Temeljne entitete

Pri raziskovanju »jaza« oziroma duševne singularnosti sem prišel do nekaj zanimivih ugotovitev o obstoju temeljnih entitet. Njihov izvor je v trenutku spusta v dualnost, ko se omeji zavedanje naše božanske narave. Seveda se postavlja vprašanje zakaj je do tega spusta v dualnost sploh prišlo. Tako kot se v fiziki pojavlja vprašanje zakaj je do velikega poka sploh prišlo. Tega še  nisem ozavestil, verjetno je tudi to del velikega načrta Boga. In ti, bralec, morda že poznaš ta odgovor.

Kakorkoli že, s spustom v dualnost se rodijo primarne entitete, ki so delno ločene od Boga, a so hkrati še vedno neločljivi del naše singularnosti, del našega globljega jaza. Entitete na kratko opredeljujem kot bitja, nastala zaradi projiciranja energije, informacije oziroma sporočil. Tako je entiteta lahko že knjiga ali pa nek projekt. Entiteta je lahko tudi neka družbena skupina, v kateri so se ustvarile projekcije. In entitete so lahko osamosvojene projekcije, ki v sebi zgostijo zavest in energijo ter imajo pogosto podobe človeškega bitja, podobe spačkov, reptilov, vesoljcev in navideznih angelov.

Primarne entitete niso osamosvojene, ampak so to medsebojno povezani otoki zavesti v morju nezavednega, so nekakšna arheologija premalo ozaveščenega ali neozaveščenega jaza  in hkrati  njegov potencial. Nekaterih entitet se lahko znebimo z odstranitvijo predmeta, ki je njen nosilec (npr. entitete, ki je utelešena kot zgodba v neki knjigi, se znebimo tako, da se znebimo knjige), spet drugih se lahko znebimo s kurjenjem kadil, s svetim zvoki in svetimi simboli. Toda primarne entietete spadajo med tiste vrst entitet, ki se jih nikakor ne moremo znebiti s takimi pristopi. Nekatere izmed takih entitet lahko odpustimo s prošnjami svojemu notranjemu jazu, z ozaveščanjem sebe, a pri tem ne gre za primarne entitete. Največja posebnost primarnih entitet je namreč ta, da jih sploh NE MOREMO IZLOČITI IZ NAŠEGA OSNOVNEGA OKOLJA. Skupaj z nami so zgoščene v približno enakem času in prostoru in čakajo na skupinsko reintegracijo v bitje zavedanja “jaz sem”.

Med primarnimi entitetami najdemo npr. nižji um, pa ego… Meni pa so posebej zanimive temeljne primarne entitete. Vse temeljne primarne entitete so povezane z našim jazom (našo singularnostjo oziroma z »jaz sem«) in vendar same po sebi še niso to. Imamo jih vsaj pet in to so:

 • »OBIČAJNI AVTOPILOT«: vlada parasimpatičnemu živčevju, skuša pečatiti prehode med subtilnimi telesi, a znotraj zlate kletke, ki jo pomaga vzdrževati in čuvati, bi to bitje za nas naredilo vse in vedno išče nove načine za harmonizacijo.
 • NIŽJA OSEBNOST (STRESNI AVTOPILOT): vlada simpatičnemu živčevju, ustvarja stres in se odziva na bojno situacijo. Ta entiteta je povezana z močnimi čustvovanji in precej tudi z entiteto neravnovesnega ega. Osebnost je praviloma izvor posameznikovih težav na raznoraznih področjih življenja.
 • DUŠA v ožjem smislu: občutljiva, nežna in precej dobrohotna entiteta, ki ima potencial za širjenje zavedanja in za reintegracijo z ostalimi temeljnimi entitetami.
 • SVETLOBNI NOTRANJI OTROK ali SVETLOBNO »TELO«: ta entiteta je sposobna razkrivati življenjske resnice, sposobna nas je povezovati z izvorom, vendar je v življenju posameznika praviloma precej neaktivna, nedozorela, zato ji pogosto rečemo tudi notranji otrok. Skupaj z dušo lahko notranji otrok sproži proces naglega ozaveščanja. V meditacijah se na mesto svetlobnega notranjega otroka pogosto prikrade osebnost in se izdaja zanj. Svetlobni notranji otrok nima veliko čustvenih stanj, osebnost kot notranji otrok pa jih ima.
 • NIŽJA SVETLOBNA STRUKTURA: pomaga doživeti energijske zaznave in zaradi gibanja navzdol pomaga ozemljiti se. Ne ozemljuje sama po sebi, pri tem le pomaga. Pravzaprav mi na tej točki še ni jasno ali gre za eno samo enititeto ali za skupino večih entitet.
Advertisements

