Temeljne entitete

Pri raziskovanju »jaza« oziroma duševne singularnosti sem prišel do nekaj zanimivih ugotovitev o obstoju temeljnih entitet. Njihov izvor je v trenutku spusta v dualnost, ko se omeji zavedanje naše božanske narave. Seveda se postavlja vprašanje zakaj je do tega spusta v dualnost sploh prišlo. Tako kot se v fiziki pojavlja vprašanje zakaj je do velikega poka sploh prišlo. Tega še  nisem ozavestil, verjetno je tudi to del velikega načrta Boga. In ti, bralec, morda že poznaš ta odgovor.

Kakorkoli že, s spustom v dualnost se rodijo primarne entitete, ki so delno ločene od Boga, a so hkrati še vedno neločljivi del naše singularnosti, del našega globljega jaza. Entitete na kratko opredeljujem kot bitja, nastala zaradi projiciranja energije, informacije oziroma sporočil. Tako je entiteta lahko že knjiga ali pa nek projekt. Entiteta je lahko tudi neka družbena skupina, v kateri so se ustvarile projekcije. In entitete so lahko osamosvojene projekcije, ki v sebi zgostijo zavest in energijo ter imajo pogosto podobe človeškega bitja, podobe spačkov, reptilov, vesoljcev in navideznih angelov.

Primarne entitete niso osamosvojene, ampak so to medsebojno povezani otoki zavesti v morju nezavednega, so nekakšna arheologija premalo ozaveščenega ali neozaveščenega jaza  in hkrati  njegov potencial. Nekaterih entitet se lahko znebimo z odstranitvijo predmeta, ki je njen nosilec (npr. entitete, ki je utelešena kot zgodba v neki knjigi, se znebimo tako, da se znebimo knjige), spet drugih se lahko znebimo s kurjenjem kadil, s svetim zvoki in svetimi simboli. Toda primarne entietete spadajo med tiste vrst entitet, ki se jih nikakor ne moremo znebiti s takimi pristopi. Nekatere izmed takih entitet lahko odpustimo s prošnjami svojemu notranjemu jazu, z ozaveščanjem sebe, a pri tem ne gre za primarne entitete. Največja posebnost primarnih entitet je namreč ta, da jih sploh NE MOREMO IZLOČITI IZ NAŠEGA OSNOVNEGA OKOLJA. Skupaj z nami so zgoščene v približno enakem času in prostoru in čakajo na skupinsko reintegracijo v bitje zavedanja “jaz sem”.

Med primarnimi entitetami najdemo npr. nižji um, pa ego… Meni pa so posebej zanimive temeljne primarne entitete. Vse temeljne primarne entitete so povezane z našim jazom (našo singularnostjo oziroma z »jaz sem«) in vendar same po sebi še niso to. Imamo jih vsaj pet in to so:

 • »OBIČAJNI AVTOPILOT«: vlada parasimpatičnemu živčevju, skuša pečatiti prehode med subtilnimi telesi, a znotraj zlate kletke, ki jo pomaga vzdrževati in čuvati, bi to bitje za nas naredilo vse in vedno išče nove načine za harmonizacijo.
 • NIŽJA OSEBNOST (STRESNI AVTOPILOT): vlada simpatičnemu živčevju, ustvarja stres in se odziva na bojno situacijo. Ta entiteta je povezana z močnimi čustvovanji in precej tudi z entiteto neravnovesnega ega. Osebnost je praviloma izvor posameznikovih težav na raznoraznih področjih življenja.
 • DUŠA v ožjem smislu: občutljiva, nežna in precej dobrohotna entiteta, ki ima potencial za širjenje zavedanja in za reintegracijo z ostalimi temeljnimi entitetami.
 • SVETLOBNI NOTRANJI OTROK ali SVETLOBNO »TELO«: ta entiteta je sposobna razkrivati življenjske resnice, sposobna nas je povezovati z izvorom, vendar je v življenju posameznika praviloma precej neaktivna, nedozorela, zato ji pogosto rečemo tudi notranji otrok. Skupaj z dušo lahko notranji otrok sproži proces naglega ozaveščanja. V meditacijah se na mesto svetlobnega notranjega otroka pogosto prikrade osebnost in se izdaja zanj. Svetlobni notranji otrok nima veliko čustvenih stanj, osebnost kot notranji otrok pa jih ima.
 • NIŽJA SVETLOBNA STRUKTURA: pomaga doživeti energijske zaznave in zaradi gibanja navzdol pomaga ozemljiti se. Ne ozemljuje sama po sebi, pri tem le pomaga. Pravzaprav mi na tej točki še ni jasno ali gre za eno samo enititeto ali za skupino večih entitet.
Advertisements

