Duhovnost iz Čiste zavesti ali duhovnost, ki temelji na veri

Nekako od šestdesetih let 20. stoletja naprej se na Zahodu močno širi nabor duhovnih praks. Med tem, ko so klasični pristopi koreninili večinoma v delu z energijo (yoga, qigong, bioenergija), so v bolj skriti obliki verjetno že ves čas obstajali tudi pristopi, ki so se oslanjali na delo s Čisto zavestjo. V Indiji Čisto zavest predstavlja Šiva in ta zavest deluje onkraj miselnega sistema. Tudi na Kitajskem so se že zelo dolgo nazaj pojavile tehnike za sproščanje v stanju brez misli ali celo brez uma. V teh praksah je pomen vere bledel, vse pomembnejša pa je bila jasna namera. Vendar pa so vsi stari sistemi, v katerih se pojavljajo ti koncepti, vsebovali tudi delo z energijo. V začetku devetdesetih let je v razvoju duhovnih praks prišlo do premika v smeri proti Čisti zavesti, kjer je ključna namera.

aiping maj 1992

Mojstrica Aiping Wang (na sliki: iz 1992) je v začetku devetdesetih let delovala tudi v Sloveniji. Vir: Wikimedia Commons

Tako je npr. mojstrica Aiping Wang Fülepp na podlagi qigong veščin v letih 1991-1992 ustvarila sistem, ki ga imenuje Life Technology, danes pa se pogosto uporablja tudi poimenovanje Shenqi v širšem smislu besede. V tem pristopu, ki pozna trening stanj praznine, je vera še naprej pomembna, pa tudi kitajsko ime Shenqi (Božja energija) razkriva, da gre v osnovi še vedno za energijsko metodo. Velika posebnost tega sistema je, da učenci trenirajo kako biti orodje v rokah Višje sile, to je -po mojem osebnem mnenju- vrhunskih Belih magov  iz nam običajno nevidnega sveta (pripadniki te duhovnosti za njih in njihove angele uporabljajo le ime Energija). Nimam informacij kdo je v Sloveniji trenutno glavni predstavnik mojstrice Aiping Wang Fülepp.

eric pearl

Eric Pearl je pričel delati s popolnoma novimi duhovnimi pristopi. Vir slike: diamondhealingradio.com

Leta 1993 je mojster Eric Pearl na svoji lastni koži doživel tim. aksiatonalno poravnavo. Po tem dogodku so se njegove zdravilne moči znatno povečale in je razvil svoj lastni sistem, ki se v primeru aktivacije aksiatonalnih linij imenuje Ponovna povezava, v primeru zdravilne seanse pa se imenuje Zdravljenje s ponovno povezavo. Čeprav Eric Pearl ohranja določene vidike energijskega dela (mahanje z rokami, vlečenje aksiatonalnih linij), je z nastopom te tehnologije prišlo do radikalnega premika v smeri dela s Čisto zavestjo. V tem pristopu vera ne igra nobene vloge več, skoraj vse se stavi na čisto namero. Sam postopek aktivacije aksiatonalnih linij obsega zaporedja, v katerih osebno prepoznavam močno belomagijsko iniciacijo. Včasih kar neverjetne uspehe Pearlovega zdravljenja s ponovno povezavo so deloma dokumentirali tudi znanstveniki. Eden od glavnih predstavnikov tega sistema v Sloveniji je Janez Aljančič.

Frank Kinslow

Frank Kislow, po lastnih besedah sledilec Šive, božanstva Čiste zavesti. Vir slike: http://www.kinslowsystem.com

V letih 2007-2008 je mojster Frank Kinslow skozi osebno krizo razvil tim. Kvantni entrainment. Mojster Kinslow je vrsto let treniral Transcendentalno meditacijo, kjer se je učil tudi tehnik Čiste zavesti. Njegova preprosta metoda pa se obenem zdi kakor nadgradnja Pearlovih preprostih opisov za uporabo Zdravljenja s ponovno povezavo na sebi. Zdi pa se, da Kinslowova tehnika (zaporedje: stanje praznine in/ali tim. »ev občutka«- jasna namera- stanje praznine in/ali »ev občutka«) vsebuje preveč določene, diferenciirane namere, kar morda lahko vodi do večje vloge energijskega dela namesto dela s Čisto zavestjo. Čeprav vera tudi v tem sistemu ni pomembna, namreč skupinsko delo krepi rezultate (znamenje energijskega dela). Tudi drugod sem uspel zaslediti mnenja, da gre za močno belomagijsko metodo. Po mojih informacijah ta metoda v Sloveniji nima uradnega predstavnika.

Anja Petrovic

Anja Petrović je s pomočjo Estelinih sporočil rekonstruirala Tesla metamorfozo. Vir slike: http://www.teslametamorphosis.com

Le leto dni pozneje, v času 2009-2010 je mojstrica Anja Petrović, sicer iz Avstralije, razvila svoj sistem, ki nosi ime Tesla metamorfoza. Ta sistem je v mnogočem nadgradnja Pearlovega sistema Ponovne povezave, kar ni čudno, saj je bila mojstrica vrsto let asistentka mojstra Erica Pearla. Energijsko polje Tesla metamorfoze naj bi imelo drugačno naravo od Ponovne povezave, kar naj bi kazale tudi fotografije, posnete s tim. PIP kamerami, kjer se pri vseh praktikih pojavlja purpurna barva. Ta tehnologija vsebuje tudi posebno veščino komuniciranja z lastno ali klientovo duševnostjo, pri aktivaciji aksiatonalnih linij pa uvaja dodatne štiri točke za aktivacijo. Tudi v tem sistemu vera ni pomembna, pomembna je jasna namera. Zaporedja pri aktiviranju aksiatonalnih linij so podobna zaporedjem v Ponovni povezavi, po mojem osebnem mnenju je tudi v njih mogoče prepoznati močno belomagijsko iniciacijo. Glavna predstavnica tega sistema v Sloveniji je Rina Doreni.

PIP kamera

Posnetek s PIP kamero prikazuje različne energijske valove. Zelene barve so značilne za vse zdravilne metode. Čeprav je purpurna barva baje zabeležena tudi pri nekaterih praktikih Ponovne povezave, pa naj bi bila ta barva stalnica zgolj v Tesla metamorfozi. Vir slike: http://www.teslametamorphosis.com

V spodnji tabeli predstavljam nekaj razlik med pristopi, ki izvirajo iz Čiste zavesti, in pristopi, ki izvirajo iz vere. Kot rečeno domnevam, da sta Life Technology in Kvantni entrainment nekako na pol poti med enim in drugim pristopom, čeprav po drugi strani tudi Ponovna povezava in Tesla metamorfoza še vedno uporabljata tudi energijske nivoje.

Pouk preko vere Pouk iz čiste zavesti
Dostop do Brahme, Šive ali Višnuja (Krišne) V nekaterih duhovnostih  obstaja posredni dostop preko angelov in nižjih božanstev Neposreden dostop in po potrebi pomoč angelov in nižjih božanstev
Skupinska moč Več terapevtov ustvari močnejše energijsko polje za uporabnika Ko en sam terapevt s čisto namero vzpostavi »most«, se naredi polje kakršno je za klienta potrebno
Vloga vere in namere Vera je ključna, namera je pomembna Vera ni pomembna, ključna je namera
Pomen stanja praznine Praviloma ni pomemben Pomemben
Primeri duhovnih tehnologij Kvantni dotik, Reki, Qigong, Yoga, Tetha Healing Ponovna povezava, Tesla metamorfoza
Advertisements