Zvezdne vesoljne postaje in njihova sporočila

Zvezde k nam oddajajo prastaro, »večno« svetlobo, zato večinoma predstavljajo svetle sile in imajo v več duhovnih pristopih posebno moč, posebno vlogo. Tako naj bi bil v duhovnosti Life Technology vsak človek povezan z določeno »vesoljno postajo«, to je z nevidno komponento zvezde oziroma planeta, od teh postaj pa človek dobiva vesoljna sporočila.[1] Ta sporočila sicer ustvarjajo nevidni, brezoblični svet,[2] za človekovo življenje pa so bistvena in jih po informacijah Lee Zgonik Cestnik prejemamo z dihanjem.[3] Če upoštevamo informacije, ki jih posreduje Irving Feurst, naj bi bila z dihanjem povezana predvsem Zvezda Severnica.[4] Če Severnico vidimo kot vrh Zemljine osi, okrog katere se iz geocentričnega vidika vse vrti, potem je ta os (ali dimnik ali steber oziroma drevo) povezana z elementom lesa, les pa je v kitajski tradiciji element zraka. Glede na to, da lahko povezavo z vsakokratno zvezdo ali celo planetom vidimo kot stransko os, lahko povezavo z vsemi zvezdami in planeti povežemo z elementom lesa ter zrakom in na ta način simbolno potrdimo informacijo iz Life Technology, podano s strani Lee Zgonik Cestnik.

Ker je svetloba še posebej privlačna, se bomo med vesoljnimi postajami razgledali predvsem po nekaterih zvezdah in ozvezdjih.Tudi v sistemih, ki delajo z aksiatonalnimi linijami (Ponovna povezava, Tesla metamorfoza) govorijo o aksiatonalni povezavi človeka z zvezdami. Ker so zvezde tako oddaljene, da se njihova svetloba ohranja izjemno dolgo, naj bi bile povezane s potencialom večnega življenja.[5] Skozi preučevanje Yijinga ter astralne simbolike sem se dokopal do simbolnih interpretacij določenih zvezd in ozvezdij. Nekatere od teh interpretacij imajo samo začasni pomen in se bodo skozi stoletja nekoliko spreminjale kot so se že spreminjale tudi v preteklosti. Za primerjavo v spodnji tabeli dodajam še interpretacije ozvezdij oziroma zvezd kot sta jih podala J.J. Hurtak v »Knjigi znanja: Enohovi ključi«[6] in Irving Feurst v delu »Zvezdni energijski blagoslovi. Sedem posvetitev- iniciacij«.[7] Opazili boste, da Feurst pri opisovanju mrež dejansko opisuje aksiatonalne linije. Bodite pozorni tudi na to, da tabela ne opisuje civilizacij na splošno, ampak tiste nivoje določenih ozvezdij oziroma zvezd, ki močneje delujejo na planet Zemlja in na človeštvo.

