačen način. Nerazumevanje stare simbolike je gotovo povzročilo pretirano upadanje zanimanja za melodične elemente. Kakorkoli že, obstaja več računskih trikov kako priti do nayina. Žal ti tehnični triki ne dajejo neposrednega odgovora o razlogih za dano zaporedje melodije in jih niti ne bom navajal. Sicer pa sem za vašo uporabo na blogu objavil splošno tabelo melodičnih elementov.

Možne uporabe koncepta melodičnih elementov

Imejte pred očmi, da je glede osnovne slike posameznih stebrov usode osnovni vpogled skoraj vedno mogoče dobiti že z osmimi področji v stebrih leta, meseca, dneva in ure. Z nayinom, palačo življenja in časom spočetja se je potrebno ukvarjati predvsem, če želimo začutiti neko res široko in poglobljeno sliko, pri obravnavi specifičnih področij osebnega delovanja (finančni potenciali, duhovni potenciali) ali pa pri obravnavi kart usode z nenavadnimi vplivi.

V nadaljevanju podajam nekaj osnovnih možnosti uporabe nayina:

 Uporaba 1. Ugotavljanje moči DM. Šole, kjer je ugotavljanje moči DM pomembno, nayin uporabljajo kot manjši dodatek, s katerim pri mejnih primerih določajo moč DM. Tudi sam sem ta pristop večkrat uporabil in moram reči, da uspešno.

Uporaba 2. Preučevanje osebnega značaja. Nayin po nekaterih zagovornikih vsaj deloma določi značaj človeka, predvsem pa imata to moč letni in dnevni nayin (obstaja formula za razlago te situacije). Nekateri preverjajo opis elementa nayina (ogenj, les…), druge bolj zanima razvojna podlaga in posameznega elementa ne razlagajo, ampak npr. pogledajo v katero od 12 palač glede na dnevni /letni steber spada.

2.1 Prenatalna uporaba nayina: s poznavanjem te formule lahko preučujemo posameznikove prenatalnejše sposobnosti.

2.2 Postnatalna uporaba nayina: Poznavanje te formule uporabljamo za preučevanje značaja in postnatalnih sposobnosti.

2.3. Karierne in finančne sposobnosti: z nayinom lahko dodamo dodaten kamenček v mozaiku iskanja posameznikovih kariernih in finančnih sposobnosti.

Uporaba 3. Nayin in Kongwang. Konwang (»Uničujoča praznina«) za nayin pomeni izpraznjeno podporno okolje: ogenj postane viden, voda čista, kovina dobi jasen zvok in vse to troje predstavlja kvaliteto, med tem ko se les brez oporo lomi, zemlja pa seseda, oboje se šteje za problematično.

Uporaba 4: Nayin in datumska izbira (zheri ali zeri). Nayin lahko uporabimo kot pripomoček za ugotavljanje ugodnih vplivov za neko datumsko izbiro. Po mojem osebnem okusu je delo Dragoceno zrcalo za črpanje znanja (Qiongtong Baojian) precej bolj jasno in neposredno od dela Dong Gong, hkrati pa povezano z dognanji drugega klasičnega dela o štirih stebrih usode, to je z delom, ki nosi naslov Odtekajoče nebeške esence (Di Tian Sui). Veliko napako pa delajo ljudje, ki Dragoceno zrcalo za črpanje znanja nekritično uporabljajo kot priročnik za štiri stebre usode. Omenjeno delo je hkrati in na različnih ravneh priročnik za štiri stebre, za datumsko izbiro in za feng shui.

Advertisements

Poišči svoj melodični element (nayin)

Melodični elementi ali nayini so kitajski metafizični koncept, s katerim razlagamo kako medsebojno trejo sporočila med nebom in zemljo.Nebo predstavljajo tim. nebeška debla, zemljo pa tim. zemeljske veje. Nebo in zemlja skupaj ustvarjata tim. stebre in v vsakem stebru srečamo točno določena nebeška debla in točno določene zemeljske veje. Nayin se uporablja v različnih pristopih ugotavljanja posameznikove usode kot so Ziwei doushu ali štirje stebri usode (bazi). Več o uporabi nayina bo objavljeno vdrugem prispevku.

V spodnji tabeli si lahko poiščete svoje melodične elemente ali nayine. Če je npr. vaš letni steber Yi Chou, potem je vaš nayin kovina.