The Holy Geometry of the Flowers of Life and the Star Wars

It is interesting to look at the main symbols or the insignias, used in the Star Wars. I was introduced into this symbolism few days ago and it is connected with various Flowers of Life. Either the creators of these emblems, insignias have been very good in the art of symbolism or they have intuitively guessed the correct symbols.

 1. OLD GALACTIC REPUBLIC

At the time of the old Galactic Republic the insignia was the roundel and it was based on the symbolism of the number 8 (revitalization, resurrection, new light out of the darkness, Christ, uncorrupted force). There are 8 rays and there are 8 outer curves. The Christ’s Flower of Life is based on the number 8:

Star Wars- Galactic Republic

Under the rule of Palpatine the symbolism in the roundels became deviated. New roundels are based on the symbolism of the number 6 (ego, corruption, darkness). The number 6 is represented as a hexagon or as a David star. The hexagon is also the source of the inner David star. Together they have strong symbolism of the number 666. The Satan’s Flower of Life is built on these symbols.

Star Wars- Galactic Republic under Palpatine Decline

 1. THE JEDI ORDER

Inside the insignia of the Jedi order, there is a star. This is the star with the 8 rays, representing the symbolism of the number 8 (revitalization, resurrection, new light out of the darkness, Christ, uncorrupted force) and the Christ’s Flower of Life. This star is corrupted because of the unequal distribution and the unequal length of the rays. The number-8 structure is changing into the number-4 structure (represented as a rhombus), which is the source of the Flower of Death, and even into the number-6 structure (ego, corruption, darkness), which is the source of the Satan’s Flower of Life. And this is the story of the Jedi Order: the supposed warriors of light (a strange concept, because the Power of God does not need the soldiers), represented in the number 8, are almost entirely exterminated (represented in the number 4) and some representatives (Count Dooku, Anakin Skywalker/Darth Wader, Ben Solo/Kylo Ren) follow the way into the darkness (represented by the number 6).

Star Wars- Jedi Order

 1. GALACTIC EMPIRE

As expected, the emblem of the Galactic Empire is based on the David star and the hexagon, representing the Satan’s Flower of Life and the symbolism of the number 6:

Star-Wars- Galactic Empire.png

 1. THE RESISTANCE

The symbol of the resistance is based on the deviated number 3 symbol, which is connected with the God’s and Lucifer’s Flower of Life (second diagram). Deviations in the lengths mean presence of the False Light, too. Only one third of the power (third diagram, the red line in the middle) is going to the point, where it could leave the power of the circle (two side lines in the red). To thirds of the power is lost in the circle. Symbolically this means: majority of the resistance will be dead by the moment of the final battle. And even the remaining forces will be attacked. This is what actually happened to them.

Star-Wars- Resistance

 1. THE FIRST ORDER

The first order is based on the sixteen-rayed symbol inscribed within a hexagon. The hexagon is also the source of the inner David star. Together they have strong symbolism of the number 666. The Satan’s Flower of Life is built on these symbols. 16 rays inside the hexagon (6) together are the number 616 and this is  another version of the number of the beast (beside the number 666):

Star Wars- First Order

 1. THE NEW REPUBLIC

Insignia of the New Republic is based on the symbol of the resistance, so it is connected with the God’s and Lucifer’s Flower of Life. Around this basic symbol there are the stars with the 12 rays. But six rays are longer and six rays are shorter. Two sets of the Satan’s Flower of Life are built in each of the outer stars, means fragile peace to this new republic.