Zvezda/ozvezdje Moja interpretacija J.J. Hurtak
Irving Feurst
Plejade Sloga, sodelovanje, prijateljstvo in ljubezen, angeli, energijska podpora, začetna mala enost v svetu dvojnosti (predpriprava), začetek koncepta pomnožitve za galaktično telo. Umetniški potenciali skozi energijo življenja. Pomembne so za aktiviranje longitudinalnih aksiatonalnih linij. Osnova za fizično (proto)kreacijo, harmonija stvarjenja, galaktični izvor Adamove hiše, »Bratovščina luči«, zagotavljanje svetlobnega ovoja, ki omogoča delovanje sil iz Oriona. Povezava s Svetlobnim telesom. Ljubezen, odpiranje srčne čakre, delo z geni, gradnja »Kristusovega telesa«
Bik Prenatal svetlobe, prijateljstvo, angeli, energijska podpora, nosi podobne, a šibkejše pomene kot Plejade, delno je pomemben za aktiviranje longitudinalnih aksiatonalnih linij. Za nas skupaj z Orionom izvor merkave.
Orion Čuvar svetlobe in čistega prenatala, izjemna kreativna moč, sveti glasovi, vstop duhovne sile v galaktično telo, vstop iz sveta dvojnosti- razdvojenosti v svet enosti; Kristus, Metatron in Mihael, vendar hkrati tudi center Luciferja in temnih sil. Svetle sile prevladujejo. Zelo je pomemben je za aktiviranje longitudinalnih aksiatonalnih linij in aksiatonalnih linij na sploh. Oblikovanje višje astrokemične vibracije, tu je duhovni center in resnični Kristus, duhovna moč Kristusa- gnoza, Gospodarji Luči, Glavna nadzorna piramida Luči v vesolju Očeta. Prehod med aktivnostmi v naši galaksiji in večjim Vesoljem Očeta. Povezava s Svetlobnim telesom in Večnim očesom.  Za nas skupaj z Bikom izvor merkave. Povezava s korenskimi mantrami Zavedanje duše, spojitev »osebnosti in duše«
-> Rigel  Začetek intenzivnega združevanja dvojnosti/ razdvojenosti v svet enosti. Pomembna zvezda za aktiviranje aksiatonalnih linij. Povezava z Glavnimi rajskimi piramidami Sina Integracija materije (telesa) in duha, vračanje v enost, skladnost moškega in ženskega, delo z vodo v človeškem telesu
-> Betelgeza Napredovana konstrukcija enosti- skozi to zvezdo se zaključi prehod v svet enosti. Močna prisotnost Kristusa (Mitre/ Horusa…) in Boga (YHWH, Varune…). Je pomembna zvezda za aktiviranje aksiatonalnih linij. Povezava z Glavnimi rajskimi piramidami Sina Zavedanje, dušni vidik ljubezni, ozaveščanje božanskosti duše, delo z Zemljino mrežo pod vodami, lepota v naravi
Sirij Dovršena in  zgoščena oblika  sijaja ter vzdrževanje pozicije enosti. Močna prisotnost Kristusa (Mitre/ Horusa…) in Boga (YHWH, Varune…). Zgoščena nadgradnja aksiatonalnih linij. Povezava s »Piramidami postaj na pol poti« kot osrednjimi načrtovalnimi področji inteligence Kristusova zavest, brezpogojna ljubezen, yang energija, vodenje zemeljske mojstrske hierarhije »Bele bratovščine«, delo z Zemljinim mrežnim sistemom. Vsi na Zemlji imamo »siriansko predlogo« ali mrežni energijski vzorec, ki bo pospešil razvoj Kristusove zavesti in naj bi se aktivirala v dvanajstih stopnjah.
Ščit Čuvar svetlobe in prenatala
Strelec Moč prizemljevanja, galaktično središče – osrednja uprava galaksije, praviloma v znamenju koncentrirane svetlobe,  ob povezavi pa so morda prisotna določena  tveganja, ker energije ponekod niso čiste. Glavna nadzorna piramida Luči v lokalnem vesolju. Izdajanje ukazov za razvoj vseh oblik inteligence v našem lokalnem vesolju preko posredovanja »postaj na pol poti« (Mid-Way stations; za nas je to Arktur). Del civilizacij v Strelcu je na strani temnih sil.
Arktur Vladavina dobrega prinaša luč v svet teme. Pomemben je za aktiviranje longitudinalnih aksiatonalnih linij. »postaja na pol poti« (Mid-Way station), večji programski center, povezan s Plejadami in Orionom, ta postaja omogoča prelom z upravljajočim nadzorom Velikega Voza (Velikega medveda). Obenem povezava s »Piramidami postaj na pol poti« kot osrednjimi načrtovalnimi področji inteligence. »Gospodarji luči« z Arkturja nadzirajo razvoj inteligence v sončnih sistemih našega predela galaksije. Upanje, pospeševanje razvoja, integracija zavednega in nezavednega uma, prevladujejo yin sile
Vega in ozvezdje Lira Pomoč pri vračanju v svetlobo. Umirjena glasba. Vega je pomembna za aktiviranje longitudinalnih aksiatonalnih linij. Vega: Sočutje, delo s čakro sončnega pleteža, premagovanje strahov, združevanje s »telesom ljubezni«, glasba
Rimska cesta Božja luč
Zvezda Severnica Temeljno ravnovesje, analogija galaktične osi za naš planet, vladavina nad karmo. Energije niso čiste, višji nivoji pa omogočajo hiter napredek do določene stopnje.

(dopolnjeno 31.07.2016)

Vladavina temnih sil, nadzor nad karmo. Dih (očiščevanja, op.p.), čiščenje starih vzorcev, starih programov, ravnovesje, stabilnost
Mali medved Energije niso čiste, določeni predeli pa so pod vladavino temnih sil Vladavina temnih sil, nadzor nad karmo.
Veliki medved Vladavina temnih sil, višji nivoji pa vseeno lahko prenašajo sporočila ravnovesja do določenega nivoja.

(dopolnjeno 31.07.2016)

Vladavina temnih sil,  nadzor nad karmo. Toda v povezavi s Plejadami obenem tudi prehod v svet višjih zvezdnih inteligenc
Zmaj oz. zvezda Thuban Vladavina temnih sil (zlasti v smeri proti zvezdi Thuban) Vladavina temnih sil, nadzor nad karmo.

_____________

Opombe in sklici

[1] Zgonik Cestnik, Lea (2009). Fenomenizem. Predavanja v SPIRALI, Centru za kvaliteto življenja. Celje, str. 73-74.

[2] Zgonik Cestnik, Lea (2009): str. 27.

[3] Zgonik Cestnik, Lea (2009): str. 43.

[4] Essene, Virginia; Feurst, Irving (2014). Zvezdni energijski blagoslovi. Sedem posvetitev- iniciacij. Ljubljana, Star Eysium, str. 101-102.

[5] Dagunc, Jelena (2014). Ka večnosti kroz zvezdana vrata. Beograd, Etalon 999, str. 4.

[6] Hurtak, J.J. (1973). The Book of Knowledge: The Keys of Enoch. Los Gatos, CA: Academy for Future Science. Str. vii, 53-55, 58-61, 78, 85, 97, 100, 153, 181-182, 222, 247, 398, 428.

[7] Essene, Virginia; Feurst, Irving (2014). Zvezdni energijski blagoslovi. Sedem posvetitev- iniciacij. Ljubljana, Star Eysium, str.2, 85-89, 101-105, 117-121, 139-143, 159-162, 179-184, 199-207.

Advertisements