Steber Kitajsko ime na yina Na yin
1. Jia Zi Morska kovina Kovina
2. Yi Chou Morska kovina Kovina
3. Bing  Yin Ognjena talilna peč Ogenj
4. Ding Mao Ognjena talilna peč Ogenj
5. Wu Chen Gozdni les Les
6. Ji Si Gozdni les Les
7. Geng Wu Zemlja iz jarka Zemlja
8. Xin Wei Zemlja iz jarka Zemlja
9. Ren Shen Ostri meč Kovina
10. Gui You Ostri meč Kovina
11. Jia Xu Vulkanski ogenj Ogenj
12. Yi  Hai Vulkanski ogenj Ogenj
13. Bing  Zi Voda v prekopu Voda
14. Ding Chou Voda v prekopu Voda
15. Wu Yin Zemlja z okopa Zemlja
16. Ji Mao Zemlja z okopa Zemlja
17. Geng Chen Vlita kovina Kovina
18. Xin Si Vlita kovina Kovina
19. Ren Wu Upogljiv les Les
20. Gui Wei Upogljiv les Les
21. Jia Shen Deževja in izviri Voda
22. Yi You Deževja in izviri Voda
23. Bing  Xu Strešna kritina Zemlja
24. Ding Hai Strešna kritina Zemlja
25. Wu Zi Razsvetljujoči  ogenj Ogenj
26. Ji Chou Razsvetljujoči  ogenj Ogenj
27. Geng Yin Trdi les Les
28. Xin Mao Trdi les Les
29. Ren Chen Tekoča voda Voda
30. Gui Si Tekoča voda Voda
31. Jia Wu Izkopana kovina Kovina
32. Yi Wei Izkopana kovina Kovina
33. Bing  Shen Ogenj ob vznožju hriba Ogenj
34. Ding You Ogenj ob vznožju hriba Ogenj
35. Wu Xu Veje iz gošče Les
36. Ji Hai Veje iz gošče Les
37. Geng Zi Prsteni zidovi Zemlja
38. Xin Chou Prsteni zidovi Zemlja
39. Ren Yin Bronasto ogledalo Kovina
40. Gui Mao Bronasto ogledalo Kovina
41. Jia Chen Svetilka Ogenj
42. Yi Si Svetilka Ogenj
43. Bing Wu Reka Han (=Mlečna cesta) Voda
44. Ding Wei Reka Han (=Mlečna cesta) Voda
45. Wu Shen Zemlja za dela na cesti Zemlja
46. Ji You Zemlja za dela na cesti Zemlja
47. Geng Xu Zaponka na broški Kovina
48. Xin Hai Zaponka na broški Kovina
49. Ren Zi Murvino drevo Les
50. Gui Chou Murvino drevo Les
51. Jia Yin Osvežilna voda iz potoka Voda
52. Yi Mao Osvežilna voda iz potoka Voda
53. Bing  Chen Pesek in ilovica Zemlja
54. Ding Si Pesek in ilovica Zemlja
55. Wu Wu Nebeški ogenj Ogenj
56. Ji Wei Nebeški ogenj Ogenj
57. Geng Shen Les granatne jablane Les
58. Xin You Les granatne jablane Les
59. Ren Xu Morska voda Voda
60. Gui Hai Morska voda Voda

 

 

Kdaj bo iz genga in jia nastal ogenj ding?

woodcutter and the trees

Wenceslas Hollar: Drvar. Vir: Wikimedia Commons

V teoriji bazija oziroma štirih stebrov usode je poznana trojica jia, geng in ding, ki skupaj predstavljajo trojico za bolj kvalitetno, ustvarjalno življenje. Geng ali yang kovina predstavlja sekiro, s katero posekamo les jia, da njegovo kvaliteto spremenimo v drva. Takšen Jia nato predstavlja primerno kurivo za plamen ognja oziroma ding. Povratno lahko z ding ognjem segrejemo kovino geng, da jo primerno obdelamo v močno sekiro. Obstajajo primeri, ko se ta ustvarjalni krogotok vrti, čeprav eno od naštetih debel ni vidno prisotno. Zlasti to velja za nevidni ogenj ding, saj les jia zanj predstavlja neposredno podporo.

Pogoja za močnejše delovanje ustvarjalnega koncepta sta:

  1. stebri morajo biti v velikem ravnovesju;
  2. eno od debel jia, ding ali geng mora nastopati kot gospodar dneva.

Če zgolj eden od kriterijev umanjka, ustvarjalni vpliv omenjenih debel v stebrih usode ni razpoznaven. Zlasti pa to velja v primeru, da obenem eno izmed teh treh debel tudi sicer manjka. Dokler stebri niso dovolj uravnovešeni, je s spodbujanjem ali oviranjem posameznih debel potrebno skrbeti za krepitev temeljnega ravnovesja. Kadar pa je takšno ravnovesje doseženo, krepimo ustvarjalnost stebrov. V konkretnem primeru zasledujemo trojico jia, ding in geng skozi vse leto. Osebno deblo ali gospodar dneva namreč predstavlja naše izhodišče, naš izvor. V stiku z okolico potem prihaja do trenj naših temeljnih informacij oziroma sporočil s sporočili okolja, situacije… Posebej velja poudariti, da se pogosto dogaja, da se sicer neuravnovešeni stebri v stiku s posameznimi desetletimi cikli sreče znajdejo v ravnovesni situaciji in tedaj potrebujejo napredno obravnavo za krepitev ustvarjalnosti stebrov.

