Vesoljne postaje duhovnih tehnologij

Različni zvezdni sistemi s seboj nosijo različne informacije oziroma sporočila, s katerimi se napajajo ne le posamezniki, ampak tudi cele duhovne tehnologije. Sprva sem med seboj primerjal sedem različnih duhovnih pristopov oziroma tehnologij. Vendar spodaj navajam le dva komentarja mojih uvidov o ključnih vesoljnih »postajah« različnih duhovnih tehnik in tehnologij. Manj ugodne komentarje ali komentarje, ki bi utegnili povzročiti reakcije ali celo nerazumevanje, raje pustim neobjavljene. Dejstvo namreč je, da za enkrat ne pojasnjujem svoje metodologije, zato bi manj ugodne komentarje marsikdo utegnil razumeti kot žaljive.

V obeh objavljenih primerih gre za moja opažanja skozi občutja, skozi preučevanje osnov kitajske metafizike ter skozi uvide med primerjavo človeškega telesa in vesolja. Pri vsaki tehnologiji sem preverjal tudi potencial za stik z izvornimi prasilami, ki delujejo skozi »praznino«. Te prasile sem poimenoval z indijskimi imeni Brahma, Šiva in Višnu, vendar je za potrebe tega članka potrebno te prasile videti v njihovi osnovni obliki, brez povezav s hindujskimi obredji.

Torej, dve duhovni tehnologiji, pri katerih z veseljem objavljam nedvomno ugodne komentarje, sta:

Kvantna bioenergija (Quantum BioEnergetics): kot kaže na to tehnologijo delujeta predvsem južna tečajna zvezda in pa Oktant (Octans). Zvezdni postaji vsebujeta velik potencial za uravnovešanje in v nekaterih primerih lahko tudi za izkušanje zavesti enosti. Ta tehnologija vsebuje potencial za povezavo z najvišjimi prasilami kot so Brahma, Šiva in Višnu. Morda ta tehnologija avtomatično omogoča tudi zaznavo ega in nato njegovo uravnovešanje?

Kvantni entrainment: predvsem Bik (Taurus), verjetno pa tudi zvezda Arktur. Višji nivoji ozvezdja Bik, ki napajajo kvantni entrainment, mnogim praktikom omogočajo velik duhovni napredek in uravnovešanje ega že zgolj s samostojno vadbo, saj praktika povezujejo s prasilami kot sta Šiva in Višnu. Verjetno se ta duhovna tehnologija močneje povezuje tudi na zvezdo Severnico (Polaris). Iskrena in vztrajna vadba v tej duhovni tehnologiji lahko obrodi lepe sadove.

Advertisements