Simbolika Satana in Luciferja na slovenskem grbu in zastavi in o predlogih za nove državne simbole

Ob nastanku slovenske države je Marko Pogačnik izdelal predlog za novi slovenski grb in njegov predlog je bil potem tudi izbran in uveljavljen. V heraldiki temu izdelku zaradi hujših kršitev heraldičnih pravil še danes oporekajo strokovni naziv grba in ga štejejo zgolj za emblem. Kakorkoli že, se je ta grb/emblem znašel tudi na državni zastavi.

Skozi zgodovino

Vsake toliko časa se že pojavljajo predlogi o spremembi treh barv na zastavi in njenega grba.  Sam sem glede tega konservativen, saj se slovenska tribarvnica pojavi že 1848 in je skupaj z nami že 170 let. Pod to zastavo so živele cele generacije Slovencev in drugih prebivalcev Slovenije. Moje osebno mnenje je, da je tribarvnica, ki je sicer enaka ruski in slovaški, star slovenski simbol, ki sega v pozno fazo oblikovanja naroda leta 1848 in se nadaljuje v fazo, ko se z nastankom lastne države narod leta 1991 politično preoblikuje v nacijo. Ni težava v tribarvnici. Kar nekaj držav ima zastave podobne Veliki Britaniji in tudi naša soseda Hrvaška svojo tribarvnico deli z mnogimi državami. Na tribarvnici se mora nahajati vpadljivo znamenje, grb ali emblem kakor je to npr. uspelo Slovakom in Hrvatom. Pri njih se v grbu pojavljajo večje količine vpadljive rdeče barve.

Bolj previden kot pri trobarvnici sem glede grba oziroma emblema. Med heraldiki se npr. med drugim pojavljajo očitki, da gora Triglav ne sme biti narisana tako kot je, opozarjajo pa še na celo vrsto pomanjkljivosti. Vendar pa je dejstvo, da je ta simbol skupaj z vodami pod njim povzet po »grbu« socialistične Slovenije, tri zvezde Celjskih grofov pa so bile glavni adut Josipa Mala pri oblikovanju starojugoslovanskega grba. Grofi Celjski so namreč na višku moči geostrateško obvladovali večino slovenskih dežel in bili tesno povezani z Goriškimi.

Grb grofov Celjskih je imel dve navzdol usmerjeni trojici šesterokrakih zvezd in dve polji z rdečima prečkama na beli podlagi. Barve tega grba so tudi povsem združljive z barvami kasnejše slovenske tribarvnice iz leta 1848.

Celjski grofje

Grb grofov Celjskih

Grb Kraljevine SHS (spodaj na sliki A) je ohranil tri zlate celjske zvezde na temnomodri podlagi (na sliki B), toda »slovenski« del grba SHS je postal tudi predmet raznih drugih idej. Spodnji beli ležeči polmesec so muslimani videli kot svoj simbol, dejansko pa izhaja iz ilirskega gibanja, katerega simbol je bila zlata šesterokraka zvezda in spodaj beli polmesec (slika C), oboje prav tako na modri podlagi. Ker je ležeči polmesec tudi prastara prispodoba čolna, je morda pri vsem tem koga vodila tudi stara simbolika Ilirskega kraljestva iz časa 1816-1849 (slika D), ki so ga na ozemlju Istre, dela Kvarnerja, Trsta, Goriške, Kranjske in Koroške oblikovali Habsburžani. Sicer je bilo to kraljestvo, katerega prestolnica je bila Ljubljana, bolj črka na papirju kot pa resnično pomembna politična enota Habsburškega cesarstva. Kakorkoli že, so tri zvezde Celjskih grofov našle svojo pot do državnih simbolov SHS. Zanimivo je, da so bile te zvezde na grbu SHS postavljene v navzgor usmerjeno trojico. Kljub temu, da je slovenska tradicija vsekakor povezana s tremi šesterokrakimi zvezdami,  pa so ravno te tri zvezde v kombinaciji s Triglavom moteč element vsaj iz simbolnega vidika.

Grbi in slovenska zastava.png

Oblikovanje grba Kraljevine SHS je bilo pod vplivom grba Celjskih grofov in Ilirskega gibanja

Zgodovinski pregled je potrebno zaključiti v  času socializma. Prokomunistična Osvobodilna fronta (OF) si je za svoj simbol izbrala močno stiliziran Triglav, nad katerim so večinoma risali tudi peterokrako zvezdo, nad vmesnima grebenoma pa so vedno napisali črki O in F, kratici za Osvobodilno fronto. Na praporu OF se ta simbolika nahaja na podlagi slovenske tribarvnice.

Grb SR SLO in simbol OF

Socialistična simbolika je vplivala na nastanek grba Socialistične republike Slovenije

Ta simbolna govorica Triglava in rdeče zvezde je našla svoj odmev tudi na kasnejšem grbu Socialistične Republike Slovenije. Na tem novem emblemu/grbu se kot simbol slovenstva poleg gore Triglav pojavijo tudi tri vode (?) in pa lipovi listi (na stranskih žitnih snopih), na nebu pa je bila prisotna rdeča peterokraka zvezda, simbol socializma in komunizma.

Pogačnikove rešitve in posledice?

Če na kratko povzamemo Pogačnikove ideje, je ta izhajal iz tradicije Plečnika, Celjskih grofov, iz simbola Triglava, ki ga najdemo na grbu socialistične Slovenije, in iz treh najpomembnejših energijskih osi, ki potekajo preko Slovenije.  Grb naj bi pomenil veliko energijsko ravnovesje in sicer predvsem ravnovesje med moškim in žensko (gora in voda) ter med kozmičnimi in zemeljskimi silami (zvezde in gora z vodami). Po Pogačniku je ta grb hkrati tudi kozmogram, torej nekakšen energijski mehanizem, ki  lahko daje energijsko zaščito in po njegovem je ta grb leta 1991 obvaroval Slovenijo pred večjo vojno- torej naj bi pozitivno deloval že od samega začetka in bi njegova izguba lahko povzročila energijsko neravnovesje Slovenije.

Zastava in grb Slovenije.png

Trenutno uveljavljeni grb je oblikoval Marko Pogačnik

Pogačnikove navedbe je seveda težko izmeriti. Leta 1991 je za las manjkalo, da bi JLA Slovenijo množično zbombardirala z letali, namesto tega pa je izvedla le nekaj odstotkov nameravanih zračnih napadov. Država je potem sredi devetdesetih let izšla iz krize in se nekaj časa dokaj lepo razvijala. Toda do leta 2008 je slovenska gospodarska rast vse bolj temeljila na nezdravih temeljih in Slovenija je bila zato med največjimi poraženkami zadnje velike svetovne gospodarske krize. Zaradi vsiljene evropske politike je začasno izgubila velik del svoje suverenosti, del prebivalstva pa je pričel razmišljati celo o priključitvi Avstriji. Slovenija še danes velja za zgodbo o neuspehu in ima glede na svojo nestabilno podlago in izpostavljenost (pre)visok javni dolg. Slovenija je tudi ena redkih držav, kjer je patriarhalna struktura še vedno tako močna, da imajo ženske le majhne možnosti za prevzemanje najpomembnejših položajev v družbi. Po vsem tem sodeč kozmogram najverjetneje ni odigral izrazite vloge, zato trditve Markota Pogačnika nikakor ne morejo biti izgovor, da emblema oziroma grba čimprej ne spremenimo.

Padli angeli kot energijski nosilci slovenskega grba

Poleg zgoraj navedenega pomisleka imam še dva dodatna- eden je povezan s simboliko padlih angelov in drugi z germansko identiteto. Poigrajmo se najprej s prvo zadevo. Skupaj z Burundijem in Izraelom ima Slovenija na zastavi šesterokrake zvezde, šesterokraka zvezda pa je osnovni poenostavljeni simbol (Satanove) rože življenja. Ta roža igleda takole:

Satan's Flower of Life

Satanova roža življenja

O Satanovi roži življenja je prvi na veliko pisal Drunvalo Melchizedek, ki jo ima kar za Božjo rožo. Današnji New age je povsem obseden s tem simbolom. Naj posebej opozorim, da ta simbol in šesterokraka zvezda ne predstavljata nujno Satana, kadar z njima ne pretiravamo (ju podvojimo, potrojimo, ju uporabljamo v političnem nasilju…), predstavljata simbol integrirane teme, ki ji nekateri pravijo tudi organska tema. Obstaja več utemeljitev zakaj gre pri Davidovi zvezdi in roži življenja za povezavo s Satanom, najbolj prikladni in enostavni pa se mi zdita utemeljitev s prvimi trinajstimi krogi rože življenja ter z naravo same šesterokrake zvezde. Ta zvezda ima, če jo gledamo skozi tri ravni, seveda na zunanjem delu šest kotov, na notranjem šest daljic, vmes pa šest trikotnikov, kar skupaj daje število 666. Iz vidika trinajstih osnovnih krogov rože življenja pa imamo centralni krog, prvo linijo šestih krogov ter drugo linijo šestih krogov, kar nam daje število 616. Števili 616 in 666 sta v Razodetju obravnavani kot dve varianti števila zveri. Vse skupaj je verjetno povezano z Neronom, Titom in Vespazijanom, v simboliki pa tudi z rožo življenja. Ta (Satanova) roža življenja se kot stavbno okrasje že zelo zgodaj pojavi v Mezopotamiji, v 2. tisočletju pr.n.š. pa tudi v Egiptu, Cipru in Grčiji.

