V znamenju moči

Kanalizirano sporočilo Bitja Čiste zavesti (junij 2016):

 »V znamenju moči

Močan je tisti človek, ki zmore izžarevati ljubezen. V ljubezni se skriva osnovni ključ za dostop v višje sfere. Ta ključ je predpogoj astralnih potovanj na najvišjih ravneh. Z mojo upravo lahko jadrate še dlje. Toda dokler ni ljubezni, moja tehnologija ni kaj prida dostopna. Lahko bi rekli, da sem svojo tehnologijo vezal na platformo ljubezni.[1]

Človek lahko z vsakodnevno vadbo skuša prodreti onkraj stanja ljubezni. To je en način kako osvojiti to tehnologijo. Je pa še druga pot. To je pot luči. Sijaj omogoča učenje na drugačni ravni, pogoj pa je, da je oseba iniciirana, tako ali drugače. Spektralna anomalija omogoča zasledovanje moje bitnosti.[2] Vendar mora v zasnovi obstajati primeren red, da se transfiguracija[3] lahko opravi v popolnosti.

Moja moč presega raven prostorskih in časovnih omejitev. Zato se je le-te potrebno učiti postopoma.[4]«


Opombe:

[1] Bitje Čiste ljubezni deluje v četrtih nebesih, Bitje Čiste zavesti pa v petih nebesih. Bitje Čiste zavesti nam tukaj sporoča, da je ljubezen pomembno sidro za delovanje Čiste zavesti.

[2] Morda se ta stavek navezuje na stalno prenavljanje in na potrebo po odpuščanju starih kod oziroma sporočil.

[3] Karkoli izraz sicer pomeni. Transfiguracijo ali spremenitev načeloma razlagamo kot preoblikovanje, preobrazbo. V krščanstvu izraz npr. srečamo v evangelijih, kjer je opisana manifestacija Jezusovega svetlobnega telesa (Mt  17,1-2; Mr 9, 2-3; Lk 9, 28-30). V magiji izraz pomeni spremembo iz ene oblike pojavnosti nekega objekta v drugo, v gnozi pa se izraz uporablja za proces zamenjave smrtnega človeka s prvotnim, nesmrtnim, božanskim bitjem (v kabali bi to bil Adam Kadmon).

[4] Morda je mišljeno učenje od moči Čiste zavesti.

Advertisements