Star Wars- New Republic

On the Locations of Trans- and Sub-Personal Chakras

On December 24th, 2017 I’ve got new information about locations of Trans- and Sub-Personal Chakras. I think that the name Trans- and Sub-Personal Chakras is not adequate, because the word “personal” is linked to the wold “personality”, which has negative connotation in some systems. However, these names prevailed and I use this terminology anyway.

higher-medium-and-lower-chakras-for-assiah

Information on locations of the Trans-Personal Chakras:

Connection Star or the Soul Star (aka 8th Chakra): One month ago, I have been told that the next chakra after the Soul Star (which has been said to be located 30 cm above one’s head) is located 11 kilometers above one’s head. But I have discovered that the real Soul Star is the chakra, which is actually located in the atmosphere around 11 or 12 kilometers above. This is atmospheric chakra! When we reach 11 or 12 kilometers above the surface, the 80% of the atmospheric mass is found below. From the elementary point of view, 80% is a sign of prevailing force. From the same point of view this chakra can’t be found less than 5,5 kilometers above the surface. Very rare atmosphere reaches even 10.000 kilometers above the surface. 11 or 12 kilometers are useful median in these large distances. Ordinary 8th chakra is set about 16 cm over one’s head. Some people put it as high as 30 cm or even 45 cm over one’s head. All this are actually not chakras, but minor centers, which are linked with real trans-personal chakras, not necessary only to Connection Star or the real Soul Star.

Solar Chakra or Stellar Chakra or Higher Soul Chakra (aka 9th Chakra), called “The Stellar Gateway” by Jhadten Jewall: This chakra is located in our Solar System, but not necessary in the Sun, but close to him.

Galactic Chakra or The Shamanic Chakra (aka 10th Chakra), called “Intergalactic Gateway” by Jhadten Jewall.  It is located somewhere in our Galaxy, not necessary in the galactic center in Sagittarius, but it must be somewhere “close” to it.

Land of Love Chakra, also Consciousness of Love Chakra (aka 11th Chakra): It is located somewhere in our Local Group of at least 54 galaxies.

Super-Solar Chakra (aka 12th Chakra): it is located somewhere inside our enormous supercluster, which is called Virgo Supercluster. Some people are claiming that this chakra is located on the Central Sun. It is not known where in Virgo Supercluster this Central Sun is located.

Chakra of Upper Homes (aka 13th Chakra): it is located inside even greater super cluster, called Laniakea Supercluster. Chakra is located inside the center, called Great Attractor, or somewhere “close” to it.

The chakras further above are located even further away and most of them probably even not in the physically observable Universe.  All the creatures really are infinite beings! Including humans.

Information on locations of the Sub-Personal Chakras:

The Earth Star. This chakra is located at least 7 kilometers below the surface, normally 16 or 17 kilometers below. The depth of chakra’s location varies according to the structure of the crust. This chakra is usually set about 16 cm below one’s feet. Some people put it as low as 30 cm below one’s feet. These are actually not chakras, but minor centers, which are linked with real sub-personal Earth Star.

Chakra of Small Waters, called “The Dolphin Matrix” by Jhadten Jewall: located around 40 kilometers below, somewhere in the lower lithosphere.

Chakra of Lower Homes, callled “The Inner Earth Cities” by Jhadten Jewall: located at least 50 kilometers or more below, somewhere in the boundary zone between litosphere and asthenosphere.

Chakra of Fiery Vapours: located somewhere in the middle of the mantle, around 1.500 kilometers below the surface.

Chakra of Huge Waters: located somewhere in the outer core, approximately 4.000 kilometers below the surface.

Chakra of Earth’s Inner Fire, called Heart of Mother Earth” by Jhadten Jewall: located in the inner core, near the center or in the center, approximately 6.300 kilometers below the surface.

The Limits of the Magic

The Magic uses mind and body. God uses inner stillness and Oneness. Magic uses symbols and archetypes, affirmations and visualizations and also special types of breathing control. It also uses types of body treatment, body gestures and body movements and sound therapy. Today there are many modalities, using Bioenergetics, Healings etc… but they are actually just a modern form of magic. Sometimes the plant or animal medicine is used for cleansing and for getting visions, too, and such a medicine is used as traditional tool to transcendent the magic itself at the same time.