FOL, 666 and 616

Zastavi Burundija in Slovenije sta problematični tudi glede tega, da se šesterokrake zvezde, ki simbolizirajo 666 in posredno 616 ponovijo po trikrat, kar spet daje 666 in tako se Satanov pečat aktivira še četrtič. Vendar pa so Satanove zvezde na burundijski zastavi obrnjene navzgor, na slovenski pa navzdol, kar simbolizira padec iz nebes, nesrečo in neuspeh in se v krščansko-judovski mitologiji navezuje na padec Luciferja. Obenem so vse tri zvezde povezane s stranskimi linijami Triglava kot je to razvidno iz spodnje skice, tako, da se ustvarjata dva trikotnika, ki težita drug proti drugemu:

Grb- Slovenija

Pogačnikova geometrija v slovenskem grbu. Na desni strani je vidna prenatalna zasnova za nastanek diamanta in dodatne šesterokrake zvezde

To ustvarja prenatalno stanje za nastajanje tako imenovanega »diamanta«, romba, kjer se zgornji in spodnji trikotnik začneta združevati. To nastajanje diamanta je mogoče, ker imajo tri zvezde težnjo gibanja navzdol. Nastanek tega romba ali diamanta je zasnova nastajanja nove šesterokrake zvezde, kot je to razvidno iz spodnje skice:

axiatonal-parallelogram

Nastajanje romba in posledično pojavljanje šesterokrake zvezde je znan pojav v sodobni zahodnjaški magiji. Uporablja se v nekaterih spornih iniciacijah s tako imenovanimi aksiatonalnimi linijami

Tako se na slovenskih državnih simbolih Satanov pečat aktivira še petič. Ker ta na novo nastajajoča šesterokraka zvezda združuje nebo (tri zvezde) in zemljo (Triglav), gre na simbolni ravni po eni strani za (simboličen?) prihod padlih angelov na zemljo in na bolj zgoščen energijski nivo, po drugi strani pa za težnjo ljudi, da se povežejo z njimi. Šele na tej ravni te sile morda res skušajo skrbeti tudi za  ravnovesje med moškim in žensko (gora in voda) ter med kozmičnimi in zemeljskimi silami (zvezde in gora z vodami).

Iz simbolne govorice je slovenski emblem oziroma grb izrazito sporen. V slovenski družbi je prevladujoča religiozna usmeritev katoliško krščanstvo, množično prisotni pa so še ateizem, agnosticizem, islam in pravoslavje, imamo pa tudi še nekaj manjših skupnosti. Satanisti in črni magi v slovenskem prostoru vsaj javno nimajo vidnejšega in priznanega mesta, med tem ko državni simboli žal nosijo njihova obeležja.

Opozoriti velja tudi na to, da so določila o slovenskem grbu in zastavi glede tega tudi v nasprotju z načelom ločevanja religije od države. Glede na to da je vodilna duhovna sila v Sloveniji katolicizem, bi bilo iz verskega vidika najbolj smiselno, da se na zastavi pojavi križ. Nekatere evropske države dejansko imajo na zastavi tudi križ, npr. Danska, Finska in Švica. Poudariti pa velja, da so se ti simboli na zastavah pojavili še v času, ko je imelo krščanstvo v  Evropi še monopolni položaj.  Zato po mojem mnenju za križ pri na novo oblikovanih zastavah ni prostora. Vendar pa je prav tako sporno, da se simboli padlih angelov nahajajo v državnih obeležjih neke države, kjer satanizem ne velja vidne vloge v družbenem življenju in tudi ne uživa podpore ne pri kristjanih, ne pri muslimanih in ateistih.

Germanska in slovanska identiteta Celjskih grofov

Drugi ugovor glede treh zvezd Celjskih grofov se nanaša na njihovo germansko zaledje. Čeprav zanesljivih dokazov ni, obstaja verjetnost, da so bili Celjski grofje po izvoru slovanskega, gotovo pa mešanega, domačega ali podomačenega porekla. Ena od pomembnih potez njihove družinske politike je skupna vladavina bratov, pri čemer eden od bratov sicer igra vodilno vlogo. Tak tip družinskih odnosov je delno združljiv s staro slovansko kolektivistično družinsko identiteto in povsem nezdružljiv z nemško-judovskim avtoritarnim tipom družine, ki so ga najkasneje v času velikih verskih bojev prevzeli tudi predniki Slovencev in Čehov. Celjski plemiči so bili sprva domači ali podomačeni in so govorili staroslovenski jezik. Ko so bili povzdignjeni v grofe, se zdi, da se je njihova germanizacija še stopnjevala. Temu nekateri nasprotujejo, saj je še leta 1308 je Ulrik II. Žovneški s podaniki govoril v staroslovenskem jeziku, iz komunikacije med Katarino Celjsko in Lenartom Goriškim pa izhaja možnost, da se je slovenski govor na dvoru Celjskih lahko ohranil do konca. Nemška imena Celjskih in nemške pesnitve pesnika Der Sounega, ki je bil verjetno pripadnik te dinastije, pričujejo o poznavanju nemščine, kar pa je bila tudi zgodovinska nuja visokega plemstva. Glavni argument o germanizaciji Celjskih je Ana Poljska, ki se je po poroki s poljskim vladarjem preselila na Poljsko, a ni znala govoriti »slovansko«, le nemško. Opozoriti je potrebno, da sta poljščina in slovenščina ubrali zelo drugačno pot razvoja in da je slovensko govorečim ljudem poljščina med najmanj razumljivimi slovanskimi jeziki in nemara celo najmanj razumljiv. Na tej osnovi lahko sklepamo, da je povsem mogoče celo to, da Celjski grofje do svojega konca mogoče sploh niso opustili znanja in uporabe slovenščine.

Kaj ima germanska ali slovanska identiteta opraviti z našim grbom? Na simbolni ravni je bil izvirni celjski oziroma žovneški grb sestavljen iz ene in nato dveh rdečih prečk na beli podlagi. Ta grb se je oblikoval v prvi polovici 13. stoletja, v času, ko so se Celjski nedvomno lahko prišteli v zelo razširjeno plast domačega ali podomačenega plemstva, ki jih staroslovenski govor ni delal težav. V drugi polovici 13. stoletja so se Žovneški gospodje povezali z ostankom grofovske dinastije Vovbržanov, družine visokega in najverjetneje germanskega porekla (domnevno iz Saške).  Ta koroška grofovska dinastija je imela za svoj simbol rožo s petimi venčnimi listi, na sredini šesterokrako zvezdo in v vsakem od petih venčnih listov trikotnik s po tremi šesterokrakimi zvezdami.

grb- Vovbrški grofje

Grb grofov Vovbrških

Iz tega simbola verjetno »germanske« plemiške rodbine so Celjsko- Žovneški povzeli dvakrat po tri šesterokrake zvezde, da bi tako utemeljevali svoje visoko poreklo prek Vovrbških. Med tem, ko je Vovbrški simbol satanističen, pa so obe celjski trojici šesterokrakih zvezd usmerjeni navzdol in tako postanejo tudi simbol Luciferja in vseh padlih angelov. Tako se je na slovenskem satanistični simbol združil z Luciferjevo tematiko. Izbira celjskih zvezd je torej gotovo napaka iz vidika simbolike padlih angelov in Satana, hkrati pa je verjetno tudi napaka z vidika ločevanja med germansko in slovansko identiteto: Slovenci smo iz grba Celjskih grofov povzeli prav tiste simbole, ki se navezujejo na njihovo in Vovbrško verjetno germansko poreklo, zamolčali pa smo tisti del grba ki simbolizira stare prednike Celjskih, ki so de-facto bodisi jezikovno ali kulturno tesno povezani tudi s slovansko identiteto.

Kako naprej?

To, da sedanji grb oziroma emblem nikakor ne ustreza, je dejstvo. Nasprotuje mu večina heraldikov, sam pa mu skupaj s še nekaterimi somišljeniki nasprotujem tudi zaradi potrebe po odpravljanju satanističnih in luciferijanskih simbolov iz slovenske državne simbolike. Skozi leta se je pojavilo  že mnogo predlogov  kakšen grb ali emblem izbrati na slovenski zastavi ter kakšno zastavo imeti. Pojavile so se npr. močno stilizirane podobe Triglava, pojavila se je »navijaška« tribarvnica, kjer bi rdečo barvo nadomestila svetlozelena barva, pa kranjski orel, pa rdeči nagelj, pa mnogo potez z rdečo, belo in modro barvo in seveda razne karantanske izvedbe.

Posebej moram poudariti, da eno pomeni razmišljanje o simbolih, nekaj drugega priprava simbolov (to mora biti v rokah stroke) in spet nekaj tretjega izbira. Nacionalni simbol mora biti nekaj, kar ljudem povzroča zadovoljen odziv. To se da doseči z referendumom, kjer mora predlog izbrati večina tistih, ki volijo. Lahko pa se to doseže tudi z veliko cenejšimi anketami na reprezentativnih vzorcih.

Moje sedanje osebno mnenje je, da je pri izbiri simbolov potrebno spoštovati določeno kontinuiteto, zlasti glede simbolov in barv, ki se pojavljajo na preteklih pomembnih simbolih. Tribarvnica npr. je postala narodni simbol, Slovence je spremljala od njihovega oblikovanja v moderni narod vse do njihove transformacije v nacijo. Njene barve po igri usode sovpadajo z barvami Celjskih grofov in Goriških grofov. Njeno ukinjanje bi predstavljalo skoraj popolno zanikovanje temeljne sodobne slovenske identitete.