The Limits of the Magic

The Magic uses mind and body. God uses inner stillness and Oneness. Magic uses symbols and archetypes, affirmations and visualizations and also special types of breathing control. It also uses types of body treatment, body gestures and body movements and sound therapy. Today there are many modalities, using Bioenergetics, Healings etc… but they are actually just a modern form of magic. Sometimes the plant or animal medicine is used for cleansing and for getting visions, too, and such a medicine is used as traditional tool to transcendent the magic itself at the same time.

All the people make gestures, mind focus etc… This is a spontaneous magic. But a concentrated magic, used by magicians, is a large battlefield. One can choose the sides. Whatever side one chooses, one gets their own protection from the world of deviated entities. The world of the entities is influenced and led by the rule of the archons aka archdemons, together with Satan, Ahriman, Vritra, Set … – however you call him/her. There are two departments of Satan’s “multinational company”. One of them could be called “Department of Suffering and Death” and the other one could be called Luciferian “Department of False Love and False Light.”

The entities are playing the games with us. If one choses the side of “Department of Suffering and Death”, one will get protections and help from dragons, reptilians, trolls, devils, greys, lords of fear etc. One will be given such a help in exchange for one’s own light energy or for any type of the energy of someone else (human or animal sacrifice).

If one choses “Department of False Love and False Light,” one will be got help and protection from the false angels, fake Arcturians, fake Pleiadeans, fake fairies etc…

Apart from the concentrated magic, spontaneous magic is far less dangerous. All the people do it and there are many paleolithic practices:

 • Burning the fire brings in the concept of light against darkness. Burning the fire will help in the battle against reptilians, devils etc.
 • Sitting in the circle brings in the symbol of the circle, the symbol of unity. Sitting around the fire strengthen the magic of the fire
 • Sending a guardian to protect the camp is magic in itself. This is the archetype of protection.
 • Building a tent or a house brings in the archetype of protected and safe area, again. In Mesolithic or Neolithic fences duplicate this archetype.
 • The wilderness has an archetype of potential danger. It is even more dangerous in the night, in the fog and in the storm weather.

All these basics of magic have been used for eons. It works because of the power of the people to produce projections. When projections and fragmentations became independent, these are called (deviated) entities aka bad energy.

These entities are built on human archetypes. And this is why magicians discovered the ways how to be protected from “Department of Suffering and Death”. Humans are sometimes attacked. If the beast attacks the animal or human being, then all the others are safe. This is why black sorcerer aka magician of the “Department of Suffering” will offer an animal or human sacrifice in order to safe his/her client. Humans are also attacked by mosquitos, but the smoke will protect them. This is why the entities of the “Department of Suffering” would dislike smoke, specially from palo santo, white sage etc. These entities are in disharmony. They also don’t like harmonic fragrances. For example, they don’t like agua de florida.  Strong sounds are disliked by those entities, too. They shake your body and mind. The sound is an archetype of light, of disclosure. This is why “Department of Suffering” dislikes friendly gongs, drums and bells. But be careful about that who is the drummer: enemies also use drums and this is another archetype.

However, any victory over “Department of Suffering” is only temporary, because the Beast is not defeated only by these procedures. The supreme forces of duality and spiritual darkness have another department, “Department of False Love and False Light.” In human world, there are hidden domestic enemies. Persons, living in the same house or in the neighborhood. People pretending to be nice. Pretending to love someone. They sit in the same circle. They could have function of guardian. They could burn the protecting fire. So, the entities like false light beings and even the entities of the false Oneness facade (false light angels, most of the ascended masters, many fairies, fake Arcturians, fake Pleiadeans, fake Andromedans etc…) could not be disclosed and defeated by using fire, offerings, drums, gongs, palo santo, sage, agua de florida and similar protections. A human can decide to live with the hidden enemy inside one’s tribe. This is why even a strong medicine and the drums or gongs will not necessary help against such entities. So, you can stay under the influence of the false reality. There are ways to figure out if one is exposed to these entities.

