Melodični element (nayin)

Melodični element ali nayin (oziroma wuxing nayin) v kitajski metafiziki predstavlja trenje med nebeškim svetom, ki ga predstavljajo nebeška debla, in zemljo, ki jo predstavljajo zemeljske veje. Torej gre v bistvu za trenje med konkretnim nebeškim deblom in konkretno zemeljsko vejo, pri trenju pa naj bi se sproščal nam neslišen zvok oziroma melodija. Če nebeško deblo predstavlja nebeško raven in zemeljska veja zemeljsko raven, potem nayin predstavlja človeško raven. Melodični element se npr. uporablja v različnih pristopih preučevanja datumske izbire (zeri, zheri, ziri) in v pristopih preučevanja človekove usode, npr. v pristopu ziwei doushu ali pa v pristopu štirih stebrov usode (sizhu oziroma bazi).

Zgodovina melodičnih elementov

Formulo za pretvarjanje stebrov v Na yin ali melodične elemente lahko zgodovinsko sledimo v konec 2. stoletja pr.n.š., ko je bila zapisana v delu Knjiga princa iz Huai Nana (Huai Nan Zi). To delo, ki temelji na še starejšem izročilu, obravnava različne teme kitajskega nauka o usodi in tudi nauka petih elementov. Najkasneje v 3. stoletju n.š. se nayin že uporablja za preučevanje Usode. Tedaj se je namreč razlagalec Usode Guan Le osredotočal na nayin, ki naj bi bil po njegovem ključ do pravilne razlage celotne karte (kakršno-koli je že uporabljal).

V času dinastije Tang je bila vloga nayina že nekoliko zmanjšana. V pristopu ziwei doushu so ga še uporabljali v svojih preračunavanjih. V tim. »stari šoli« štirih stebrov usode (ta šola je bila prevladujoča pred 11. stoletjem) pa so govorili o treh vplivih – nebeški vpliv naj bi se kazal v nebeškem deblu leta in kazal na potencial za šolanje in kariero. Preko mesečeve veje so ugotavljali v kateri razvojni palači se nahaja nebeško deblo leta. Zemeljski vpliv naj bi se kazal v zemeljski veji leta in odnos zemeljske veje leta do zemeljske veje meseca naj bi kazal na dolžino življenja ter na potencial za bogatenje. Človeški vpliv naj bi predstavljal nayin letnega stebra. Ta nayin naj bi določal človekov značaj in sposobnosti obenem pa (tako kot zemeljska raven) tudi zmožnost za dolgo življenje.

Ko se je od druge polovice 10. stoletja tik pred nastopom dinastije Song pričela širiti šola mojstra Zipinga, je vloga nayina v razlagi štirih stebrov usode počasi, a vztrajno bledela. Zipingova šola je zavrnila mnoge pristope tim. »stare šole« štirih stebrov usode, namesto vpliva dvanajstih razvojnih palač in potenciala bogatenja po letni zemeljski veji so raje poudarjali tim. božanstva bogastva (cai) in uradovanja (guan), ki jih določajo odnos posameznega debla z dnevnim nebeškim deblom (gospodarjem dneva). Ko je bila najkasneje v 12. ali 13. stoletju razširjena še uporaba urnega stebra, se je staro razmerje (trije stebri, tri ravni) razbilo in odprlo pot nadaljnjemu opuščanju uporabe nayina.

Kljub temu je doktrina nayina še vedno igrala ustvarjalno vlogo v teoriji štirih stebrov. V zadnjih letih dinastije Song v 14. stoletju so šestedesetim nayinom npr. pripisali trideset simbolov oziroma simbolnih poimenovanj kot npr. »Ostri meč« za stebra Ren Shen in Gui You ter »Vulkanski ogenj« za stebra Jia Xu in Yi Hai. V času dinastije Ming  je Dong De Zhang tudi s pomočjo nayina ustvaril svoj laten in zapleten sistem datumske izbire.  Delo Xing Ping Hui Hai iz dinastije Ming baje vsebuje esej, ki zelo celovito obravnava nayine (z moje strani nepreverjena informacija). A mainstream je šel v drugo smer. Zdi se, da je v času dinastije Qing delo z naslovom Odtekajoče nebeške esence (Di Tian Sui) koncept nayina povsem opustil in večinoma se ga današnji učitelji bazija otepajo.  V času dinastije Qing je skrivno formulo nayina sicer uporabil pisec klasičnega dela Dragoceno zrcalo za črpanje znanja (Qiongtong Baojian) in sicer kot teoretično sredstvo za analizo regulirajočih koristnih božanstev v datumski izbiri. Vendar pa gre v tem primeru v resnici za uporabo v datumski izbiri. Vede ali nevede pa z uporabo slednjega dela ta koncpet za razlago štirih stebrov uporabljajo učenci šole Joeya Yapa, čeprav ta šola nayin v baziju obravnava kot nekaj bolj postranskega (?).