V primeru datumske izbire postane zgodba bolj zapletena. Ustvarjalni tok v slednjem primeru nima tolikšnega poudarka na nebeškem deblu, ampak na melodičnem elementu (nayin). Na Kitajskem je bilo pred več kot 200 leti napisano delo Dragoceno zrcalo za črpanje znanja (Qiongtong baojian), ki pri iskanju ustvarjalnega izkoristka posameznih debel upošteva melodične elemente. Brez poznavanja ozadja tega dela lahko hitro zaidemo na stranpota:

  • osebno deblo ima v vseh sezonah podobno dodatno regulacijo. To pomeni. da v primeru, ko so stebri dovolj uravnovešeni, s to regulacijo ob upoštevanju primerne temperature v štirih stebrih spodbudimo optimalne razmere za kvalitetno življenje. Na konkretnem primeru debla jia, ding in geng drug drugemu predstavljajo primerno razvojno osnovo skozi vse leto. Kljub temu nekateri pri uravnavanju osebnega debla za vsak kitajski mesec/sezono uporabljajo nasvete iz dela Dragoceno zrcalo za črpanje znanja. Baje je s tem v prvi polovici 20. stoletja pričel mojster Xu Le Wu, v današnjem času pa je to heretično strujo utelesil in populariziral Joey Yap.
  • druga skrajnost so primeri, ko praktiki štirih stebrov usode enostavno zanemarijo vse nasvete, dane v delu Dragoceno zrcalo za črpanje znanja in tudi v delu Odtekajoče nebeške esence (Di tian sui), kjer se pojavijo omembe naprednih regulirajočih “koristnih božanstev”. Večina knjig o štirih stebrih usode, ki jih lahko najdete na tržišču, vas ne bo ničesar učila o uporabi napredne regulacije v primeru ravnovesnih stebrov. Nekateri celo menijo, da so vse informacije v delu Dragoceno zrcalo za črpanje znanja zgrešene in vse uporabnike tega dela označujejo za praktike lažnega bazija. Vendar je dejstvo, da omenjeno delo skupaj z nekaterimi infromacijami iz dela Odtekajoče nebeške esence predstavlja pomembne ključe, za odkrivanje naprednih regulirajočih koristnih božanstev.

Seveda pa je potrebno dati tudi končni odgovor na vprašanje kdaj bo iz genga in jia nastal ogenj ding. Do tega bo lahko prišlo v situaciji, ko bo osebno deblo jia, geng ali ding delovalo v sicer uravnovešenih razmerah. In do tega bo tedaj prišlo ne glede na sezono oziroma mesec rojstva!

 

 

Zvezdne vesoljne postaje in njihova sporočila

Zvezde k nam oddajajo prastaro, »večno« svetlobo, zato večinoma predstavljajo svetle sile in imajo v več duhovnih pristopih posebno moč, posebno vlogo. Tako naj bi bil v duhovnosti Life Technology vsak človek povezan z določeno »vesoljno postajo«, to je z nevidno komponento zvezde oziroma planeta, od teh postaj pa človek dobiva vesoljna sporočila.[1] Ta sporočila sicer ustvarjajo nevidni, brezoblični svet,[2] za človekovo življenje pa so bistvena in jih po informacijah Lee Zgonik Cestnik prejemamo z dihanjem.[3] Če upoštevamo informacije, ki jih posreduje Irving Feurst, naj bi bila z dihanjem povezana predvsem Zvezda Severnica.[4] Če Severnico vidimo kot vrh Zemljine osi, okrog katere se iz geocentričnega vidika vse vrti, potem je ta os (ali dimnik ali steber oziroma drevo) povezana z elementom lesa, les pa je v kitajski tradiciji element zraka. Glede na to, da lahko povezavo z vsakokratno zvezdo ali celo planetom vidimo kot stransko os, lahko povezavo z vsemi zvezdami in planeti povežemo z elementom lesa ter zrakom in na ta način simbolno potrdimo informacijo iz Life Technology, podano s strani Lee Zgonik Cestnik.

Ker je svetloba še posebej privlačna, se bomo med vesoljnimi postajami razgledali predvsem po nekaterih zvezdah in ozvezdjih.Tudi v sistemih, ki delajo z aksiatonalnimi linijami (Ponovna povezava, Tesla metamorfoza) govorijo o aksiatonalni povezavi človeka z zvezdami. Ker so zvezde tako oddaljene, da se njihova svetloba ohranja izjemno dolgo, naj bi bile povezane s potencialom večnega življenja.[5] Skozi preučevanje Yijinga ter astralne simbolike sem se dokopal do simbolnih interpretacij določenih zvezd in ozvezdij. Nekatere od teh interpretacij imajo samo začasni pomen in se bodo skozi stoletja nekoliko spreminjale kot so se že spreminjale tudi v preteklosti. Za primerjavo v spodnji tabeli dodajam še interpretacije ozvezdij oziroma zvezd kot sta jih podala J.J. Hurtak v »Knjigi znanja: Enohovi ključi«[6] in Irving Feurst v delu »Zvezdni energijski blagoslovi. Sedem posvetitev- iniciacij«.[7] Opazili boste, da Feurst pri opisovanju mrež dejansko opisuje aksiatonalne linije. Bodite pozorni tudi na to, da tabela ne opisuje civilizacij na splošno, ampak tiste nivoje določenih ozvezdij oziroma zvezd, ki močneje delujejo na planet Zemlja in na človeštvo.