Dejstvo pa je, da imajo enako tribarvnico tudi Slovaki in Rusi, zato mora biti na slovenski zastavi dodaten viden simbol, torej neko znamenje, nek emblem ali grb, ki takšno zastavo ločuje od drugih. V to ali se mora to znamenje nahajati v levem zgornjem kotu ali nemara na sredini zastave, zaenkrat ni področje, v katerega bi se želel vtikati.  V zvezi s tem obstajajo sledeče možnosti, ki so vezane na tradicijo:

 • Grb z dvemi rdečimi prečkami na beli podlagi. To so verjetno barve staroslovenskega vidika Celjskih grofov, obe barvi najdemo tudi na slovenski tribarvnici, hkrati pa ne ponazarjajo simbolike padlih angelov, Satana in Luciferja. Poleg tega se rdeče prečke pojavljajo tudi na grbu slovensko govorečih Goriških grofov (slika spodaj). Ta grb prav tako združuje barve slovenske tribarvnice in dodaja zlato oziroma rumeno barvo, ki jo imamo tudi sedaj v šesterokrakih zvezdah. To kar kliče k združevanju in osebno mi je blizu kakršnakoli združitev Goriškega in Celjskega grba, kjer bi namesto šesterokrakih zvezd postavili zlatega panterja (koroško-karantanskega izvora), upoštevali pa prečke Celjskih grofov. Mogoče pa bi bilo upoštevati tudi orla, ki se pojavlja na Kranjskem. Vprašanje je, kako tako oblikovan grb umestiti na tribarvnico, da se ne izgubi v enakih barvah.
grb- Goriški grofje

Grb Goriških grofov

 • Gora Triglav z vodami pod njim. Triglav je postal simbol slovenstva dokaj pozno, v času formiranja sodobnega slovenskega naroda in je danes po mojem mnenju nekoliko sporen simbol. Dejansko se v starih kranjskih grbih že od 1630 pojavlja stiliziran troglavi zeleni grič, katerega srednji vrh je višji od ostalih. Na to simboliko je morda vplival pogled na Triglav kot najvišjo goro, vendar pa to ni povsem zanesljivo, saj se na grbih pojavljajo zeleni troglavi griči in ne prave troglave gore. Dejstvo je, da se Triglav kot nacionalni simbol nato pojavi v simboliki Osvobodilne fronte, in da je ta simbol za nekatere zaradi tega morda kontaminiran. Po drugi strani pa je Triglav narodni simbol tudi v tistem delu slovenskega naroda, ki tradicijo OF zavrača. V kolikor bi obveljala ta rešitev in bi bil na zastavi samo emblem, lahko ohranimo podobo Triglava kakor nas spremlja od socializma naprej. V kolikor bi bil v zastav grb, bi morali oblikovanje Triglava prepustiti heraldikom, da se izognemo sedanjemu posmehovanju.
 • Lipovi listi. Pojavili so se na grbu Socialistične republike Slovenije, vendar pa v sebi nosijo široko srednjeevropsko tradicijo svetega oziroma ljudskega drevesa. Zelene lipove liste, ki bi na slovensko zastavo vnesli novo barvo, je morda mogoče uporabiti za večjo vpadljivost emblema oziroma grba.
 • Nekateri drugi staroslovenski simboli kot so panter, »karantanski klobuk«, nagelj

Zelo pomembno je tudi, kaj je bolje, da se na zastavi in grbu ne znajde. Tukaj lahko podam zgolj komentar večinoma iz vidika številčne simbolike in geometrije:

-nezaželene so zastave in grbi s šesterokrako zvezdo, ki nosi simboliko Satana, poleg tega to pomeni vnašanje verskih simbolov, v sodobnem svetu pa ni zaželeno vnašanje verskih simbolov na državne zastave in grbe.

-nezaželene so zastave in grbi s tematiko evropskega zmaja (krilati reptil, ki po možnosti celo bruha ogenj)

-nezaželene so zastave s tematiko križa. Križ je sicer krščanski simbol, v sodobnem svetu pa ni zaželeno vnašanje verskih simbolov na državne zastave in grbe. Vendar pa poleg duhovne rasti, križišča in srečanja križ predstavlja tudi trk, nesrečo, smrt in trpljenje. Navsezadnje tudi Biblija pripoveduje, da je vse to dal skozi tudi Jezus na križu.

-nekoliko sumljive so zastave in grbi s peterokrakimi zvezdami, tudi v primeru, da ne gre za rdečo peterokrako zvezdo. Peterokraka zvezda in štelo pet namreč že predstavljata temni svet materije. Peterokraka zvezda ne sme biti obrnjena na glavo, ker v tem primeru simbolizira popolno odsotnost »svetlih sil«. Slovenska tradicija razen obdobja socializma tudi nima vidne tradicije uporabe peterokrakih zvezd.

-nezaželene so tudi zastave s staroslovansko versko simboliko iz enakega razloga kot vse verske vsebine

Na hitro se preletel nekaj predlogov za slovensko zastavo in grb. V glavnem sem se osredotočil na samo zastavo. Tako sem pregledal nekaj skupin po sledečih kriterijih:

1.Zastave s simboliko Triglava. Te zastave vnašajo cikcakaste strukture, ki sicer simbolizirajo ogenj. Nekateri predlogi s Triglavom so tako stilizirani, da izgubljajo ostale vezi s tradicijo. Le-to najbolje upoštevajo zastave, ki so prikazane na prvih treh mestih:

zastave- triglavske

2. Zastave z ne-triglavsko simboliko trikotnih struktur. V kitajski metafiziki trikotniki in cikcakaste linje kot pri Triglavu simbolizirajo element ognja in aktivnosti, Slovenijo pa Kitajci uvrščajo med države, rojene na dan močnega ognja, za katero so take strukture zelo priporočljive. Število tri je tudi število sreče. Tukaj bi kot najboljši predlog izbral zgornjo levo zastavo, saj na njej prevladuje navzgor dvigajoče se gibanje, kar ponazarja uspeh. Gotovo pa bi se izognil zadnjima dvema zastavama, kjer so strukture usmerjene navzdol, saj to simbolizira propad in neuspeh.

Zastave- netriglavske trikotne strukture

-3.Zastave z orlom. Poznana je predvsem orlovska simbolika Kranjske. Zdi se, da tovrstna simbolika preveč poudarja vlogo osrednjeslovenske regije.  V vsakem primeru bi za podlago izbral klasično slovensko tribarvnico. Med izbrane zastave sem izjemoma uvrstil tudi zastavo, ki vsebuje križ. Če bi pri tej zastavi križ spremenili v osmerokrako zvezdasto strukturo kot pri britanski zastavi, bi to bil pozitiven simbol, ki predstavlja preporod, komunikacijo in odrešitev. Samo v razmislek.

Zastave z orli- pticami

-4.Zastave z nagljem ali lipo. Zame je zmagovalka prva zastava levo zgoraj. Dodal sem en star predlog grba z lipo:

Zastave- nagelj, lipa, grb z lipo

-5.Zastave z zelo starimi simboli. Te zastave so malce sporne, saj so simboli bolj odmaknjeni v času. Predrimski konj gotovo ne bo dobil podpore, saj zgodovinska stroka skoraj v celoti zanikuje idejo o avtohtonosti Slovencev. Panter je povezan s Karantanijo, katere potomstvo so tako Avstrijci kot Slovenci, ta simbol pa so žal kompromitirali tudi slovenski skrajni nacionalisti.

zastave z zelo staro tradicijo

-6.»Navijaške zastave« namesto rdeče barve vnašajo zeleno. Ti predlogi se meni osebno zdijo neresni, saj zanikajo slovenske tradicionalne barvne izbire:

zastave z zeleno.png

-7.Nekaj ostalih predlogov. Prilagam še tri predloge. Prva zastava naj bi pomenila alternativo pri izbiri tribarvnice. Toda dejstvo je, da so naši očaki nazadnje izbrali belo-modro-rdečo varianto, zato ta zastava v resnici nima tradicije. Drugo zastavo na podlagi kranjskih barv predlaga Zmago Jelinčič. Toda ta zastava je samo ena od množice možnih zastav, ki se ozirajo v tradicijo.

zastave- razno.png

Advertisements

National flags with Satanic symbols of FOL

In the article Satan’s Flower of Life  it was shown that the so called Flower of Life (FOL), propagated by Drunvalo Melchizedek, is actually only one of the possible Flowers of Life and it is the Satan’s Flower of Life. There is another, but less probable option, that the concept of “organic darkness”is represented by such a flower. In the politics and its (im)moral standards this Flower should be interpreted as the symbol of Satan.

The basic symbol, found in this FOL is the David’s Star or the hexagonal star (one or another). This two stars bear the symbolism of 616 and 666 and these two numbers are exactly those one, which are claimed to be the numbers of the beast by the early Christians:

FOL, 666 and 616

Inside the FOL there is one very good numeric explanation of 666 and this Flower of Life, found on the internet. It is told that “Dunvalo’s” Flower of Life is actually a Satan’s “Daisy of Death”. The group which published this is probably the same group, gathered around ascensionglossary.com, I think. In this play we search three digits for the corners of the line segments and that means that we chose 2,3 and 4, because 2 is the lowest digit for defining the line segment has to be digit 2. So, starting with the line segment, we get the place for number two. At the next level we can see three triangles and the place for number 3 have been found. One next parallel level reveals number 4 (triangle with the central point).

In the next level we search where in the four remaining points of hexagon number two can be placed. Lower line segment is consummated. The next level of line segment, representing number 2 can be found between the inner points, i.e. the points, which are not neighboring each other. In the next level number 4 is found. Number 3 is represented by the remaining two points. Now we can easily find the third digit for each external point.  When we add the opposite number to the chosen one, the sum is always 666, the number of Satan. The number 666 is repeated three times.

666 number and Flower of Life

There are at least three states with the satanic symbolism of the FOL. I think that there are other reasons for putting such symbols on the flags, while then authors were unaware (I hope) of the satanic meaning. However, the symbols are there and they have energetic impact on the states, having such a flag. One of these states is Burundi with three minor hexagonal stars, pointing upward. The flag of Israel has one and quite big David’s Star (the symbol was probably late antique ornament and was later got a magical meaning). Slovenian flag has very small hexagonal stars, hidden in the coat of arms. Just like the flag of Burundi, tree haxagonal stars build a group number 666. But the stars on slovenian flag point downward and all the fallen stars and angels are represented by this symbolism. This is the symbolism of the morning star (Lucifer, Eosphoros), which “falls off the sky”, when the Sun with the “true” Light follows. So, while these stars are really small, both Lucifer and Satan are represented by this symbolism. Oh my God!

THREE FLAGS

God’s Flower of Life and Flower of Lucifer: Some New Information

More than half year ago I’ve got information on God’s and Lucifer’s Flower of Life. I have written an article about that. At that time the difference between God’s and Lucifer’s symbolism hasn’t been so clear to me. It has been obvious that both systems overlapped in one way or another.