All the people make gestures, mind focus etc… This is a spontaneous magic. But a concentrated magic, used by magicians, is a large battlefield. One can choose the sides. Whatever side one chooses, one gets their own protection from the world of deviated entities. The world of the entities is influenced and led by the rule of the archons aka archdemons, together with Satan, Ahriman, Vritra, Set … – however you call him/her. There are two departments of Satan’s “multinational company”. One of them could be called “Department of Suffering and Death” and the other one could be called Luciferian “Department of False Love and False Light.”

The entities are playing the games with us. If one choses the side of “Department of Suffering and Death”, one will get protections and help from dragons, reptilians, trolls, devils, greys, lords of fear etc. One will be given such a help in exchange for one’s own light energy or for any type of the energy of someone else (human or animal sacrifice).

If one choses “Department of False Love and False Light,” one will be got help and protection from the false angels, fake Arcturians, fake Pleiadeans, fake fairies etc…

Apart from the concentrated magic, spontaneous magic is far less dangerous. All the people do it and there are many paleolithic practices:

 • Burning the fire brings in the concept of light against darkness. Burning the fire will help in the battle against reptilians, devils etc.
 • Sitting in the circle brings in the symbol of the circle, the symbol of unity. Sitting around the fire strengthen the magic of the fire
 • Sending a guardian to protect the camp is magic in itself. This is the archetype of protection.
 • Building a tent or a house brings in the archetype of protected and safe area, again. In Mesolithic or Neolithic fences duplicate this archetype.
 • The wilderness has an archetype of potential danger. It is even more dangerous in the night, in the fog and in the storm weather.

All these basics of magic have been used for eons. It works because of the power of the people to produce projections. When projections and fragmentations became independent, these are called (deviated) entities aka bad energy.

These entities are built on human archetypes. And this is why magicians discovered the ways how to be protected from “Department of Suffering and Death”. Humans are sometimes attacked. If the beast attacks the animal or human being, then all the others are safe. This is why black sorcerer aka magician of the “Department of Suffering” will offer an animal or human sacrifice in order to safe his/her client. Humans are also attacked by mosquitos, but the smoke will protect them. This is why the entities of the “Department of Suffering” would dislike smoke, specially from palo santo, white sage etc. These entities are in disharmony. They also don’t like harmonic fragrances. For example, they don’t like agua de florida.  Strong sounds are disliked by those entities, too. They shake your body and mind. The sound is an archetype of light, of disclosure. This is why “Department of Suffering” dislikes friendly gongs, drums and bells. But be careful about that who is the drummer: enemies also use drums and this is another archetype.

However, any victory over “Department of Suffering” is only temporary, because the Beast is not defeated only by these procedures. The supreme forces of duality and spiritual darkness have another department, “Department of False Love and False Light.” In human world, there are hidden domestic enemies. Persons, living in the same house or in the neighborhood. People pretending to be nice. Pretending to love someone. They sit in the same circle. They could have function of guardian. They could burn the protecting fire. So, the entities like false light beings and even the entities of the false Oneness facade (false light angels, most of the ascended masters, many fairies, fake Arcturians, fake Pleiadeans, fake Andromedans etc…) could not be disclosed and defeated by using fire, offerings, drums, gongs, palo santo, sage, agua de florida and similar protections. A human can decide to live with the hidden enemy inside one’s tribe. This is why even a strong medicine and the drums or gongs will not necessary help against such entities. So, you can stay under the influence of the false reality. There are ways to figure out if one is exposed to these entities.

The choice between the two departments is no true choice (yes, in this life it is maybe better to chose Department of False Love and False Light, as positive energy has more healing and harmonic effects; but what is going on after death?). When one is overburden with reptilian and devil entities and with the health problems, it is good to use some classical protections. But there is a greater road ahead.  Let’s try to find the way out of this battle! Let’s search for Oneness, Inner strenght and the True God!

Is This Spiritual School Led by the Deviated Entities?

I think that the questions are asked by many spiritual searchers, going like this:  “Is this spiritual school led by the entities?”, “Is this approach close to the real God or no?”, “This master is powerful, but is his/ her energy of the right quality?” If one tries to find 100% pure modality, one should try to live “forever” in order to finally find someone with correct teachings. Our world is the world of duality and every method, school, modality is influenced by this tension. But it is very important, however, to find modalities with more pure energy.