Kako določimo melodične elemente?

Tradicionalno velja, da je razlaga formule o pridobivanju zaporedja melodičnih elementov  že stoletja izgubljena skrivnost, podobno kot je skrivnost nenavadno zaporedje heksagramov v yi jngu. Pred skoraj desetimi leti sem se dokopal do vsebinske razlage tega zaporedja, ki je osnovana na povezavi s prenatalnim svetom. Vendar sistema trenutno nisem pripravljen javno razlagati. Mladi raziskovalec Benson Yeo je šel po drugi poti uporabe matematičnih formul in je rešitev objavil na svojem portalu v članku »60 jiazi, nayin in zvezde«. Vabim vas, da sami potelovadite s kitajsko simbolno numerologijo na njegovem portalu. Vendar pa njegov model ne pojasnjuje zakaj je potrebno uporabiti tim. »formulo 49« in prav tako ne uspe pokazati na osnovno naravo nayina. Njegova dognanja kljub temu pravilno pokažejo, da je nayin dejansko nekaj, kar je šele produkt trenja med nebeškim deblom in zemeljsko vejo.

 Brez razumevanja osnovne formule nayina ni možno celovito razumeti njegove vloge kot človeškega vpliva nasproti nebeškemu vplivu ali zemeljskemu vplivu. Skrita debla v zemeljskih vejah sicer prav tako predstavljajo človeško raven, vendar na precej drugačen način. Nerazumevanje stare simbolike je gotovo povzročilo pretirano upadanje zanimanja za melodične elemente. Kakorkoli že, obstaja več računskih trikov kako priti do nayina. Žal ti tehnični triki ne dajejo neposrednega odgovora o razlogih za dano zaporedje melodije in jih niti ne bom navajal. Sicer pa sem za vašo uporabo na blogu objavil splošno tabelo melodičnih elementov.

Možne uporabe koncepta melodičnih elementov

Imejte pred očmi, da je glede osnovne slike posameznih stebrov usode osnovni vpogled skoraj vedno mogoče dobiti že z osmimi področji v stebrih leta, meseca, dneva in ure. Z nayinom, palačo življenja in časom spočetja se je potrebno ukvarjati predvsem, če želimo začutiti neko res široko in poglobljeno sliko, pri obravnavi specifičnih področij osebnega delovanja (finančni potenciali, duhovni potenciali) ali pa pri obravnavi kart usode z nenavadnimi vplivi.

V nadaljevanju podajam nekaj osnovnih možnosti uporabe nayina:

 Uporaba 1. Ugotavljanje moči DM. Šole, kjer je ugotavljanje moči DM pomembno, nayin uporabljajo kot manjši dodatek, s katerim pri mejnih primerih določajo moč DM. Tudi sam sem ta pristop večkrat uporabil in moram reči, da uspešno.

Uporaba 2. Preučevanje osebnega značaja. Nayin po nekaterih zagovornikih vsaj deloma določi značaj človeka, predvsem pa imata to moč letni in dnevni nayin (obstaja formula za razlago te situacije). Nekateri preverjajo opis elementa nayina (ogenj, les…), druge bolj zanima razvojna podlaga in posameznega elementa ne razlagajo, ampak npr. pogledajo v katero od 12 palač glede na dnevni /letni steber spada.

2.1 Prenatalna uporaba nayina: s poznavanjem te formule lahko preučujemo posameznikove prenatalnejše sposobnosti.

2.2 Postnatalna uporaba nayina: Poznavanje te formule uporabljamo za preučevanje značaja in postnatalnih sposobnosti.

2.3. Karierne in finančne sposobnosti: z nayinom lahko dodamo dodaten kamenček v mozaiku iskanja posameznikovih kariernih in finančnih sposobnosti.

Uporaba 3. Nayin in Kongwang. Konwang (»Uničujoča praznina«) za nayin pomeni izpraznjeno podporno okolje: ogenj postane viden, voda čista, kovina dobi jasen zvok in vse to troje predstavlja kvaliteto, med tem ko se les brez oporo lomi, zemlja pa seseda, oboje se šteje za problematično.