So, here is a continuation of my research. Just for information: I was not raised as a Christian, but like most of modern Europeans I live in the Judeo-Christian world. I use names like Lucifer, Satan, God… For me it is not so important if one should be called God, YHWH, Allah, Varuna or Brahma, the other Satan or Shaitan and the third Lucifer, Eosphoros or “The fallen star” etc. Let’s go back to the theme. Below, there are two pictures of Flower of Life and the Light is represented by both of them. God’s Flower of Life (pure Light) is on the left, the symbol on the right can be connected both with God and with Lucifer’s (False Light) Flower of the Life is on the right:

God and Lucifer as Flower

For God’s Flower of Light it is crucial, that there is the point, the center of the Flower, symbolizing either revealed God (number 1) or transcendent God (number 0). If the God is transcendental (number 0), then numeric game is the same for both Flowers:

Triagle in Oneness

Triagle under Satan's Influence

However, if we have only two repetitions in Oneness and the God is present (number 1), then we get the scheme of the revealed God. Summation of numbers give the sequence from 1 to 7. After that numbers 8, 9 and 10 are not present. So, this scheme is quite prenatal to our world.  Here is the scheme:

God Revealed.png

With only two repetitions of oneness, we already get digits 1, 3 and 7, which numerically represents love (this is theme for another article ;).  Everything is encompassed by the outer-most triangle (1), each triangle has three vertexes (3). The two triangles have six points and there is also central point (God), together seven (7) points. Inside 1 there is also yang as the principle of 7.

The structure with 1, 3 and 7 becomes even more visible after the fourth repetition:

137 structure after three rotations in oneness

Here, we have seven distinct areas, formed by the three circles. The center is not important here. This is replication of Love without revelation of either transcendental or non-transcendental God. This is the “secondary Love” of Lucifer, who is the bearer of the False Light. You can also look at the third and the fourth picture- where the first triangle has the numbers 1, 1 and 1, together 111. 1 is yang number and is connected with 7 (theme for another article) and there are 3 numbers 1: so, we get numbers 1, 3 and 7 again. Just like the number 137,173 etc… number 111 is also not necessary the purest number of Love- fo the same reasons as in the case of numbers 1, 3 and 7. There are people who claim that number 111 is connected with Pleaideans. In this case, number 111 represents Lucifer! Pleiadean aliens, which “bring love, art and compassion”, are demonic Luciferian entities and not real aliens, based on geocentric symbolism and five elements (read this article for further proofs).

For recapitulation:

God must have a central position in the Flower of Life, while Luciferian Flower of Life doesn’t use the center. In this way it becomes clear, that Celtic symbolism of triple Godess (both “Tripple Spiral”/“Trinity Spiral of Life” and “Triquetra”/“Trinity Knott”/“Triple Moon”) are connected with Lucifer. In my previous article I was convinced, that Tripple Goddess is a slightly negative symbol of yin, impure forces. But they are actually quite negative symbols. By these symbols Lucifer is represented in the form of Tripple Goddess.

God and Lucifer

When you use Flowers of Life, connected with God and Lucifer, be carefull not to use the concepts, which are NOT CONNECTED WITH GOD! Here are instructions:

-don’t use “Tripple Spiral”/“Trinity Spiral of Life” symbol of (Luciferian) Tripple Goddess (in red; two trigons in black are added in order to make the connection to the Lucifer’s Flower of Life visible)

Celtic Trinity Spirals

-don’t use “Triquetra”/“Trinity Knott”/“Triple Moon” of (Luciferian) Tripple Goddess

Celtic trinity

-don’t use numbers 111 or numbers with 1, 3 and 7, if they are connected with Pleiadean demons and entities

-don’t use the concept of Anticosmos and its power of Anti-force. Anticosmos is the concept, used in European black magic and in the spiritual school “The way toward the Enlightenment” (in Serbian original: Put ka prosvetljenju) of serbian healer and spiritual leader Ljubiša Stojanović. Anticosmos is clearly connected with Lucifer. Some followers of Ljubiša Stojanović use activations like “I activate … Anticosmos…” and “I activate perpetuum mobile for…” Be careful, because one will be connected to Luciferian (Anti-)forces by such activations .

Triagle and Lucifer

-don’t use the mediations with the help of trigonal spinner. Almost a year ago one group of followers of Ljubiša Stojanović started to spin the trigonal spinner while making the activations. Spinning of the trigonal spinner brings in the symbols like 111, 137, 147 etc and it is a powerful tool. But trigonal spinner is connected with the Lucifer’s Flower of Life! The difference between three holes (three Luciferian centers) and central part make a distinction between the three ones and the center and also invokes Anticosmos!

trigonal spinner.png

 

Jupiter Ascending (2105): Grey, Draconian and Pleiadean Entities Revealed!

Jupiter Ascending Scene

The movie scene from the Jupiter Ascending Official Trailer #3 (2015)

A lot of spiritual information is represented in many of the modern sci-fi movies, for ex. The Matrix or Star Wars. Jupiter Ascending is a movie from 2015.

The story goes like this (skip this if you already know it): superhuman aliens under the rule of the leading dynasty of Abrasax control planet Earth and many others and they are harvesting on lower civilizations like Earth, i.e. killing the people to get elixir of youth. Rulers are humanoids and the are helped by warrior draconian race (reptillians). The lower race of Keepers (Greys like creatures) are given the lowest tasks like kidnapping and killing somebody.  The key members of Abrasax dynasty are Balem, Titus and Kalique Abrasax. Balem is wiser, richer, business oriented and older, Titus is more a handsome playboy than a successful businessman and politician, while Kalique as woman is perhaps more warm and emotional. Earthwoman Jupiter Jones is also regarded as member of Abrasax dynasty, because she is recognized to be reincarnation of the Queen of the Universe, the mother of Balem, Titus and Kalique. Violence and brutality are common among Abrasax members. Dynasty controls various humanoid planets and when the population reaches the appropriate number, the population is harvested, i.e. killed to be a source of elixir of youth.

These are the conscious or subconscious spiritual massages of the movie:

-There are three aspects of synthetic “alien” reality: Keepers, reptilians and Pleiadean humanoids;

The Keepers are Grey aliens. They are the lowest in the alien hierarchy, they can be violent, they torture humans with medical procedures, they are kidnapping them etc.;

Draconian Aliens are winged reptilians and they are higher in the hierarchy. They are brutal warriors;

Pleiadean Aliens aka humanoid Aliens are human-like beings. They represent themselves as kind, seductive and sweet at first, but under this cover they are brutal and selfish.

Humanoid Aliens feed on humans while washing themselves in the elixir of youth. This is a representation of what the entities do: they harvest on the victim’s energy field.

Mother Queen or Seraphi Abrasax and her reincarnation in the form of Jupiter Jones is good and warmhearted. In its late version of Seraphi and in the life of Jupiter it represents the organic darkness (feminine power), which is good (compare these to synthetic light of Titus and Kalique and synthetic darkness of Balem).

Balem Abrasax, Emperor of the House of Abrasax is a negative representation of synthetic or parallel reality and acts like negative aspects of Varuna or Veles and like Jewish Satan. He is openly emotional, brutal and dark. Balem killed Mother Queen- This is why symbolism of organic darkness (David star, Flower of Life) becomes a symbolism of Satan’s Flower of Life. Be careful with these symbols! His name can be (deliberately or subconsciously) connected with kanaanite Baal, but also with Irish evil Balor or even with Slavic Veles.

Titus Abrasax is Balem’s brother. He is like a handsome and seductive representation of artificial light. He is close to the Jewish representation of Lucifer and perhaps to negative aspect of the Greek Apollo. His name is connected with with evil meaning, because it is (deliberately or subconsciously) connected to Titus, a Roman general and later an emperor, who a destroyed  the Temple of Jerusalem. He and his father Vespasian were both called Titus Flavius Vespazianus and both of them could be connected with the number 666, which is the number of the beast, and with belief that Neron (666) had risen again.

Kalique Abrasax, Balem and Titus’s sister is synthetic creature, too, perhaps (?) like the Greek Artemis. Her name can be connected to Indian goddess Kali, the “negative” aspect of Goddess.

Caine Wise, a genetically engineered soldier is a half human and half canine, and he helps Jupiter Jones. Canine nature is connected with synthetic aspects of darkness (like wolf Fenrir in Norse myths and more positive Yarilo, the wolf shepherd among the Slavs, who returns into the world of living, organic).

Stinger Apini is half human and half honeybee. Bee was a symbol of Artemis.

The overall scene is pretty dark and synthetic! The movie reveals the true nature of many “Aliens”, which are in fact geocentric projections. This the old story of evil spirits. It also speaks the truth about the Pleiadean entities, which are actually the powerfull demons and spirits (all these don’t mean that there are no true Pleiadeans, by the way): they want to feed on our energy. They are sweet and kind in order to fool us.

There are also two misinformation in the movie:

Organic Earth is not the most important planet of Pleiadean-Reptilian-Grey entities: it is probably the ONLY one they have!

Harvesting is happening every day. The people find this spiritual truth in meditations and in the long spiritual journey. But many people which are not mentally balanced can get into the contacts with them trough the worlds of hallucinations, mixed with strange, but true experiences.  The various rituals of exorcism can help with the greys and reptilians, but they are more or less ineffective with Pleiadean entities, because of the limits of the magic.

—————–

If interested, you can also read:

The Holy Geometry of the Flowers of Life and the Star Wars

The Story of the Aliens

 

Bazi (Four Pillars) and Na Jia

There is a simple rule for using Na Jia aka Hidden stems in Bazi. Strictly speaking Na Jia is part of Yi Jing. Bridge between stems and trigrams are represented by this system. Na Jia is derived in Later Heaven sequence, using both Early and Later Heaven arrangement. Gender is represented in Early Heaven and we use yang polarity for male and yin polarity for female. With this tool we go through the Later Heaven stem sequence.

The first prenatal pair is Qian- Kun, so Kun, which is only one palace away from the exalted position, is the starting point. Yang Qian uses Jia and yin Kun uses Yi. We see that in the Later Heaven Qian- Kun order starts at Kun. Now it is the time to place the fire stems. The next trigram to be used is Dui. In Early Heaven Dui’s yin-yang opposite is Gen. Dui is yin and its stem is Ding, while Gen is male and its stem is Bing. Going in the clockwise direction of Later Heaven in search for the earth stems, the next trigram to be used is Kan. In Early Heaven Kan’s yin-yang opposite is Li. Kan is male and its stem is Wu, while Li is female and its stem is Ji. We continue to search the metal stems. The next trigram to be used is Zhen. In Early Heaven Zhen’s yin-yang opposite is Xun. Zhen is yang and its stem is Geng, while Xun is female and its stem is Xin. At this point all trigrams are used, but there are ten stems and only eight trigrams. So, we start the new circle and use the pair Qian- Kun again. Qian is male, yang and its secondary stem is Ren, while Kun is female and yin and its corresponding secondary stem is Gui.