The astral deviated entities are creatures, which are very imbalanced and they have severed their independent link with the God. Most of deviated entities around us are products of human projections and of spiritual decline of humans.  Some parts of the soul (perhaps even from the Inner child?) can be fragmented by the process of dying, by the traumatic experiences or by very intensive or long-lasting emotions. These astral parts can organize themselves and make connections with the other deviated entities. With losing one’s energy in the process od fragmentation, part of intelligence can follow into the parallel world of deviation. Some parts are getting intelligence during the process of deviated organization. This world is called artificial matrix or synthetic world by some people. I don’t like these expressions. I just call it “disintegrated part of the matrix” or the Labyrinth.

The world of the entities is influenced by the rule of the archons aka archdemons. They are the most powerful and leading entities, led by the parallel intelligence field, which is called by many names (Satan, Ahriman, Vritra, Set and Apophis, Sheytan etc…). There are two departments of this “multinational company”. One of them could be called “Department of Suffering and Death” and the other one could be called “Department of Love and Light”, but not God’s Love and Light, but the Love and Light, which are conditional and based on ego.  The entities are playing the games with us. They are able to give us powers, health and abilities in order to get some precious parts of our energy or parts of the energy from the pupils and clients or sacrificed plants and animals, if we are talking about masters and great healers. In this life it is maybe better to chose Department of False Love and False Light, as positive energy (even if it is false) has more healing and harmonic effects; but what is going on after death? Where is the way of God? Where is your inner power?

Here are some clues to find out how much influences of deviated entities have the modalities, you follow (more results, worse situation):

 • You see or feel the entities when you meditate in a chosen school. You know they are entities- so you are dealing with them. Or you feel sticky energy or you feel strange bad taste in your mouth. You are probably dealing with the entities. They can be your entities only. Or they are the entities of this school.
 • If the guide, angel, alien… start to communicate with you, ask him or her if he or she is coming in the name of God of Oneness, and ask him or her to swear on God of Oneness. If he or she is unwilling to answer this question, then he or she is a deviated entity. If he or she says yes, he or she still might be an entity. They can be your entities only. Or they are the entities of this school.
 • You see the guide, angel, alien, spirit… and go into the relaxation without thoughts or go into the experience of “I am” and he or she dislike this state, then he or she is a deviated entity. If he or she likes it, he or she still might be an entity. They can be your entities only. Or they are the entities of this school.
 • Your master is very nervous every time when doing spiritual work. Something is very wrong. No further explanation.
 • Your master is very tired after all sessions. If this happens from time to time, this is cleansing. If this happens non-stop, your master is probably attacked by the entities.
 • If you are a part of satanic cults and black magic, then you are doing with deviated entities by your own choice.
 • If the school or modality teaches the need for insurrection against the evil forces and if it offers militant and fighting language, there are very likely deviated entities behind the scene.
 • If you use Qabalah Tree of Life, you invoke deviated entities. Qabalah Tree of Life is connected with Kathara of death, with the Flower of Death and with the Satan’s Flower of Life. Please read my article “On the 12 and 13 Strand DNA Mysticism and 22 Types of “Alien Gens” in Our DNA”. Qabalah Tree of Life is imperfect Kathara of Death, put in the center of the Satan’s Flower of Life.