The choice between the two departments is no true choice (yes, in this life it is maybe better to chose Department of False Love and False Light, as positive energy has more healing and harmonic effects; but what is going on after death?). When one is overburden with reptilian and devil entities and with the health problems, it is good to use some classical protections. But there is a greater road ahead.  Let’s try to find the way out of this battle! Let’s search for Oneness, Inner strenght and the True God!

Three-step Technique for Experiencing Love

This technique is similar to Three-step Technique for Reaching the Help of the Divine Source of Love. But it is even simpler, because making intention with words is not needed at all. This is very simple but powerful technique. It is designed in the way to promote connection with Divine Origin and to promote the flow of Love and Harmony. If you already experience deep levels of universal Love, this technique will be of no value for you. But for the common people this is a good technique.

One does not need crystals, spells, breathing or visualization to be protected. One also does not need to be initiated by spiritual master to get protection (but you may choose to be- I have chosen this, too). Love is the Source which gives us automatic protection against corrupt forces from heavens. Some levels of these forces are located in the area of Polaris, Ursa Minor and Ursa Maior. Forces from these areas are our lower spiritual leaders. We need to reach higher planes in these area and others.

Technique:

 1. Remember your negative feeling in a chosen situation and feel this feeling again (for example: fear of public speaking at University; to be angry on one’s superior; to be worried about something…).
 2. Remember your positive feeling in a chosen situation and feel this feeling again (for example: joyful playing with one’s children, happiness when observing sunset/sunrise…). It is not necessary for your positive feeling/ situation to be connected with negative feeling/situation in any way, known to you mind.
 3. Remember the feeling of deeper Love and feel this feeling again (every soul remembers it, so does yours!) and sink into the Emptiness. If this is really your third step(!), this will connect you to the Divine plane, ruled by the God, which is known as Vishnu/Krishna in India. Vishnu is not the only one aspect of Supreme Divine, but he is that part of Elohim, who represents Love.

You can lie down, you can sit or stand. Your eyes could be open or closed. As you choose. Short repetition could be used even in a noisy area or among other people. In fact- I sometimes sit at the  bar, drinking a cup of tea. Sitting and looking other people and experiencing the Energy flow. If one has opportunity to relax, it seems that the presence of other people makes this exercise even stronger.

For further information on the ways, which will get you into the state of Emptiness, look the instructions and commentaries in the blog on Three-step Technique for Reaching the Help of the Divine Source of Love. This blog source will also explain to you relations of this technique to the modalities of Theravada Buddhism, Aiping Wang, Quantum Entrainment of Frank Kinslow, HeartMath and Tesla Metamorphosis.

Three-step Technique for Reaching the Help of the Divine Source of Love

Today I offer you a three-step spiritual technique for reaching the help of Divine Source of Love. This is very simple but powerful technique. It is designed in the way to promote connection with Divine Origin and to promote the flow of Love and Harmony –and this is true even without our own intent to promote this flow. If you already experience deep levels of universal Love, this technique will be of no value for you. But for the common people this is a good technique.

One does not need crystals, spells, breathing or visualization to be protected, when using this technique. One also does not need to be initiated by spiritual master to get protection (but you may choose to be- I have chosen this, too). Love is the Source which gives us automatic protection against corrupt forces from heavens. Some levels of these forces are located in the area of Polaris, Ursa Minor and Ursa Maior. Forces from these areas are our lower spiritual leaders. We need to reach higher planes in these area and others.