Najia

This stem-trigram connection had a major role in developing Feng Shui formula for San He 24 Mountains. On the Earth level the polarity of the stems/mountains follows the functional polarity of the trigrams. Gui stem follows Kun and the function of Kun is yang in the most cases (its gender is yin, but Kun as exposed mother is quite yang). The youngest son (Gen) has a male gender, but functionally he is of yin polarity (young child, dependent on his mother). For other trigrams the gender polarity and functional polarity are the same. In this way the polarity for all the mountains with stems can be ascertained. Exception is the mountain of Geng, which has yin polarity in San He 24 Mountains. This is because the 24 mountains should have 12 yang mountains and 12 yin mountains. Without yin polarity of the Geng mountain there would be 13 yang and 11 yin mountains. So, one mountain has to be sacrificed and should use a yin polarity instead of the expected yang polarity. The Zhen-Xun pair is the last offspring pair in the circle, so Zhen’s stem Geng has the weakest position and follows the higher order, adopting the yin position. Well, this seems to be a little bit forced solution, slightly unnatural and this is perhaps the weakest part of San He Mountain formula.

However, in modern times Na Jia formula has another and well known variant. Because there is no Wu and Ji stem in the mountains, some people cast them out and use Gui for Kan and Ren for Li. The logic behind this is in pairing of the postnatal and prenatal Heaven position in search for the substitute stems. Li connects with Qian, and Qian brings in Ren. Kan connects with Kun, and Kun brings in Gui stem. This approach is theoretically weak: the order of five elements in the postnatal Heaven is broken. If the earth stems are cast out, fire should be used for Kan and Li, metal for Gen and Dui and water for Zhen and Xun. However, this is not the case. Early Heaven pattern is also broken. When the standard and older formula is examined in the context of the Early Heaven, the opposite sequence is gradual and symmetric: Qian-Kun (wood), Dui-Gen (fire), Li-Kan (earth), Zhen-Xun (metal)- Qian-Kun (water).  If we introduce water in the pair Li-Kan, the order is corrupted. In the imaginary view Kan with Gui becomes too strong water, while Wu stem encircles water and Ji stems prevents spreading of the fire. The rule of water Na Jia stems in the pair of Li-Kan is not a valid formula!

However, the Na Jia formula can also be used as the secondary tool in Bazi. The key concept of Na Jia is the attachment of the Na Jia stem to the particular trigram. Na Jia stem is the ally and the follower of its trigram. When knowing that, one can connect the situations in the Bazi chart with the ally relationship between the particular trigram and its Na Jia.

Bazi and Na Jia

For example: we have Bing and Ding stems and Wu branch in the pillars. The strong fire of Li is present in this chart. This fire will have a good relationship with Ji stem, because Ji stem follows the fire of Li. If the fire is too strong, Ji earth will probably be of little help in the reducing of its power.  If you have Hai- Mao- Wei trinity with strong wood, this wood belongs to the trigram Zhen and Geng stem is friend of Zhen. So, if your wood is too strong, Geng metal will be probably of moderate help because it will be a little bit reluctant to cut the trees. Hai- Mao- Wei trinity, however, is less connected to Zhen then Jia, Mao and Yi group. So Geng will still be usable. If you have Chen and Si together and also some wood in the chart, this is the wood connection with Xun and Xun makes Xin metal for its ally. So, Xin metal will not be so usable to control the excess of the wood. If there is a lot of Wei branches in the pillars, this is strongly connected with Kun palace and the element of earth. If there is Yi stem in the pillars, this stem will be probably quite unusable for controlling the excess earth, because Yi stem is a loyal friend of the Kun palace.

All these can be used ONLY at the secondary level of analysis. It can be used for fine tuning. Bear in mind:

 • Mountains of particular trigram are more connected to this trigram than San he and San hui (those with the central branch belonging to the trigram). San he and San hui are more dispersed and also carry other influences. Mountains activate stronger alliance between Na Jia and its trigram and San he/ San hui can activate only a weaker alliance.
 • If trigram’s mountains are not found in a cluster, Na Jia effect will also be weaker.
 • San he must include central branch in this approach because this central branch is a part of trigram’s mountains. So, if you have only Hai and Wei and no Mao in the chart, there is almost no activation of trigram Zhen.
 • Chen – Si, Wei – Shen, Xu- Hai and Chou – Yin mountains activate only weaker alliance between Na Jia and the trigram, because the central trigram can’t be found in Bazi. These branches MUST be found together in the pillars (neighbors).
 • If the stem of Na Jia is quite strong in the chart and has the controling or weakening relationsip with the useful element, for example, there will not be strong Na Jia alliance and the stem will still attack the controlled element (controling relationship like fire controling metal, etc.) or drain the element (like earth drains fire, etc)… For example: if one has Jia, Mao and Yi in the pillars, trigram Zhen is activated and geng metal serves as its Na Jia. But if the same pillars have strong metal presence in the chart like Geng Shen pillar with the support from the season,  Geng metal will be just a little bit less sharp and dominant and it will still attack the Jia wood.

 

 

 

 

 

 

Four Pillars (Bazi) and Residency

(Text in brown was added on 2018/03/06)

While the residency, home, courtyard and garden are common object of fengshui practice, Bazi can offer some relations, too. Parts of one’s home and parcel can be found in the basic four pillars. Basic criteria are determined by left and right side of the pillars, heavenly stems and earth branches, innate meaning of four pillars according to Yi Jing and symbolic connection between the pillars with Officer, Resource, Sibling, Output and Wealth stars.

Here are the basic traits according to the left and right sides of the pillars and upper and lower sides of the pillars:

Locations in Bazi

Using this table, one should give priority to HS: EB relation, while left: right (inner: outer) is only of secondary nature. Because day stem is the most exposed stem, one can find that Facing energy is very strong at the day stem. As month branch with the season is the hidden backup of the chart, this can be viewed as the Mountain.

The connection between the eight parts of the Bazi and one’s home with surroundings is as follows:

Bazi Locations-Residency

If we add information from the first and the second table, we can use day stem as Facing and month branch as the Mountain. As the flowers and trees are connected with wood, the year pillar has second most exposed (yang and fire!) stem belongs to flying or rising energy of wood and year branch is Kun, belonging to earth and reptilian energy. So, the year pillar is flying or rising reptilian, the Dragon. It isn’t  the clasical metal reptilian of the westerns world (entities, which are blowing fire and terrorise the people), but subtle symbolic creature. Looking at the second table and the hour pillar, one can find water (but also metal) energy both in stem and branch of this pillar. So, we get the following table with basic Fengshui symbolism:

WATER FACING DRAGON
WATER SITTING DRAGON

From the oldest days of Fengshui four mythological creatures of Chinese constellations have been used in Fengshui. They are the Azure Dragon of the East, the Vermilion Bird of the South, the White Tiger of the West, and the Black Turtle of the North. Right side of pillars is eastern part (the beginning of life, sun and moon rising) and belongs to wood and Azure Dragon. Left side of the pillars is western part (ending of life, sun and moon setting) and it is connected with metal and with White tiger. Central upper side is visible and yang, connected with fire and red, so it represents Vermilion bird. Central lower part is connected with hidden, dark and protected and it is connected with water and Black turtle. So, these four animals can also be found in the four pillars:

White tiger Vermilion Bird Vermilion Bird Azure Dragon
White tiger Black Turtle Black Turtle Azure Dragon

I was also informed, that two central parts of the pillars should have the opposite meanings. The facing star is connected with water and the sitting star is connected with mountain, earth. The day stem is Yi Jing location of Kan, the water, while earth branches represent the Earth and day branch represents Li, the fire, the element of Vermilion Bird and the element, which supports the Earth element. So, better correlation should be:

White tiger Black Turtle Black Turtle Azure Dragon
White tiger Vermilion Bird Vermilion Bird  Azure Dragon

I am thankful for this information. (The text in blue was added on 2016/03/11).   

At the end I would like to warn you, that Bazi is not a neccessary Fengshui tool. It can add some insights to the Fengshui practitioners. And this goes both ways: Fengshui principle of 24 mountains, for example, can be used as secondary rule concerning one’s health, profession, emotions etc. Directions from the 24 mountains and Bagua can be used for Bazi help as secondary tool (on the tertiary level even four directional zones of branches such as Yin-Mao-Chen for wood can be used). Weak metal person, for example, can be advised to make long walks in the western or north-western direction.

From the Fengshui perspective Bazi can be used as secondary, tertiary… tool for making the picture clearer, too. For example: if conflict between two elements are found both in Bazi and Flying stars, one should be very cautious. People can use useful god of Bazi to find out good directions, but others can use Bazhai or something else. There are many different views among the practitioners of Fengshui about the usage of colors, directions and shapes of the favorable Bazi element in the Fengshui context. While purists dislike these approaches, practitioners of non-classical Fengshui even use figurines of Chinese zodiac and many other placebo “cures”.  Whatever is the true, I just want to show you, that some Fengshui concepts have correlations with Bazi chart, too.

Have a nice trip in the land of Bazi!