tree-of-life-in-the-flower-of-life

 • Some entities are telling the people, that they will eat some of their human bioenergy, while they will also bring some help to the people. Why should any higher being do that? Why should the being from any higher civilization come to us to be a vampire, eating the energy of humans?
 • The modality is channeling something and the beings behind give you a message, that they need you and the group, that they can’t exist without you.
 • If the modality teaches to be obedient to the master, to the energy or to the channel, if it teaches that you have to think as your master is thinking, this is spiritual slavery. Spiritual slavery is the way how the “masters” abuse their followers. Being obedient means that you are losing your inner power, too. And this is the way to become victims of the entities. This mistake is made by the most of religions.
 • If the modality teaches that you will be lost or even destroyed if you leave the master, the energy or the channel, this is building of the fear and another form of spiritual slavery. You are losing your inner power. And this is the way to become victims of the entities. This mistake is also made by the most of religions.
 • If the modality teaches to constantly pray and plea to the energy, angel, aliens, master, …, or to the channel, this is spiritual slavery, too. Too much of pleading will damage your inner power! And this is the way to become victims of the entities. And yes- this mistake is made by the most of religions.
 • You are ordered from the channel that you “must to do this and this”. The true way is to get suggestions and invitations, not the orders.
 • Too strong focus on one’s mind, visualization exercises and breathing exercises without the periods, where the relaxation without thoughts is used, causes, that your personality, mind and ego work together very intensively. As the personality is your own entity, too much focus can bring in or create the other deviated entities. Mantra overwork and breathing overwork are among these situations.
 • Are you using correct mantras and affirmations? If you make mantra “good- bad- good- bad…”  or “right and wrong, right and wrong…” in order to overcome duality, you can destroy not only the bad, but also the fake good and also true good to activate new fake good. This activates the forces of Lucifer, called Anti-Creation or Anti-Cosmos.
 • If in your school or modality there are affirmations or mantras for replacing your negative thoughts with the positive ones, this is mind work of polarity, activating the power of Lucifer with perpetuum mobile of annihilation, represented in the Lucifer’s Flower of Life. There is a great danger to become involved with the entities.
 • If in your school or modality there are affirmations or mantras on the “Creator”, this is too wide concept inside the mind work. There are many Creators beside God of Oneness or The Only One. There are many creators in duality, even the people create!  If your mantra or affirmation is too wide, there is danger to build on the polarity, activating the power of Lucifer with perpetuum mobile of annihilation, represented in the Lucifer’s Flower of Life. The other entities also could come. So, there is great danger to become involved with the entities.
 • If in your school or modality there are affirmations or mantras on the number zero, this is EITHER the concept of annihilation OR transcendence inside the mind work. If your intention is not pure enough, you can build on Lucifer with perpetuum mobile of annihilation, represented in the Lucifer’s Flower of Life. There is danger to become involved with the entities.
 • If in your school or modality there are affirmations or mantras on perpetuum mobile or on eternal life in this body, this is probably the concept of Lucifer and his Anti-Cosmos inside the mind work. There is danger to build on Lucifer with perpetuum mobile of annihilation, represented in the Lucifer’s Flower of Life.
 • There are approaches, where the “angels”, “guides”, “aliens”, “light beings” and “ascended masters” etc. go into the body of the host and settle there. Why should they do this? They should have their own energy pattern. There are many cases from China, where such “angels” settled in the belly of their human host. The belly area is called “The ocean of illusions”!
 • There are approaches, where the “angels”, “guides”, “aliens”, “light beings” and “ascended masters” etc. are non-stop connected with you with the tiny thread or the tiny tube and because of that they never go far away from you. They don’t want to! The tube or the thread is not necessary for the transmission of information and massages. The tube or the thread is needed to steal your energy, while they choose to stay out of your physical body and perhaps also out of your lower subtle bodies.
 • There are approaches, where the “angels”, “guides”, “aliens”, “light beings” and “ascended masters” etc. will go in the parts of the astral world and there they would try to do something forbidden on the astral levels. For example: an “angel” will sneak up in the “spiritual library or archive hall” to get some data about the origins of your problems and to get some data about the solutions for your problems. Why should any creature, which has pure energy, do something what is forbidden?
 • There are approaches, where the “angels”, “guides”, “aliens”, “light beings” and “ascended masters” etc. are channeled by the master. If this is possible, get as much data as you can about that who they are and what they want from you. Do they tell you that you have to do something?  Do they tell you that they were living in our world before dying, but their data about “their” biography doesn’t match with historical facts, or these data change over time and later information contradict the previous information? Then these beings are probably deviated entities.
 • Your school is teaching about powerful Energy, but no one knows what is this Energy? Energy will do this, Energy will do that. Just relax, make a plea and believe. If even the master does not know how this “Energy” looks like, this is very suspicious!
 • Is your method or school connected with the angels? Angels come from the other dimensions, where the body structure is different. The body of angels almost never have a shape of a human body! Humanoids with wings are commonly the entities from the “Department of Suffering”, having a mask of an “winged angel”. “Humans” with metatronic circle pulsation(s) instead of wings (can be also called a type of wings) are probably coming from “Department of Love and Light.” They probably still use the Metatronic matrix from the Satan’s Flower of Life. If angels in your methods have different outlook, then they can either be the angels or deviated entities- no answer is offered here.
 • Is your school working with “aliens”? All advanced civilizations have higher wisdom, higher knowledge, higher abilities, higher awareness, intelligence, love, compassion, better health, healing, creativity, relaxed behavior, full of peace, happiness and joy. In every advanced civilization there is pretty the same mixture of this abilities and characteristics. This is because they have no big limitations and polarities. If the aliens have only some specific functions (Arcturians brings awareness, healing and open portals for spiritual traveling, Polaris is helping you with the breathing exercises, Vega brings in friendship and music, Pleiades brings in love, friendship and healing, Sirius brings in spiritual mastership, Andromeda brings in love and friendship), they probably are the entities. Most of these “aliens” are only geocentric masquerade of entities. If your school teaches that Arcturians, Pleiadeans, felines etc. are fighting with reptilians and greys, then you are working with the entities. There are no wars on the higher spiritual levels.
 • Is your school teaching that one has to get more love, happiness, health, wealth, respect, recognition? Perhaps you are on the right way. But be very careful: there could exist greed for health, wealth and pride and this is connected with your mind, personality and ego- and perhaps with the entities behind. Be cautious.
 • Is your school making exorcism and use gong, bells, Tibetan singing bowls to offer the healing sound sessions? Then this school has a power to defeat a “Department of Suffering” (clasical devils, reptillians, draconians, vampires, trolls…), but “Department of Love and Light” is very rarely touched by these sessions. Some sessions could even be led by these types of deviated entities.
 • Is your school overworking the upper centers of one’s body? Like meditating on your upper Dan tian only, like making many Qigong exercises for upper part of body only, or like pressing mostly only the points and bars in the head region, or like looking in the Sun without tranquil mind? Then you can be connected with disintegrated matrix and can be exposed to the entities.
 • Is your school teaching existence of Hell below our own dimensions? This is not true. If the beings from the upper dimensions see us, but we do not see them except some closer dimensions, then we should see lower dimensions and lower dimensions shouldn’t see us. But the entities find us and most of us do not even see them! They are mostly coming from the lower astral. There is no hell in the sense of lower dimensions. But there is a Hell in the sense of parallel astral worlds.
 • Is your school using the Satan’s Flower of Life, David star, hexagons or Metatron’s Cube? Do you meditate on these symbols? Or you see matrix as the net, composed of the hexagonal circle grid like in the Satan’s Flower of Life? Then you are connected with disintegrated matrix and with various entities.
FOL, 666 and 616