Zvezda/ozvezdje Moja interpretacija J.J. Hurtak
Irving Feurst
Plejade Sloga, sodelovanje, prijateljstvo in ljubezen, angeli, energijska podpora, začetna mala enost v svetu dvojnosti (predpriprava), začetek koncepta pomnožitve za galaktično telo. Umetniški potenciali skozi energijo življenja. Pomembne so za aktiviranje longitudinalnih aksiatonalnih linij. Osnova za fizično (proto)kreacijo, harmonija stvarjenja, galaktični izvor Adamove hiše, »Bratovščina luči«, zagotavljanje svetlobnega ovoja, ki omogoča delovanje sil iz Oriona. Povezava s Svetlobnim telesom. Ljubezen, odpiranje srčne čakre, delo z geni, gradnja »Kristusovega telesa«
Bik Prenatal svetlobe, prijateljstvo, angeli, energijska podpora, nosi podobne, a šibkejše pomene kot Plejade, delno je pomemben za aktiviranje longitudinalnih aksiatonalnih linij. Za nas skupaj z Orionom izvor merkave.
Orion Čuvar svetlobe in čistega prenatala, izjemna kreativna moč, sveti glasovi, vstop duhovne sile v galaktično telo, vstop iz sveta dvojnosti- razdvojenosti v svet enosti; Kristus, Metatron in Mihael, vendar hkrati tudi center Luciferja in temnih sil. Svetle sile prevladujejo. Zelo je pomemben je za aktiviranje longitudinalnih aksiatonalnih linij in aksiatonalnih linij na sploh. Oblikovanje višje astrokemične vibracije, tu je duhovni center in resnični Kristus, duhovna moč Kristusa- gnoza, Gospodarji Luči, Glavna nadzorna piramida Luči v vesolju Očeta. Prehod med aktivnostmi v naši galaksiji in večjim Vesoljem Očeta. Povezava s Svetlobnim telesom in Večnim očesom.  Za nas skupaj z Bikom izvor merkave. Povezava s korenskimi mantrami Zavedanje duše, spojitev »osebnosti in duše«
-> Rigel  Začetek intenzivnega združevanja dvojnosti/ razdvojenosti v svet enosti. Pomembna zvezda za aktiviranje aksiatonalnih linij. Povezava z Glavnimi rajskimi piramidami Sina Integracija materije (telesa) in duha, vračanje v enost, skladnost moškega in ženskega, delo z vodo v človeškem telesu
-> Betelgeza Napredovana konstrukcija enosti- skozi to zvezdo se zaključi prehod v svet enosti. Močna prisotnost Kristusa (Mitre/ Horusa…) in Boga (YHWH, Varune…). Je pomembna zvezda za aktiviranje aksiatonalnih linij. Povezava z Glavnimi rajskimi piramidami Sina Zavedanje, dušni vidik ljubezni, ozaveščanje božanskosti duše, delo z Zemljino mrežo pod vodami, lepota v naravi
Sirij Dovršena in  zgoščena oblika  sijaja ter vzdrževanje pozicije enosti. Močna prisotnost Kristusa (Mitre/ Horusa…) in Boga (YHWH, Varune…). Zgoščena nadgradnja aksiatonalnih linij. Povezava s »Piramidami postaj na pol poti« kot osrednjimi načrtovalnimi področji inteligence Kristusova zavest, brezpogojna ljubezen, yang energija, vodenje zemeljske mojstrske hierarhije »Bele bratovščine«, delo z Zemljinim mrežnim sistemom. Vsi na Zemlji imamo »siriansko predlogo« ali mrežni energijski vzorec, ki bo pospešil razvoj Kristusove zavesti in naj bi se aktivirala v dvanajstih stopnjah.
Ščit Čuvar svetlobe in prenatala
Strelec Moč prizemljevanja, galaktično središče – osrednja uprava galaksije, praviloma v znamenju koncentrirane svetlobe,  ob povezavi pa so morda prisotna določena  tveganja, ker energije ponekod niso čiste. Glavna nadzorna piramida Luči v lokalnem vesolju. Izdajanje ukazov za razvoj vseh oblik inteligence v našem lokalnem vesolju preko posredovanja »postaj na pol poti« (Mid-Way stations; za nas je to Arktur). Del civilizacij v Strelcu je na strani temnih sil.
Arktur Vladavina dobrega prinaša luč v svet teme. Pomemben je za aktiviranje longitudinalnih aksiatonalnih linij. »postaja na pol poti« (Mid-Way station), večji programski center, povezan s Plejadami in Orionom, ta postaja omogoča prelom z upravljajočim nadzorom Velikega Voza (Velikega medveda). Obenem povezava s »Piramidami postaj na pol poti« kot osrednjimi načrtovalnimi področji inteligence. »Gospodarji luči« z Arkturja nadzirajo razvoj inteligence v sončnih sistemih našega predela galaksije. Upanje, pospeševanje razvoja, integracija zavednega in nezavednega uma, prevladujejo yin sile
Vega in ozvezdje Lira Pomoč pri vračanju v svetlobo. Umirjena glasba. Vega je pomembna za aktiviranje longitudinalnih aksiatonalnih linij. Vega: Sočutje, delo s čakro sončnega pleteža, premagovanje strahov, združevanje s »telesom ljubezni«, glasba
Rimska cesta Božja luč
Zvezda Severnica Temeljno ravnovesje, analogija galaktične osi za naš planet, vladavina nad karmo. Energije niso čiste, višji nivoji pa omogočajo hiter napredek do določene stopnje.