 

 

Bazi: Four Pillars of Destiny and Health

 1. GENERAL RULES FOR ASSESING THE HEALTH IN FOUR PILLARS

  In Bazi or Four pillars of Destiny there are some general rules how to interpret health issues in one’s chart:

 • if the energy flow in the chart is weak, one should expect problems;
 • bad luck cycles are connected with health issues or health risks;
 • if two or more elements are missing or extremely weak, the chart is out of balance (especially standard charts);
 • bear in mind, that all standard charts must have the balance in the temperature of the chart. If this is not the case, the chart is more prone to sickness;
 • strong standard charts have more possibility for acute illness, while weak standard charts have more possibility to develop chronic diseases. Bear in mind that this is not a strict rule;
 • check out which element is the weakest and which element is the strongest in the chart. These two are connected with health issues or health risks;
 • clashes and penalties could be connected with health issues and accidents. At the time when all basic pillars are clashed, this is considered to be very dangerous for one’s health, because all the foundation is ruined or damaged;
 • fan yin (clash between heavenly stems and between earth branches of two pillars) is connected with accidents and health issues;
 • fu yin (two identical pillars, i.e. pillars with same heavenly stems and between earth branches) can be connected with health issues, but not necessary;
 • Sword star (Yang Ren) in the charts is clashed or Sword star meets Qi Sha deity- the Sword star is moving then and this could cause injuries, accidents, attacks and surgery;
 • Empty branches (Void branches) could be connected with health issues of the element, stem or branch, connected with the concept of Void (Kong);
 • Search for cultural and personal aspects (access to medical treatment, access to shamanic healing, exercising, dancing, practicing yoga or qigong, living a moral life…)- all these aspects could help to maintain or restore one’s health.
 1. HEALTH AND FIVE ELEMENTS

Every element is connected with some special body parts and diseases.

a. five elements body

 1. HEALTH AND STEMS

Each stem has its own connection with body parts and diseases, too. Bear in mind that “main body parts II.” should probably be used ONLY in the quite balanced charts (this information was not tested by me, so be careful). Yi jing body parts (parts II. and III.) should be used as side information only– these massages have more validity when they come in cluster. For example, if there are Bing, Ding, Wu and Si in the chart and their energy is annoying to one’s Day master, one should expect problems with heart and eyes and if there is too little water in the chart, there could be problem with high blood pressure, too.

a. stems and health

 1. HEALTH AND BRANCHES

Each branch is connected with some body parts. Yi jing body parts (parts II. and III.) should be used as side information only- these massages have more validity when they come in cluster. There is good visual representation of stems and branches with body parts- here.

a. branches and health

 1. RELATIONS BETWEEN THE ELEMENTS

 • Wood attacks personal earth element: lips deformation or nose shape deformation;
 • Personal wood is attacking the earth: metabolic issues;
 • Pillar with wood over the earth: moles, birth marks;
 • Earth counterattack the wood: destroying optimism, depression;
 • JIA-WU stems: chest, lung, traffic accidents;
 • YI-JI stems: lower abdomen, breast area;
 • Fire attack on personal metal: brain problems, probable headaches, probable hearing disorders, blood disease, heart and lung disease;
 • Personal fire attacking the metal: hemorrhoids;
 • BING-GENG stems- fever, tongue;
 • Any fire attack on Geng: lungs, head, fever;
 • DING-XIN stems- teeth, tongue;
 • Too much earth and too little metal: weak immune system;
 • Earth attacking the water: gastro-intestinal disorders, food poisoning, weak immune system;
 • Personal earth is attacking the water: reproductive organs, sexual diseases;
 • WU-REN stems: if Wu is stronger, problems with reproductive organs, possible infertility. If Ren is stronger, traffic accidents, accidents with the body, reproductive organs, gynecological disorders;
 • JI-GUI stems and Ji in any water on general: poisoning, sexual diseases, possible infertility;
 • Weak personal metal, attacked by the fire or counter-attacked by wood: hemorrhoids;
 • Metal attack on wood: bones, tendons, back and hips, liver and gall bladder, depression and suicidal moments;
 • Pillar with metal over the wood: leg problems;
 • Personal metal element attacking the wood: liver and gall bladder problems;
 • Personal wood element attacked by the metal: bone, spine disease;
 • Any imbalance between wood and metal: accidents, possibility of headaches, spine, bones and tendons disease, limbs disease;
 • GENG-JIA stems: head, lung problems, possibility of traffic accident or accidents with sharp objects;
 • XIN- YI stems: head, if there are many YI stems and only little of XIN, this can be connected with migraines;
 • Weak metal and weak water elements: weak immune system;
 • Water attacking the fire: vision problems, high blood pressure, depression;
 • Too many water rotten and uproots the wood: destroying optimism, so mental issues are possible;
 • Any imbalance between the water and fire: vision problems, heart diseases;
 • Too much fire, too little water OR too much fire consuming the wood: danger of insanity, depression or suicidal moments, danger of various mental issues, possible high blood pressure;
 • REN-BING stems: forehead, eyes, blood, blood pressure if other signs;
 • GUI-DING stems: very probable high blood pressure, possible heart and blood disease;
 • A lot of GUI stem: good vision, good hearing.
 1. CLASHES, PENALTIES AND HEALTH

 • YIN-SI-SHEN penalty: heartache, chest pain, “heart” pain in the left arm, heart attack, stroke, some forms of cancer, could also be connected with limbs and motion problems. If fire is unfavorable, there are bigger possibilities of health risk.
 • WEI-XU-CHOU penalty: sciatic pain, digestion problems, some forms of cancer. If earth is unfavorable, there are bigger possibilities of health risk.
 • MAO-ZI penalty: lower back, problems with reproductive organs, feet. If water is unfavorable, there are bigger possibilities of health risk.
 • YOU self-penalty: sexual disease, blood disease, could be connected with alcohol. But if metal is favorable, there will probably be no problems.
 • CHEN self-penalty: throat, chest in the front, shoulders, head, brains, skin. But if the main active element (earth, wood or water, depends) in Chen is favorable, there will probably be no problems.
 • WU self-penalty: head, brains, heart, eyes, mental issues, possible blood pressure. But if fire is favorable, there will probably be no problems.
 • HAI self- penalty: ankle, feet, head, scrotum. But if main active element (water or wood, depends) is favorable, there will probably be no problems.
 • SI-SHEN: chest pain, traffic accidents, arms
 • YIN-SHEN: headaches, limbs, traffic accidents
 • MAO-YOU: lung and throat, accidents with sharp objects
 • CHEN-XU: lung and chest, accidents from building /structure collapse, accidents from avalanche and earthquakes, upper and lower part of the body are imbalanced, weakening the immune system.
 • SI-HAI: blood, face, blood pressure if other signs, traffic accidents, falling accident
 • WU-ZI: brain, blood pressure if other signs, accidents with bleeding
 • WEI-CHOU: spleen and digestion, accidents from building /structure collapse, accidents from avalanche
 1. FIVE ASPECTS, TEN GODS, STRUCTURES AND HEALTH

GUAN (OFFICER STARS)head, brains, nerves, meridians. Guan has possibility to attack the day master. This is why Guan is connected with weakening the immune system, causing stress and mental issues and it is also connected with the shortening of one’s lifespan. ZHENG GUAN is more connected with chronic diseases, while QI SHA has more to do with acute diseases, accidents, injuries and poisons. Problems come either from the personal element (element of Day master) and from excessive element of the Officers. If strong Officers destroy weak Seals (Yin), the element of the Seal should also be expected to be connected with illness. Are there any cures for strong officers in the chart? One possibility is that there are Seal stars to prevent such an attack. The other possibility are Shi Shang deities, which can control and regulate strong Officers.

There is a special structure, called “Qi Sha and Zheng Guan intermingling”. This means that both Zheng Guan and Qisha are found in the heavenly stems and the element of Officer is rooted also in the earth branches. Other solution is that only Zheng Guan is in heavenly stem, but Qisha is still found in the earth branches. Basic rule for “Qi Sha and Zheng Guan intermingling” is that Officers are strong in such a chart. Such situation gives weak constitution, fears, stress, weak immune system, possibility for physical diseases and for mental issues.  Woman could be raped or could be with many men. Man could have a weird sexuality.

YIN (SEAL STARS). Seal is the energy, which is feeding the personal element. They are connected with food, digestion and breathing, heart and blood. PIAN YIN is also connected with shoulders. Specially PIAN YIN could be connected with poisons, drugs and alcohol. When Seals are weak, personal element has too little support and this can cause health issues. Specially when there are strong Guan/Officer stars, attacking personal element. The other danger, coming from the Seals is situation with too many Seals. This is called “Too many caring mothers destroyed the child”. Too many of Seals will attack the personal element instead of feeding it. This bring illness to the chart, connected with weaken personal element and too strong element of the Seals. Too many wood for example, would destroy personal fire. In this case health issue would be connected both with weak personal fire and too strong wood of the Seals. Too strong Seals can also be connected with mental issues and with too vivid dreams.

BI JIE (SIBLING STARS). Sibling stars are connected with limbs and bones. JIE CAI could be connected with spine, too. If Day master is strong, Siblings are also connected with infectious diseases. Too strong Siblings affect the immune system of the father or the immune system of man’s girlfriend/wife. Day master itself is also connected with heart and brain.

SHI SHANG (OUTPUT STARS). They are connected with skin, metabolism, eyesight, throat and voice, with reproductive organs (specially women’s). If Output stars are too weak and DM is strong, the energy will accumulate in Siblings and DM, causing mental pressure or even depression. Output stars can regulate too strong Officers. SHI SHEN is the most important, because dangerous Qi Sha is controlled by it. Some say that Shi Shen is the sign of longevity. Strong Shi Shen is also connected with obesity. In situation where there is weak ZHENG GUAN attacked by the strong SHANG GUAN, one is prone to chronic diseases, in this situation immune system of woman’s boyfriend/husband is also attacked.

CAI (WEALTH STARS). They are connected with legs and blood, but PIAN CAI is also connected with one’s head and nerves. For men sexual organs are represented by the Wealth element, too. If too strong Cai attacks the Seals, this weaken one’s immune system, but at the same time Wealth stars can destroy immune system of one’s mother.

 1. FOUR BASIC PILLARS AND THE BODY

Four pillars could be connected with the body as described in the following pictures. When we know where the weak or strong element is located, we could find additional indicators of health issues, looking at the pictures below. If there is clash between Si and Hai in day and month branch, for example, and the fire is your favorite and weak element, you should expect problems with small intestine, buttocks or thigh, because day branch (in standing and lying position) is connected with hips, thigh, buttocks and belly, while fire is connected with small intestine, buttocks and thigh. If Jia stem in the year pillar is too strong, the energy in the head is out of balance. Year pillar is connected with the head (lying position) and Jia stem is also connected with the head.