Technique:

 1. Remember your negative feeling in a chosen situation and feel this feeling again (for example: fear of public speaking at University; to be angry on one’s superior; to be worried about something…).
 2. Remember your positive feeling in a chosen situation and feel this feeling again (for example: joyful playing with one’s children, happiness when observing sunset/sunrise…). It is not necessary for your positive feeling/ situation to be connected with negative feeling/situation in any way, known to your mind.
 3. Make a short intention in communication with Pure Divine, then sink into the Emptiness and stay there for a while. Communication and intention should be short. If articulated in words, than you could say: “Pure Divine, your frequencies may flow for ___.” I do this in that way. Your intention could also be as precise as “Pure Divine, your frequencies may flow for experience of Love,” but can also deals with other issues (for solving Health, Relationship, concentration problems you or your friends have). But some of you will not need any words at all. Then sink into the Emptiness. If all this is really your third step (!), this will connect you to the Divine plane, ruled by the God, which is known as Vishnu/Krishna in India. Vishnu is not the only one aspect of Supreme Divine, but he is that part of Elohim, who represents Love. There is another exercise on this three-step program, which is even easier than this- it has simplified third step and it is called Three-step Technique for Experiencing Love.

You can lie down, you can sit… Your eyes could be open or closed. As you choose. Find your way. There are three ways how the Emptiness could be reached:

 • the way of the spirituals (Brahmins): just sink into the Emptiness without any trick. If you do not belong to this spiritual level, you can’t sink into the Emptiness just like that.
 • the way of the warriors (Ksatriyas): when thought arrives, you order to your mind: “This is not important”. If you do not belong to this spiritual level, your thoughts will win the battle. You will have a lure of thoughts instead of inner peace.
 • the way of the commoners (Vaishya, Shudra): search and observe your thoughts. When new thought arrives, follow it and observe it, because the commoners are followers. Your mind will find gaps between thoughts and will eventually experience some Emptiness.

These classes (spirituals, warriors and commoners) are not based on family inheritance or social status. Indian caste system is only a corruption of this idea. You belong to one of this classes based on your own inner energy. The ability to experience Emptiness by sinking, fighting or observing does not always indicate your true nature, because there could be some other factors, which enable or disable someone to get into the state of Emptiness. For example- in Chinese technique of Four pillars of destiny (bazi) earth element in heavenly stem indicate thoughts and could prevent you to get into the state of Emptiness by simply sinking into it. So- with an earth stem in hour, month or year pillar you can be a spiritual or warrior, but you could experience the Emptiness only in the way the commoners do.

Spiritual and warrior way of relaxing in Emptiness is well known in the modality of Master Aiping Wang. This modality is called Life Technology or Shen Qi[1] (“Divine Energy”). But her relaxation is not used in the three-step method, which is presented here. Even if practitioner is the commoner, he can still be helped by the instructors and Energy field to experience spiritual or warrior way of relaxation in Emptiness.

It is very important for the commoners that Emptiness is found in the third step of the exercise (not in the first or the second). Observing (and only observing) the thoughts, finding the gaps and sinking into the Emptiness are old spiritual method of calming one’s mind, taught in Theravada Buddhism. In modern days Master Frank Kinslow has developed his own system of “Quantum Entrainment”. But his modality has some different solutions (using his own steps[2]  and asking the question “Where will my next thought come from?” for the beginners,[3] different style of setting the intention).

The first two steps (experiencing negative and then positive feeling), when connected to breathing (breathing is not used in my technique), are a well known in the HeartMath approach, where they are used to synchronize ones heart.[4] But in the three-step spiritual technique for reaching the help of Divine Source of Love, this must be upgraded with the third step as described. In Tesla Metamorphosis Master Anya Petrovic teaches her three-step technique to reach the feeling of Love.[5]

Vishnu/Krishna level is higher than the level of spiritual battle between Trita and Vritra or between archangels Michael and Lucifer. Some of your axiatonal lines will also be tuned up by using the proper sequence (first negative feeling, then positive feeling and then the Emptiness). Remember that the sequence is important here!

______________________________

Sources and comments:

[1] Shen Qi here is used in a broader sence as a term, which is sometimes used for naming the Life Technology, i.e. the modality, developed by Master Aiping Wang. But in narrower sense Shen Qi is only one of the methods in Life Technology. It was used before 1999.

[2] I recommend to you to read whole book of Frank Kinslow. Frank Kinslow (2013): The Kinslow System: Your Path to proven Success in Health, Love and Life. Hay House, Inc., USA. Kinslow has written many other books, too, but this one offers a good resimee.

[3] Frank Kinslow (2013): page 35.