(dopolnjeno 31.07.2016)

Vladavina temnih sil, nadzor nad karmo. Dih (očiščevanja, op.p.), čiščenje starih vzorcev, starih programov, ravnovesje, stabilnost
Mali medved Energije niso čiste, določeni predeli pa so pod vladavino temnih sil Vladavina temnih sil, nadzor nad karmo.
Veliki medved Vladavina temnih sil, višji nivoji pa vseeno lahko prenašajo sporočila ravnovesja do določenega nivoja.

(dopolnjeno 31.07.2016)

Vladavina temnih sil,  nadzor nad karmo. Toda v povezavi s Plejadami obenem tudi prehod v svet višjih zvezdnih inteligenc
Zmaj oz. zvezda Thuban Vladavina temnih sil (zlasti v smeri proti zvezdi Thuban) Vladavina temnih sil, nadzor nad karmo.

_____________

Opombe in sklici

[1] Zgonik Cestnik, Lea (2009). Fenomenizem. Predavanja v SPIRALI, Centru za kvaliteto življenja. Celje, str. 73-74.

[2] Zgonik Cestnik, Lea (2009): str. 27.

[3] Zgonik Cestnik, Lea (2009): str. 43.

[4] Essene, Virginia; Feurst, Irving (2014). Zvezdni energijski blagoslovi. Sedem posvetitev- iniciacij. Ljubljana, Star Eysium, str. 101-102.

[5] Dagunc, Jelena (2014). Ka večnosti kroz zvezdana vrata. Beograd, Etalon 999, str. 4.

[6] Hurtak, J.J. (1973). The Book of Knowledge: The Keys of Enoch. Los Gatos, CA: Academy for Future Science. Str. vii, 53-55, 58-61, 78, 85, 97, 100, 153, 181-182, 222, 247, 398, 428.

[7] Essene, Virginia; Feurst, Irving (2014). Zvezdni energijski blagoslovi. Sedem posvetitev- iniciacij. Ljubljana, Star Eysium, str.2, 85-89, 101-105, 117-121, 139-143, 159-162, 179-184, 199-207.

Meridiani iz klasične kitajske medicine in qigonga

meridians

Čeprav še pred nekaj leti pri vadbi qigonga ali pri sproščanju nisem močneje občutil pretoka energije v telesu in vsaj po moji vednosti nimam nadpoprečnih ekstrasenzornih zaznav, sem doslej intuitivno uspel zaznati tok življenjske energije po poteh, ki se skladajo z meridianom srca, meridianom ledvic in meridianom želodca. Pri slednjem meridianu sem pri nožnih prstih zaznal celo razcepitev toka na dva dela. Sheme o poteku meridianov so mi potrdile skoraj 100% korelacijo mojih občutij s potekom meridianov kot so znani v tradicionalni kitajski medicini oziroma qigongu. Po teh meridianih naj bi krožila življenjska sila (qi).

Na Kitajskem se kot kaže ta sistem uporablja že tisočletja. Že v času dinastije Shang (pred 1122 pr.n.š.) so tamkaj pričeli uporabljati masažne kamne Bian Shi (izg. Bien š’), s katerimi so stimulirali akupresurne točke na koži,[1] kasneje pa so razvili dovršen sistem akupunkture. Ta zdravilni sistem sedaj že desetletja uspešno prodira v Evropo in anglosaški svet.

Februarja 1937 je kardiovaskularni strokovnjak Sir Thomas Lewis v British Medical Journal objavil svoja spoznanja o dotlej neznanem sistemu »kožnih živcev«, ki nimajo ničesar skupnega z znanimi senzornim živčevjem ali s simpatičnim sistemom.[2] Do svojega odkritja je prišel tako, da je preučeval odzive ranjene kože in spoznal, da je neodvisno od senzornih živcev ter simpatičnega sistema prizadeto večje območje okrog rane. Na tej osnovi je sklepal o obstoju omenjenega posebnega sistema.[3]

Potem, ko je Semyon Kirlian leta 1949 odkril način za fotografiranje subtilnih energijskih polj (tim. kirlianova fotografija), so tudi ruski znanstveniki v petdesetih letih 20. stoletja odkrili povezavo med elektromagnetnimi merjenji in tradicionalno kitajsko medicino.[4] Leta 1964 je korejski raziskovalec Kim Bong Han odkril, da se v petnajstih urah po spočetju piščanca v telesu že izoblikujejo meridianske poti, torej še pred nastankom zasnov organov, meridiani se nahajajo tik pod kožo in so sestavljeni iz posebnega tkiva.[5]