 

 

 1. ON SOME SPECIFIC DISEASES

AIDS is autoimmune disease. It is connected with imbalance in the water element. Water is connected with reproductive organs and “genetic power” (jing, kundalini). All sexual diseases, causing inflammations or imbalance between hidden and visible, are connected with water, but also with fire. Many cases can be shown that AIDS is actually disease of water and fire disbalance.

CANCER: Too strong and unfavorable element could be connected with cancer of the organs, belonging to this element. Unfavorable element, destroying the good picture, can cause cancer, connected with its organs. If metal element, for example, is not favorable for follow the wood type chart, there can be disease in the organ, connected with wood. If metal element attacks wood as the most favorable element, the disease can be connected with both elements, too.  So, cancer can be connected with any element! Because cells are ruled by the earth, earth element is more suspect to develop cancer disease. Unfavorable earth combinations are: strong earth with fire support, weak earth with wood attack or earth attacking the water. Cancer is also a hidden disease, which develops slowly, based on long time stress or negative influences. This is also the story of penalties.  So, metabolic and skin cancer can be connected with Wei-Xu-Chou penalty. Yin-Si-Shen penalty can also be connected with some cancer forms (oxygen disfunction) and Zi-Mao penalty can be connected with reproductive organs. Structures “Qi Sha and Zheng Guan intermingling” and “Too many caring mothers destroyed the child” can also cause long term stress, leading to cancer diseases.

DIABETES: diabetes is connected with earth element on general. Earth is connected with sugar and pancreas, while fire is connected with sugar as a form of energy. So, strong production of sugar is connected both with earth and fire element in day pillar or month branch. But pancreas is also connected with hormones and consequently with the element of water. Crucial area are day stem and month branch, because they represent location of pancreas in the body. One should expect picture with a lot of earth and fire in day stem or month branch and very weak water element present in the chart. Preferable branches are Si, Wu and Wei, because they offer both the fire and earth element. It is interesting that typical diabetes chart is connected with Bing-Geng (or Shen-Si) clash and often also with Geng or Bing personal element. Geng (it is also hidden in Shen branch) is connected with the navel area, including pancreas and so it is logical to find Geng/Shen and the conflict between fire (sugar production) and Geng/Shen in the charts of diabetic people.

EYES: too strong or too weak wood, but also too strong or too weak fire. Imbalance between fire and water can also be connected with eyes. Too weak Output element could also be connected with poor eyesight. Very strong Gui is said to give good eyesight.

GUMS: Gums (mouth) are connected with earth element and this element can be destroyed by wood, when fire is missing. Too strong earth with fire support is the other option for gums issues. Massage of gums (with tongue and brush) help the weak earth under the attack of wood.

HAIR DISEASES: the skin is metal and earth, while the hair are water and wood. Too weak water element will expose wood to metal and earth. This can cause losing hairs. Too strong fire and too weak water can also cause the same situation: fire will weaken the hairs (water and wood) and it will probably give power to the skin (earth). Too weak water and metal represent weak immune system and aging, so this combination means whitening of hair and/or losing hair at the same time. When water is too strong, hair will not be attacked by the skin, so they will not fall out. But too cold pillars can still cause whitening of the hairs.

HEADACHE: there can be multiple reasons for headaches. Too much Officers or too strong Pian Cai can cause headache. Too much wood or fire can cause headache, too. Strong water attacks weak fire and there is no strong wood in the chart. Too strong earth element can cause migraines. When fire, wood or earth attacks metal, there can be headache. Clashes Yin-Shen, Chen-Xu and Si-Hai can cause headaches. Three penalty Yin-Si-Shen is also dangerous for headaches. Too strong Wu branches or favorable Wu branch under attack can also mean headaches. Concerning the four basic pillars, head is represented by the year pillar, month stem and day stem.

LIMBS, ALZHEIMER, PARKINSON: limbs and motion abilities are connected with wood and earth element. When strong metal exhausts the earth and attacks the wood, one has danger to get limb injury or motion disease. When there is strong disfunction between wood, earth and metal, the situation is pretty the same. Too strong wood for example, can counter-attack the metal and also attack the earth. Suspected pillars are Wu Yin, Ji Mao, Geng Yin, Xin Mao. All relations from Yin-Si-Shen can also be connected with limbs and motion problems.

MENSTRUAL/GYNECOLOGICAL PROBLEMS: Too weak wood element and imbalance between the wood, earth and water at the same time. Or too strong wood (bleeding).

MENTAL ISSUES: there are many factors, connected with mental issues. Mental issues are connected with stress and stress is mostly connected with too strong and unfavorable Officers, which brings in fears and pressure. Most dangerous situation is called “Qi Sha and Zheng Guan intermingling”. If Seals are too strong and one get unfavorable “Too many caring mothers destroyed the child” structure, this can also be connected with stress and pressures, but also to hallucinations or too vivid dreams. Too strong or too weak fire element is another important factor of stress and distorted sensations. When personal element is too strong and there is too weak Output, inner pressure can lead to depression and to the other mental issues. Too strong Output on the other side causes losing the energy- the chart with energy minimum is prone to depression. Too strong earth element causes static behavior and this can lead to mental issues, too. Wood (and fire) is connected with initial optimism, and if damaged, can cause depression (strong fire eats all the wood, metal attacks the wood- specially Geng attacking Jia or Shen-Yin clash, too strong water rotten and uproot the wood). Other interesting issues: Jia Shen pillar, Bing Shen pillar, too strong Wu branch, unfavorable metal directional unity, unfavorable Wu-Xu half union.

SPINE AND BACK are connected with water and wood element, but also with Jie Cai and with Hai, Shen and most important: Wei. Other branches with minor influences are: Zi, Chou, Yin, Mao, Chen and Si. Earth branches in general are connected with the spine. Spine is also connected with hour pillar (inner parts).

TEETH: teeth are connected with metal and water elements. If both elements are weak, one would lose the teeth quickly. Weak metal with earth attacking the water: one gets more cavities or broken teeth. Too strong wood and weak water and metal: teeth are losing their structure: cavities or broken tooth. Ding- Xin clash, Si-You half union and Si-Hai clash are all connected with teeth. Metal directional union (Shen-You-Xu) is also connected with teeth and if this union is unfavorable, one can expect to have teeth issue.  If there are both Geng and Xin together with one or two other indicators in the chart (Ding, Si, You, Xu, Hai) and the metal is not favorable, one can expect to have teeth issue.

THYROIDS: all the hormones are connected with the water element. But thyroids are connected to wood and fire elements, too. Weak water with weak fire can be connected to hypo-thyroidism, too little water and too many wood (hyper-thyroidism and possible high blood pressure), strong water (hyper-thyroidism and possible high blood pressure), weak water, wood and fire (hyper- thyrodism and possible low blood presssure), moderately strong water attack weak fire (hypo-thyroidism and possible high blood pressure).

 1. SOME SHEN-SHA STARS AND HEALTH

There are many Shensha. Only some of them are connected with health problems. Most of these Shensha are not becoming weaker when clashed or combined!

shen sha 1

YANG SWORD/GOAT SWORD is special star, representing the blade, knife or sword. Cashes and Qi Sha causes Goat sword to move. This represent danger of injury, wounds, accident, surgery and mishaps. Goat Sword is a strong star. Even combination can cause sword to move. If Goat Sword is otherwise a favorable element, there will be only minor issues.  Beware: clash and combo do not destroy this star, they make it even more dangerous, specially clashes! While Yang Sword can bring great success to its owner, it may also bring health issues.

CASCADING RED CLOUDS are connected to accidents, attacks, blood, surgery, miscarriage. If the element of this star is favorable, there are no such influences and the star is inactive.

EXTINCTION STAR is connected with weak immune system on general. Medical procedures with Extinction Star can cause more damage than improvement. Extinction days are avoided in Date selection.

FLYING SWORD: connected to injury, traffic accidents.

SPINNING STAR (TUO LUO): chronic diseases, fractures, diabetes, internal injuries.

shen sha 2

ROBBER: traffic accidents, being attacked, acute syndromes.

DEVASTATION SPIRIT: accidents, injuries, illness, sexual diseases.

DEATH STAR: if unfavorable element: weak energy, but more problematic for partners. If favorable element and weak: personal health issue.

ILLNESS STAR: static and trapped energies, illness.

DAY/YEAR BRANCH FUNERAL DOOR (SANG MEN) CONDOLENCE STAR (DIAO KE)
YIN Chen Zi
MAO Si Chou
CHEN Wu Yin
SI Wei Mao
WU Shen Chen
WEI You Si
SHEN Xu Wu
YOU Hai Wei
XU Zi Shen
HAI Chou You
ZI Yin Xu
CHOU Mao Hai

FUNERAL DOOR: bring injuries, weak immune system, chronic sickness, hard to be cured diseases and death or even a murder to the people with this star or to their relatives, above all to their parents. This star is more dangerous for men.

CONDOLENCE STAR: one’s own health problems or injury or even death or it can represent health problems, injuries or death of one’s relatives and close people, above all that of a partner or children. This star is more dangerous for women.

DAY/YEAR BRANCH BLOODY SWORD (XUE REN) WHITE TIGER (BAI HU) HEAVEN DOG (TIAN GOU)
YIN Shen Xu Zi
MAO Wei Hai Chou
CHEN Wu Zi Yin
SI Si Chou Mao
WU Chen Yin Chen
WEI Mao Mao Si
SHEN Yin Chen Wu
YOU Chou Si Wei
XU Zi Wu Shen
HAI Hai Wei You
ZI Xu Shen Xu
CHOU You You Hai

BLOODY SWORD: accidents, injuries, wounds, blood, danger from sharp metal objects.

WHITE TIGER: being attacked, traffic accidents.

HEAVEN DOG: being attacked, accidents, injuries, scars, moles, birth marks.

 1. 60 JIAZI PILLARS AND HEALTH

Each Jia Zi pillar can be connected with some body part and some diseases. Bear in mind that combinations (unions) and clashes between the branches and stems can alter some meanings, offered in these regular descriptions. These descriptions were mainly got from Škratkov blog, they were translated, but also upgraded with many added information. You must also check if pillar has strong favorable elements, because then the pillar has no health issues. Some pillars are also of lower quality and these pillars are more prone to cause health damage. So, 60 JiaZi pillars are only of secondary information. You have always need to look at basic principles, overall picture and favorable and unfavorable elements!