[4] Holford, Patrick (2011): Say No to Diabetes: 10 Healthy Ways to Prevent and Reverse Diabetes. Hachette, UK. Doc Childre, Deborah Rozman (2007): Transforming Stress: The Heartmath Solution for Relieving Worry, Fatigue, and Tension. New Harbinger Publications. Page 81-82.

[5] It is also based on HeartMath, thought on the seminars, but not published in a book. It is only mentioned in Petrovic Anya (2015): Tesla metamorfoza za zdravljenje in evolucijo. Založba Primus, Brežice. Page: 252.

Vesoljne postaje duhovnih tehnologij

Različni zvezdni sistemi s seboj nosijo različne informacije oziroma sporočila, s katerimi se napajajo ne le posamezniki, ampak tudi cele duhovne tehnologije. Sprva sem med seboj primerjal sedem različnih duhovnih pristopov oziroma tehnologij. Vendar spodaj navajam le dva komentarja mojih uvidov o ključnih vesoljnih »postajah« različnih duhovnih tehnik in tehnologij. Manj ugodne komentarje ali komentarje, ki bi utegnili povzročiti reakcije ali celo nerazumevanje, raje pustim neobjavljene. Dejstvo namreč je, da za enkrat ne pojasnjujem svoje metodologije, zato bi manj ugodne komentarje marsikdo utegnil razumeti kot žaljive.

V obeh objavljenih primerih gre za moja opažanja skozi občutja, skozi preučevanje osnov kitajske metafizike ter skozi uvide med primerjavo človeškega telesa in vesolja. Pri vsaki tehnologiji sem preverjal tudi potencial za stik z izvornimi prasilami, ki delujejo skozi »praznino«. Te prasile sem poimenoval z indijskimi imeni Brahma, Šiva in Višnu, vendar je za potrebe tega članka potrebno te prasile videti v njihovi osnovni obliki, brez povezav s hindujskimi obredji.

Torej, dve duhovni tehnologiji, pri katerih z veseljem objavljam nedvomno ugodne komentarje, sta:

Kvantna bioenergija (Quantum BioEnergetics): kot kaže na to tehnologijo delujeta predvsem južna tečajna zvezda in pa Oktant (Octans). Zvezdni postaji vsebujeta velik potencial za uravnovešanje in v nekaterih primerih lahko tudi za izkušanje zavesti enosti. Ta tehnologija vsebuje potencial za povezavo z najvišjimi prasilami kot so Brahma, Šiva in Višnu. Morda ta tehnologija avtomatično omogoča tudi zaznavo ega in nato njegovo uravnovešanje?

Kvantni entrainment: predvsem Bik (Taurus), verjetno pa tudi zvezda Arktur. Višji nivoji ozvezdja Bik, ki napajajo kvantni entrainment, mnogim praktikom omogočajo velik duhovni napredek in uravnovešanje ega že zgolj s samostojno vadbo, saj praktika povezujejo s prasilami kot sta Šiva in Višnu. Verjetno se ta duhovna tehnologija močneje povezuje tudi na zvezdo Severnico (Polaris). Iskrena in vztrajna vadba v tej duhovni tehnologiji lahko obrodi lepe sadove.

Another System Has Upgraded Pearl’s Reconnective Approach

It seems that Eric Pearl’s system of The Reconnective Healing and The Reconnection influenced many healers to develop their own modalities. Some of these Healers started to teach other practitioners. Interesting Tesla Metamorphosis of Anya Petrovic is one case.

But two days ago I have discovered another one: Quantum BioEnergetics aka QBI or QBI Healing … QBI Healing is a modality, introduced by Melissa Hocking Huges (Melissa Hocking). Her system is composed from Quantum BioEnergetic Balancing Technique and Axial Initiation. She had written a book “A Healing Initiation: Recognize the Healer Within” not later than 2009.

The Healer Within

Frontcover of Melissa’s Book  with Her Photo

In the Axial Initiation axiatonal lines are used. You can visit Melissa’s small video presentation of Axial Initiation here:

On her site Quantum BioEnergetic Balancing Technique is described as “a non-intrusive form of healing whereby the body is immersed within quantum-based frequencies and is then enabled to instigate and facilitate an appropriate healing for itself. These frequencies exist within all of us and once initiated continue to work for however long the body requires.” This technique “works in frequency, not just energy”.