Potem, ko so v šestdesetih letih znanstveniki z vbrizgavanjem izotopa fosforja v telo uspeli slediti gibanju izotopa po poteh akupunkturnih meridianov, je leta 1985 francoskima raziskovalcema Clauseu Derrasu in Pierru de Vernejeullu uspelo ugotoviti, da vbrizgane radioaktivne substance potujejo vzdolž meridianov s hitrostjo 30 centimetrov v času štirih do šestih minut.[6]

Ortoped Robert Becker je izdelal posebno elektrodno napravo za merjenje meridianov in akupunkturnih točk ter leta 1985 objavil svoje ugotovitve, da je s pomočjo te naprave v ponavljajočih se poskusih uspel pokazati na električne naboje na tistih mestih, kjer se nahajajo akupunkturne točke.[7] Tri leta kasneje je William A. Tiller objavil ugotovitve, da v centru akupresurnih točk pride do 20-kratnega padca v električnem uporu.[8]

Toda druge raziskave niso uspele potrditi povezave med akupunkturnimi točkami in spremembami električnega upora na koži (Martinsen  et al. 2001; McCarroll & Rowley 1979).[9] Med tem, ko naj bi sicer obstajale korelacije v biokemiji in bioluminiscenci, so študije s področja funkcionalnosti (Trigger points, sledenje meridianov z radioaktivnimi izotopi) in bioelektričnih odzivov prišle do nasprotujočih si rezultatov.[10] Tudi samo življenjsko energijo (qi) nekateri raziskovalci zavračajo, spet drugi jo imajo za poseben fiziološki odziv oziroma za metaforo za biološke procese.

Po mojem mnenju obstoj meridianov preko preučevanja grobe snovi ne bo nujno fizikalno potrjen, saj gre pri njih predvsem za delo s simboli. Tok in okvirno lego dvanajstih meridianov je možno konstruirati glede na simbole števil ter Yi jinga. Simbol vselej vsebuje sporočilo in to namiguje, da imajo meridiani informacijsko vlogo. Če držijo spoznanja dr. Kima o oblikovanju meridianov v telesu zarodka še pred oblikovanjem  zasnov telesnih organov, to še dodatno potrjuje njihovo prenatalno naravo. Znotraj Life Technology[11] se pojavljajo tudi trditve, da se po meridianih dejansko pretakajo sporočila, ki so prenatalna energijskim nivojem. Podobno Irving Feust opozarja, da akupunktura, čakre, sefiroti itd. delujejo v različnih vibracijskih sferah in izrecno opozarja na to, da je inteligentna energija (shakti) v bistvu subtilna in ne fizična energija.[12] Gre torej predvsem za duhovno igro s simboli, pri čemer smo prepuščeni temu, da skozi lastne energijske zaznave občutimo tok teh meridianov, ali pa, da v moč sveta simbolov preprosto verjamemo ali ne.


Viri in opombe:

[1] Yang, Jwing-Ming (1998). Qigong for Health and Martial Arts. YMAA Publication, str. 4.

[2] de Morant,  Georges Soulié (1994). Chinese Acupuncture. Paradigm Publications, str. 6.

[3] de Morant,  Georges Soulié (1994): str. 27.

[4] Yanick, Paul (2003). Kvantna medicina. Vodič za novu medicinu 21. veka. Beograd, Esotheria. Str. 26.

[5] Yanick, Paul (2003): str. 29 (avtor sicer navaja napačno letnico). Limansky YP, Gulyar SA, Samosiuk IZ, Samosiuk NI, Żukow W (2011). Puncture methods of physiotherapy and their scientific rationale. Str. 118. Iz: Czerwinska Pawluk, Iwona; Żukow, Walery (ur; 2011). Humanities Dimension of Rehabilitation. Radom, Radom University, str. 185-210. Chang, Stephen Thomas (1998). Popolni sistem samozdravljenja. Taoistične notranje vaje. Ljubljana, Tomark. Str. 193-194. Gerber, Richard (1995). Future Trends in Healing. Str. 56-57. Iz: Marberry, Sara O. (ur.; 1995): Innovations in Healthcare Design. John Wiley & Sons.Str. 49-68.

[6] Gerber, Richard (1995): str. 49-68. Yanick, Paul (2003): str. 29.

[7] Becker, O.; Seldon G. (1985) v McTaggart Lynne (2006). Polje. Po sledeh nevidnih sil v vesolju. Ljubljana, Ara. Str. 100.

[8] Yanick, Paul (2003): str. 29.

[9] Hammerschlag, Richard; Langevin, Hélène M.; Lao, Lixing ; Lewith, George (2007). Physiological dynamics of acupuncture: correlations and mechanisms. Str. 189-190. Iz: MacPherson, Hugh (ur.; 2007). Acupuncture Research: Strategies for Establishing an Evidence Base. Elsevier Health Sciences. Str. 181-197.

[10] Hammerschlag, Richard; Langevin, Hélène M.; Lao, Lixing ; Lewith, George (2007): str. 189-190

[11] Gre za duhovni sistem, ki ga je razvila mojstrica Aiping Wang Füllep.

[12] Essene, Virginia; Feurst, Irving (2014). Zvezdni energijski blagoslovi. Sedem posvetitev- iniciacij. Ljubljana, Star Eysium, str.31,48.