JIA ZI: high quality pillar! Very little problems, but there may be some problems with legs, possibility for eye problems, ear problems or high blood pressure (if other signs)
YI CHOU: metabolic problems, also fingers, feet, legs and arms, injuries, headaches, digestion, muscles, face moles or face birth marks, possible injury in younger days or possible injury of children;
BING YIN: eyes, rheumatism in shoulder area, inflammations, hysteria, mental issues, possible alcohol problems, possible high blood pressure (if other signs);
DING MAO: possible chronic problems with head and eye, hysteria, mental issues, possible alcohol problems;

WU CHEN: high quality pillar! With only smaller problems with stomach, chest, joints, muscles. If this is day pillar and in very unfavorable condition: diabetes, in condition of clash: possible fractures;
JI SI:  problems with metabolism, tongue, with clashes there come injuries, fractures. If this is day pillar, can become very sick;
GENG WU: arms, tongue, hearing, head problems, hemorrhoids. Heart and blood issues;
XIN WEI: skin, pelvis, possible alcohol problems;
REN SHEN: reproductive organs, head, depression;
GUI YOU: teeth, possible problems with feet, sperm and male reproductive organs;

***

JIA XU: metabolism, headaches, possible alcohol problems, legs and amrs, feet, leg’s tendons, muscles, head, lungs, injuries, face moles and face birth marks;
YI HAI: legs, feet, possible headaches, possible high blood pressure, nails, fingers, penis, possible premature aging. If Yi Hai is day pillar, premature aging can show signs of degenerative disease;
BING ZI: eyes, endocrine organs, blood vessels, possible high blood pressure (if other signs);
DING CHOU: possible inflammations, injuries, accidents;
WU YIN: injuries, traffic accidents, possible severe infections, head, brain and nerves, liver disease, gums, muscles, Alzheimer, Parkinson, face moles or face birth marks, legs (in lesser extent arms, too). If this is day pillar, there is possibility for deformation of lips or mouth shape. If Wu Yin is day pillar, person can become very sick;

JI MAO: belly and abdominal problems, breast tumor, accidents, infections, liver disease, gums, muscles, Alzheimer, Parkinson, face moles or face birth marks, legs and arms. If this is day pillar, there is possibility for deformation of lips or mouth shape. When Ji Mao pillar meets with Yi You pillar, there could be weakness in waist or in the back;
GENG CHEN: skin, chest, flower of romance issues (alcohol, sexual diseases) ;
XIN SI: arms, tongue, ears, hearing, buttocks, anus, head, brains, women’s reproductive ogans, flower of romance issues (alcohol, sexual diseases). Possible heart and blood issues. When Xin Si meets Bing Shen, there could be problems with the arms, not good in situation of gun fire (hot bullet is like Ding You or Xin Si);
REN WU: eyes, head, heart, blood vessels, blood, possible high blood pressure (if other signs);
GUI WEI: spinal problems, injuries, legs, metabolism, poisoning, infertility, sexual disease, reproductive organs (specially women’s), possible alcohol problems

***

JIA SHEN: low quality pillar! Headaches, mental issues, injuries with bones, traffic accidents, accidents with metal objects, tendons, hips, lungs, back, spine. Not good for liver;
YI YOU: low quality pillar! Headaches, injuries with sharp objects, headaches, tendons, bones, hips, lungs, penis. When Yi You meets Ji Mao, there will be weakness in waist and back. Not good for liver. Day pillar: chronic diseases of organs, mentioned;
BING XU: injuries, accidents, eyes, possible problems with alcohol;
DING HAI: eyes, heart, blood, possible high blood pressure (if other signs). If Ding Hai is day pillar, immune system is weaker;
WU ZI: legs, small injuries, gastrointestinal problems, reproductive organs- diseases or infertility;
JI CHOU: spleen, navel, lower abdomen, stomach, metabolism, joints, muscles, limbs. If there is no metal and there is more earth, immune system become weak;
GENG YIN: traffic accidents, accidents, injuries, head and brain problems, bones, breathing, lungs, liver, tendons, rheumatism, limbs, Parkinson, Alzheimer, joints, depression;
XIN MAO: low quality pillar! Very prone to illness and injuries, accidents. Headaches, breathing, lungs, legs, Parkinson, Alzheimer, tendons, spine, hips. Flower of romance issues (alcohol, sexual diseases).
REN CHEN: legs, metabolism, head, poisoning, reproductive organs, possible accidents;
GUI SI: chronic sickness, reproductive organs, eyes, heart, blood, possible high blood pressure (if other signs), possibility of alcohol problems. If Gui Si is the day pillar, person can become more ill;

***

JIA WU: some possibility for chronic diseases, connected with head, nerves, eyes, heart. Possibility of stroke, heart attacks, head, nerves, eyes, heart, sleeping disorders, mental issues, high blood pressure if other signs;

YI WEI: metabolism, legs and arms, injury, accident, head, muscles, fingers, spine, face moles or face birth marks, possible problems with alcohol;
BING SHEN: respiratory organs, arms, head, mental issues, hemorrhoids. Bing Shen meets Xin Si: possible problems with arms. If this is day pillar, person can become very sick;
DING YOU: high quality pillar! Minor problems with respiratory organs, arms, teeth, tongue, large intestine, hemorrhoids, possible problems with alcohol, not good in situation of gun fire (hot bullet is like Ding You or Xin Si);
WU XU: high quality pillar! Minor problems with stomach, joints, muscles;
JI HAI: legs, metabolic problems, poisoning, diseases of reproductive organs or infertility;
GENG ZI: reproductive organs;
XIN CHOU: chronic skin or intestinal disease;
REN YIN: high quality pillar! Minor problems with legs, head, ears, hearing or rheumatism. But if Ren Yin is day pillar, immune system is little bit weaker;
GUI MAO: high quality pillar! Minor problems with legs, nails;

***

JIA CHEN: traffic accidents, injury, metabolism, mental issues, liver, legs and arms, nose, tendons, muscles, face moles or face birth marks, flower of romance issues (alcohol, sexual diseases). High blood pressure if other signs;
YI SI: neck, nerves, head, face, eyes, tendons, buttocks, lower back, liver, tendons, mental issues, flower of romance issues (alcohol, sexual diseases), possible high blood pressure (if other signs);

BING WU: low quality pillar! Face, small intestine, respiration organs (flue), fever, hearth, eyes, mental issues, possible alcohol problems, sleeping disorder. If this is day pillar, more prone to surgery, injury, accident. If Bing Wu is day pillar, born in winter, person would be chronically sick with very weak immune system;
DING WEI: low quality pillar! Heart problems, possible alcohol problems, sleeping disorder. If this is day pillar, more prone to surgery, injury, accident;
WU SHEN: high quality pillar! Minor problems with skin, nose, voice or metabolism;
JI YOU: high quality pillar! Minor problems with skin, voice and chest;
GENG XU: chronic problems with skin or chest, possible minor issues with head, lungs, mouth, penis, sperm and scrotum;
XIN HAI: high quality pillar! Possible problems with reproductive organs, specially women. Day pillar only: possible some minor chronic problems;
REN ZI: low quality pillar! Possible alcohol problems, depression, urine bladder, ear, hearing, kidney, reproductive organs, head, brains, blood, back, fingers, hands, reproductive organs. If this is day pillar, possible injuries, wounds, surgery, illness. If Ren Zi is day pillar and born in summer, person would be chronically sick with very weak immune system;
GUI CHOU: injury, wounds, surgery (worse if this is day pillar), feet, fingers, hands, weak legs, rheumatism, depression, metabolism, poisoning, infertility;

***

JIA YIN: high quality pillar! Long life, only minor issues with head, gall, tendons, hairs, navel, eyes or muscles, high blood pressure (if other signs). However, if this is day pillar, born in autumn, these problems can be more serious and can develop in chronic disease and mental issues. If Jia Yin is day pillar, immune system is slightly weaker, smaller possibility for injury in younger days, smaller possibility for injuries of children;

YI MAO: liver, tendons, headaches, feet, possible high blood pressure, muscles, tendons, buttocks, hair, convulsions, fingers, penis, flower of romance issues (alcohol, sexual diseases). Some indications for high blood pressure. Immune system is quite strong, unless Yi Mao is day pillar, born in autumn- in this case person is prone to chronic diseases and mental issues;

BING CHEN: nerves, shoulders, high blood pressure (if other signs), mental issues. If this is day pillar: possibility for diabetes;
DING SI: low quality pillar! Chronic illness, mental issues, heart, eyes, tongue, teeth, throat, reproductive organs, fever, high blood pressure (if other signs), hysteria, mental issues. If this is day pillar, prone to injuries, fractures. If Ding Si is the day pillar, born in winter, person would be chronically sick with very weak immune system;
WU WU: chronic sickness of heart, metabolism. If this is day pillar, possible accidents, injuries or surgery;
JI WEI: high quality pillar! Minor problems with spleen, stomach, metabolism, joints, muscles, limbs. But if there is no metal in the pillars, but there is additional earth, immune system is weak. If this is day pillar, minor possibility of accidents, injuries or surgery;
GENG SHEN: large intestine, head, mouth, lungs, navel, penis, sperm and scrotum, depression. If there is conflict with wood element, there could be limb disease, Alzheimer or Parkinson. Immune system is quite good, but if Geng Shen is day pillar, born in spring, person would have weak immune system. If Geng Shen is day pillar on general, immune system is weaker;
XIN YOU: women’s reproductive organs, tongue, teeth, lungs, chest, brain, flower of romance issues (alcohol, sexual diseases). If there is conflict with wood element, there could be limb disease, Alzheimer or Parkinson. Immune system is quite good, but if Xin You is day pillar, born in spring, person would have very weak immune system with chronic sickness;
REN XU: traffic accidents, injury, head, ankle, legs, reproductive organs- disease or infertility, depression;
GUI HAI: low quality pillar! Depression, poisoning, internal injuries, feet, ankles, hands, kidney, ear, reproductive organs- disease or infertility. If this is day pillar, possibility of injuries, fractures, chronic illness.