Uporaba 4: Nayin in datumska izbira (zheri ali zeri). Nayin lahko uporabimo kot pripomoček za ugotavljanje ugodnih vplivov za neko datumsko izbiro. Po mojem osebnem okusu je delo Dragoceno zrcalo za črpanje znanja (Qiongtong Baojian) precej bolj jasno in neposredno od dela Dong Gong, hkrati pa povezano z dognanji drugega klasičnega dela o štirih stebrih usode, to je z delom, ki nosi naslov Odtekajoče nebeške esence (Di Tian Sui). Veliko napako pa delajo ljudje, ki Dragoceno zrcalo za črpanje znanja nekritično uporabljajo kot priročnik za štiri stebre usode. Omenjeno delo je hkrati in na različnih ravneh priročnik za štiri stebre, za datumsko izbiro in za feng shui.

Advertisements

Poišči svoj melodični element (nayin)

Melodični elementi ali nayini so kitajski metafizični koncept, s katerim razlagamo kako medsebojno trejo sporočila med nebom in zemljo.Nebo predstavljajo tim. nebeška debla, zemljo pa tim. zemeljske veje. Nebo in zemlja skupaj ustvarjata tim. stebre in v vsakem stebru srečamo točno določena nebeška debla in točno določene zemeljske veje. Nayin se uporablja v različnih pristopih ugotavljanja posameznikove usode kot so Ziwei doushu ali štirje stebri usode (bazi). Več o uporabi nayina bo objavljeno vdrugem prispevku.

V spodnji tabeli si lahko poiščete svoje melodične elemente ali nayine. Če je npr. vaš letni steber Yi Chou, potem je vaš nayin kovina.

Steber Kitajsko ime na yina Na yin
1. Jia Zi Morska kovina Kovina
2. Yi Chou Morska kovina Kovina
3. Bing  Yin Ognjena talilna peč Ogenj
4. Ding Mao Ognjena talilna peč Ogenj
5. Wu Chen Gozdni les Les
6. Ji Si Gozdni les Les
7. Geng Wu Zemlja iz jarka Zemlja
8. Xin Wei Zemlja iz jarka Zemlja
9. Ren Shen Ostri meč Kovina
10. Gui You Ostri meč Kovina
11. Jia Xu Vulkanski ogenj Ogenj
12. Yi  Hai Vulkanski ogenj Ogenj
13. Bing  Zi Voda v prekopu Voda
14. Ding Chou Voda v prekopu Voda
15. Wu Yin Zemlja z okopa Zemlja
16. Ji Mao Zemlja z okopa Zemlja
17. Geng Chen Vlita kovina Kovina
18. Xin Si Vlita kovina Kovina
19. Ren Wu Upogljiv les Les
20. Gui Wei Upogljiv les Les
21. Jia Shen Deževja in izviri Voda
22. Yi You Deževja in izviri Voda
23. Bing  Xu Strešna kritina Zemlja
24. Ding Hai Strešna kritina Zemlja
25. Wu Zi Razsvetljujoči  ogenj Ogenj
26. Ji Chou Razsvetljujoči  ogenj Ogenj
27. Geng Yin Trdi les Les
28. Xin Mao Trdi les Les
29. Ren Chen Tekoča voda Voda
30. Gui Si Tekoča voda Voda
31. Jia Wu Izkopana kovina Kovina
32. Yi Wei Izkopana kovina Kovina
33. Bing  Shen Ogenj ob vznožju hriba Ogenj
34. Ding You Ogenj ob vznožju hriba Ogenj
35. Wu Xu Veje iz gošče Les
36. Ji Hai Veje iz gošče Les
37. Geng Zi Prsteni zidovi Zemlja
38. Xin Chou Prsteni zidovi Zemlja
39. Ren Yin Bronasto ogledalo Kovina
40. Gui Mao Bronasto ogledalo Kovina
41. Jia Chen Svetilka Ogenj
42. Yi Si Svetilka Ogenj
43. Bing Wu Reka Han (=Mlečna cesta) Voda
44. Ding Wei Reka Han (=Mlečna cesta) Voda
45. Wu Shen Zemlja za dela na cesti Zemlja
46. Ji You Zemlja za dela na cesti Zemlja
47. Geng Xu Zaponka na broški Kovina
48. Xin Hai Zaponka na broški Kovina
49. Ren Zi Murvino drevo Les
50. Gui Chou Murvino drevo Les
51. Jia Yin Osvežilna voda iz potoka Voda
52. Yi Mao Osvežilna voda iz potoka Voda
53. Bing  Chen Pesek in ilovica Zemlja
54. Ding Si Pesek in ilovica Zemlja
55. Wu Wu Nebeški ogenj Ogenj
56. Ji Wei Nebeški ogenj Ogenj
57. Geng Shen Les granatne jablane Les
58. Xin You Les granatne jablane Les
59. Ren Xu Morska voda Voda
60. Gui Hai Morska voda Voda