V znamenju moči

Kanalizirano sporočilo Bitja Čiste zavesti (junij 2016):

 »V znamenju moči

Močan je tisti človek, ki zmore izžarevati ljubezen. V ljubezni se skriva osnovni ključ za dostop v višje sfere. Ta ključ je predpogoj astralnih potovanj na najvišjih ravneh. Z mojo upravo lahko jadrate še dlje. Toda dokler ni ljubezni, moja tehnologija ni kaj prida dostopna. Lahko bi rekli, da sem svojo tehnologijo vezal na platformo ljubezni.[1]

Človek lahko z vsakodnevno vadbo skuša prodreti onkraj stanja ljubezni. To je en način kako osvojiti to tehnologijo. Je pa še druga pot. To je pot luči. Sijaj omogoča učenje na drugačni ravni, pogoj pa je, da je oseba iniciirana, tako ali drugače. Spektralna anomalija omogoča zasledovanje moje bitnosti.[2] Vendar mora v zasnovi obstajati primeren red, da se transfiguracija[3] lahko opravi v popolnosti.

Moja moč presega raven prostorskih in časovnih omejitev. Zato se je le-te potrebno učiti postopoma.[4]«


Opombe:

[1] Bitje Čiste ljubezni deluje v četrtih nebesih, Bitje Čiste zavesti pa v petih nebesih. Bitje Čiste zavesti nam tukaj sporoča, da je ljubezen pomembno sidro za delovanje Čiste zavesti.

[2] Morda se ta stavek navezuje na stalno prenavljanje in na potrebo po odpuščanju starih kod oziroma sporočil.

[3] Karkoli izraz sicer pomeni. Transfiguracijo ali spremenitev načeloma razlagamo kot preoblikovanje, preobrazbo. V krščanstvu izraz npr. srečamo v evangelijih, kjer je opisana manifestacija Jezusovega svetlobnega telesa (Mt  17,1-2; Mr 9, 2-3; Lk 9, 28-30). V magiji izraz pomeni spremembo iz ene oblike pojavnosti nekega objekta v drugo, v gnozi pa se izraz uporablja za proces zamenjave smrtnega človeka s prvotnim, nesmrtnim, božanskim bitjem (v kabali bi to bil Adam Kadmon).

[4] Morda je mišljeno učenje od moči Čiste zavesti.

Ključne aksiatonalne linije

J.J.Hurtak že leta 1973 v delu »Knjiga znanja: Enohovi ključi« (The Book of Knowledge: The Keys of Enoch) omenja, da ima vsak človek svoje aksiatonalne linije. Aksiatonalne linije naj bi bile del magnetnega polja (višjega) petdimenzionalnega sistema,[1] akupunkturni meridiani pa so del našega nižjega bioenergijskega sistema.  Današnji ljudje  naj bi po njem praviloma imeli delujoče le regresivne aksiatonalne linije, ki vzdržujejo obstoj akupunkturnih linij oziroma meridianov.[2]

Progresivne linije, ki  človeka povezujejo z zvezdnimi sistemi, naj bi bile v preteklosti prekinjene. Po Hurtaku naj bi se to zgodilo pred 12.000 leti zaradi upora »izvornih« ras,[3] Eric Pearl pa glede človekovega padca poroča o možnosti, da naj bi planet Zemlja nekoč obvladovali ljudje, inkarnirani iz Plejad, nato pa je med dvema plejadskima frakcijama izbruhnil spopad za prevlado, zaradi česar naj bi se spremenila celo struktura DNK.[4] Obstaja tudi pojasnilo, da naj bi bila aksiatonalna mreža pred 12.000 leti, v času Atlantide, poškodovana skozi pulz iz Oriona, da človeštvo ne bi skrunilo zvezdnih populacij.[5]

V današnji duhovnosti se širi prepričanje, da so zvezde ključ do zdravja in dolgega  življenja. Zvezda ni le vesoljno telo, ampak tudi kozmični simbol. Njena svetloba lahko potuje tisoče in tisoče let preden doseže naš planet. Kar mi vidimo, je svetloba kakor je nekoč obstajala. Zato zvezda kot kozmični simbol predstavlja mladost in dolgo življenje, izvorna sporočila, kode in svetlobo. Danes se je razvilo več tehnik za ponovno aktiviranje aksiatonalnih linij. Te tehnike temeljijo na nizu spodbujanj posameznih linij, ki jih lahko delimo najmanj na sledeče kategorije:

  • dve liniji osnovne aktivacije prenatalnega krogotoka sporočil, kod in svetlobe
  • vzdolžne linije ali longitudinalne (osnovni vnos zvezdnih sporočil, kod in svetlobe)
  • diagonalne linije (namenjene vzdolžnemu in prečnemu uravnavanju yina in yanga, ter omogočanje gibanja zvezdnih sporočil, kod in svetlobe preko širšega telesnega medija)
  • prečne ali transverzalne linije (nivojsko uravnavanje yina in yanga)
  • triangualcijske linije (namenjene dovršitvi harmonizacije ter stimuliranju, prebujanju individualne energetske geometrijske forme- individualne merkabe oziroma svetlobnega vozila aka svetlobnega telesa)
aksi tuljavne

Primer longitudinalnih linij

Moje osebno mnenje je, da so vse te linije bolj ali manj prav tiste, ki jih Hurtak imenuje progresivne aksiatonalne linije. Še posebej pa so z zvezdnimi sistemi povezane linije kot sta liniji osnovne aktivacije prenatalnega krogotoga sporočil, kod in svetlobe, pa tudi vzdolžne linije. Dve liniji osnovne aktivacije prenatalnega krogotoka sporočil, kod in svetlobe ter sedem vzdolžnih linij predstavljajo devet osnovnih progresivnih aksiatonalnih linij za povezovanje z zvezdami.