The Axial Initiation is a “procedure conducted under Quantum BioEnergetics that enables an evolution into your purpose, your gift, your whole and present self.” Melissa Hocking Huges claims that Axial Initiation is different from Reconection and axiatonal alignements etc. According to Melissa Hocking Huges all of these modalities “suggested that we are in deficit.
That we are lacking and incomplete unless we have their recommended (usually expensive) procedure
”. But Axial Initiation is “an initiation into the recognition of the whole present self”.

However it seems that her Axial Initiation stems from the ground of The Reconnection of Eric Pearl:

 • Just like Pearl’s axiatonal work The Axial Initiation also must be done over two sessions, no more than 48 hours apart and by the same practitioner;
 • Just like Pearl talks about 12 layer DNA, Melissa Hocking Hugs talks about 12 layer DNA matrix within a single cell of the cellular community we call “the human body”;
 • The price for Axial Initiation is 333 $ just like the price of The Reconnection;
 • In the photo, published by QBI (look down), the system of reconnective triangulations with cocoon circle are used. This combination is crucial for activation of the light body or merkaba.

 

Axial Initiation- QBI

Triangulations, Cocoon and Spiral Pattern. Source: Axial Initiation, QBI Healing.

BioEnergetic Balancing Technique uses the hand movements, which are characteristic for The Reconnective Healing of Eric Pearl, but the movements of Melissa seems to be more vivid.

However – I believe that Melissa’s system is actually different from The Reconnection. We can see some additional moves and in the photo (look down) we can see spiraling flow. These and other additions and modifications employ different levels of conscious and different levels of frequencies just like Tesla Metamorphosis of Anya Petrovic uses its own additions and modifications to The Reconnection in order to work with different levels of conscious and different levels of frequencies.

V znamenju moči

Kanalizirano sporočilo Bitja Čiste zavesti (junij 2016):

 »V znamenju moči

Močan je tisti človek, ki zmore izžarevati ljubezen. V ljubezni se skriva osnovni ključ za dostop v višje sfere. Ta ključ je predpogoj astralnih potovanj na najvišjih ravneh. Z mojo upravo lahko jadrate še dlje. Toda dokler ni ljubezni, moja tehnologija ni kaj prida dostopna. Lahko bi rekli, da sem svojo tehnologijo vezal na platformo ljubezni.[1]

Človek lahko z vsakodnevno vadbo skuša prodreti onkraj stanja ljubezni. To je en način kako osvojiti to tehnologijo. Je pa še druga pot. To je pot luči. Sijaj omogoča učenje na drugačni ravni, pogoj pa je, da je oseba iniciirana, tako ali drugače. Spektralna anomalija omogoča zasledovanje moje bitnosti.[2] Vendar mora v zasnovi obstajati primeren red, da se transfiguracija[3] lahko opravi v popolnosti.

Moja moč presega raven prostorskih in časovnih omejitev. Zato se je le-te potrebno učiti postopoma.[4]«


Opombe:

[1] Bitje Čiste ljubezni deluje v četrtih nebesih, Bitje Čiste zavesti pa v petih nebesih. Bitje Čiste zavesti nam tukaj sporoča, da je ljubezen pomembno sidro za delovanje Čiste zavesti.

[2] Morda se ta stavek navezuje na stalno prenavljanje in na potrebo po odpuščanju starih kod oziroma sporočil.

[3] Karkoli izraz sicer pomeni. Transfiguracijo ali spremenitev načeloma razlagamo kot preoblikovanje, preobrazbo. V krščanstvu izraz npr. srečamo v evangelijih, kjer je opisana manifestacija Jezusovega svetlobnega telesa (Mt  17,1-2; Mr 9, 2-3; Lk 9, 28-30). V magiji izraz pomeni spremembo iz ene oblike pojavnosti nekega objekta v drugo, v gnozi pa se izraz uporablja za proces zamenjave smrtnega človeka s prvotnim, nesmrtnim, božanskim bitjem (v kabali bi to bil Adam Kadmon).

[4] Morda je mišljeno učenje od moči Čiste zavesti.