666 and 616 symbolism inside the Satan’s Flower of Life

 

 • Are you meditating on six petals of Swadhishthana and on the “David Star” of the Heart Chakra? Both symbols are connected with number six, hexagon and with the Satan’s Flower of Life. Using these symbols will chain these two chakras. These two chakras are basic alpha points not only for the Satan’s Flower of Life, but also for the Flower of Death and the Christ’s Flower of Life.
 • Is your school teaching existence of 12 strand DNA or 13 strand DNA? These teachings are false knowledge, coming from the symbols like the Satan’s Flower of Life and the Flower of Death. The idea of 12 or 13 strand DNA is connected with “negative programming” and you are opened for entities.
 • Is your school teaching existence of 22 alien coding of your DNA? This teaching is false knowledge. It is connected with “negative programming” and you are opened for entities.
 • Is your school teaching existence of Light body or “merkaba” (aka wehicle), set between the Soul Star and the Earth Star to form a David Star symbol? Are triangulations and David Star seal also part of your Light body activation? This is artificial structure of false light body, using the Satan’s Flower of Life, and there is a strong possibility that such manipulation is connected with entities.
 • Is your school teaching existence of axiatonal lines, but it connects them with triangulations and David Stars? This is artificial structure of false light body, using the Satan’s Flower of Life, and there is a strong possibility that such manipulation is connected with entities.  Axiatonal lines exist as supplementary channels beside 12 main energy meridians and besides main nadis. Focusing only on the axiatonal lines could be a violation of main meridians supremacy. If this is so, there is a strong possibility that such manipulation is connected with entities.