Liniji osnovne aktivacije prenatalnega krogotoka sporočil, kod in svetlobe sta poznani tudi v qigong sistemih. Tako npr. Zhi Gang Sha v svojem sistemu opisuje preprosto vajo za stimuliranje prenatalnega krogotoka, hkrati pa pojasnjuje, da je tak krogotok značilen predvsem za svetnike oziroma duhovno prebujene ljudi.[6]

Axiatonal_line-_upper_sides

Stranska zunanja linija preko zgornje silhuete telesa je primer stranskih longitudinalnih lnij. Vir slike: Wikimedia Commons

Obstaja sedem vzdolžnih ali longitudinalnih linij, od tega jih šest nastopa v paru. Vzdolžne linije so povezane s kodami, ki na naš planet prihajajo iz ozvezdij Oriona ter Bika, iz zvezde Arktur (in delno Vege) ter iz Plejad. Linija, ki se povezuje z Orionom je hkrati linija, ki nas tesneje povezuje z galaktično silo, ki nosi imena Horus, Mitra in Kristus. Do povezave s temi zvezdami in ozvezdji je mogoče priti preko uporabe zakonitosti feng shuija, qigonga in tradicionalne kitajske medicine na eni strani ter na osnovi kitajskih tehnik za preučevanje usode (ming) na drugi strani.[7] Zanimivo je, da je ključni pomen prav teh zgoraj omenjenih nebesnih teles jasno opisan tudi v Hurtakovem delu.[8] Hurtak izrecno poudarja povezavo med aksiatonalnimi linijami in zvezdnimi sistemi, govori celo o rojstvu »medicinske astronomije«.[9]  Prav na osnovi linij, ki so povezane s Plejadami in Orionom je mogoče še bolj natančno opredeliti primeren čas za iniciacijo oziroma aktivacijo aksiatonalnih linij. Kot kažejo izkušnje iz ponovne povezave pri Pearlovem sistemu ter pri svetlobnem telesu v Tesla metamorfozi, pa se aksiatonalna povezava  vsaj delno aktivira ne glede na konkretno (ne)poravnanost našega planeta z določenimi zvezdami oziroma zvezdnimi sistemi.


Viri in opombe:

[1] Hurtak, J.J. (1973). The Book of Knowledge: The Keys of Enoch. Los Gatos, CA: Academy for Future Science. Str. 524.

[2] Hurtak, J.J. (1973). Str. 523, 524.

[3] Hurtak, J.J. (1973). Str. 53, 55, 58, 398, 524.

[4] Konkretno naj bi imeli ljudje nekoč 12 verig DNK, zaradi spora med plejadskima frakcijama pa naj bi izgubili deset verig. Pearl ne ponuja pojasnila ali gre za tostranski DNK ali pa ostalih deset verig predstavlja DNK na drugih dimenzionalnih ravneh. Pearl, Eric (2010). Ponovna povezava: zdravi druge, zdravi sebe. Založba Karantanija, Ljubljana. Str. 89-91.

[5] NAMARIE, št. 54, december 2010. Str. 19. Vir: http://www.divine.si/namarie/namarie10december.pdf

[6] Sha, Zhi Gang (2006). Soul Mind Body Medicine; A Complete Soul Healing System for Optimum Health and Vitality. New World Library, Kalifornija. Str. 122-124.

[7] Gre za povezavo med he tu in luo shu diagramom, tremi dan tiani ter »Tremi izjemnimi plemenitimi osebami« (sanqi guiren). Sanqi guiren predstavlja nabor tim. nebeških debel, ki ustvarjajo strukturo pozitivnih simbolnih sil (simbolni angeli, božanstva). Prisotnost takih struktur naj bi znatno povečevala človekove potenciale, srečo v življenju oziroma zaščito pred neugodnim razvojem dogodkov. sestavljajo jih skupine Jia-Wu-Geng, Yi-Bing-Ding in Xin-Ren-Gui. Glej npr. v Koh, Vincent (2006). Unveil Your Destiny. Asiapac Books, Singapur. Str. 91; Too, Lillian (2005): Eight Characters: Chinese Personal Forcastings. Konsep Books, Malezija. Str. 105-106; King, Jerry (2014): Qi Men Dun Jia: An Ancient Chinese Divination System. CreateSpace Independent Publishing Platform.

[8] Hurtak, J.J. (1973). Str. 53-55, 58, 61, 181-182.

[9] Hurtak, J.J. (1973). Str. 523, 525, 530.