Simbolika Satana in Luciferja na slovenskem grbu in zastavi in o predlogih za nove državne simbole

Ob nastanku slovenske države je Marko Pogačnik izdelal predlog za novi slovenski grb in njegov predlog je bil potem tudi izbran in uveljavljen. V heraldiki temu izdelku zaradi hujših kršitev heraldičnih pravil še danes oporekajo strokovni naziv grba in ga štejejo zgolj za emblem. Kakorkoli že, se je ta grb/emblem znašel tudi na državni zastavi.

Skozi zgodovino

Vsake toliko časa se že pojavljajo predlogi o spremembi treh barv na zastavi in njenega grba.  Sam sem glede tega konservativen, saj se slovenska tribarvnica pojavi že 1848 in je skupaj z nami že 170 let. Pod to zastavo so živele cele generacije Slovencev in drugih prebivalcev Slovenije. Moje osebno mnenje je, da je tribarvnica, ki je sicer enaka ruski in slovaški, star slovenski simbol, ki sega v pozno fazo oblikovanja naroda leta 1848 in se nadaljuje v fazo, ko se z nastankom lastne države narod leta 1991 politično preoblikuje v nacijo. Ni težava v tribarvnici. Kar nekaj držav ima zastave podobne Veliki Britaniji in tudi naša soseda Hrvaška svojo tribarvnico deli z mnogimi državami. Na tribarvnici se mora nahajati vpadljivo znamenje, grb ali emblem kakor je to npr. uspelo Slovakom in Hrvatom. Pri njih se v grbu pojavljajo večje količine vpadljive rdeče barve.

Bolj previden kot pri trobarvnici sem glede grba oziroma emblema. Med heraldiki se npr. med drugim pojavljajo očitki, da gora Triglav ne sme biti narisana tako kot je, opozarjajo pa še na celo vrsto pomanjkljivosti. Vendar pa je dejstvo, da je ta simbol skupaj z vodami pod njim povzet po »grbu« socialistične Slovenije, tri zvezde Celjskih grofov pa so bile glavni adut Josipa Mala pri oblikovanju starojugoslovanskega grba. Grofi Celjski so namreč na višku moči geostrateško obvladovali večino slovenskih dežel in bili tesno povezani z Goriškimi.

Grb grofov Celjskih je imel dve navzdol usmerjeni trojici šesterokrakih zvezd in dve polji z rdečima prečkama na beli podlagi. Barve tega grba so tudi povsem združljive z barvami kasnejše slovenske tribarvnice iz leta 1848.

Celjski grofje

Grb grofov Celjskih

Grb Kraljevine SHS (spodaj na sliki A) je ohranil tri zlate celjske zvezde na temnomodri podlagi (na sliki B), toda »slovenski« del grba SHS je postal tudi predmet raznih drugih idej. Spodnji beli ležeči polmesec so muslimani videli kot svoj simbol, dejansko pa izhaja iz ilirskega gibanja, katerega simbol je bila zlata šesterokraka zvezda in spodaj beli polmesec (slika C), oboje prav tako na modri podlagi. Ker je ležeči polmesec tudi prastara prispodoba čolna, je morda pri vsem tem koga vodila tudi stara simbolika Ilirskega kraljestva iz časa 1816-1849 (slika D), ki so ga na ozemlju Istre, dela Kvarnerja, Trsta, Goriške, Kranjske in Koroške oblikovali Habsburžani. Sicer je bilo to kraljestvo, katerega prestolnica je bila Ljubljana, bolj črka na papirju kot pa resnično pomembna politična enota Habsburškega cesarstva. Kakorkoli že, so tri zvezde Celjskih grofov našle svojo pot do državnih simbolov SHS. Zanimivo je, da so bile te zvezde na grbu SHS postavljene v navzgor usmerjeno trojico. Kljub temu, da je slovenska tradicija vsekakor povezana s tremi šesterokrakimi zvezdami,  pa so ravno te tri zvezde v kombinaciji s Triglavom moteč element vsaj iz simbolnega vidika.

Grbi in slovenska zastava.png

Oblikovanje grba Kraljevine SHS je bilo pod vplivom grba Celjskih grofov in Ilirskega gibanja

Zgodovinski pregled je potrebno zaključiti v  času socializma. Prokomunistična Osvobodilna fronta (OF) si je za svoj simbol izbrala močno stiliziran Triglav, nad katerim so večinoma risali tudi peterokrako zvezdo, nad vmesnima grebenoma pa so vedno napisali črki O in F, kratici za Osvobodilno fronto. Na praporu OF se ta simbolika nahaja na podlagi slovenske tribarvnice.

Grb SR SLO in simbol OF

Socialistična simbolika je vplivala na nastanek grba Socialistične republike Slovenije

Ta simbolna govorica Triglava in rdeče zvezde je našla svoj odmev tudi na kasnejšem grbu Socialistične Republike Slovenije. Na tem novem emblemu/grbu se kot simbol slovenstva poleg gore Triglav pojavijo tudi tri vode (?) in pa lipovi listi (na stranskih žitnih snopih), na nebu pa je bila prisotna rdeča peterokraka zvezda, simbol socializma in komunizma.

Pogačnikove rešitve in posledice?

Če na kratko povzamemo Pogačnikove ideje, je ta izhajal iz tradicije Plečnika, Celjskih grofov, iz simbola Triglava, ki ga najdemo na grbu socialistične Slovenije, in iz treh najpomembnejših energijskih osi, ki potekajo preko Slovenije.  Grb naj bi pomenil veliko energijsko ravnovesje in sicer predvsem ravnovesje med moškim in žensko (gora in voda) ter med kozmičnimi in zemeljskimi silami (zvezde in gora z vodami). Po Pogačniku je ta grb hkrati tudi kozmogram, torej nekakšen energijski mehanizem, ki  lahko daje energijsko zaščito in po njegovem je ta grb leta 1991 obvaroval Slovenijo pred večjo vojno- torej naj bi pozitivno deloval že od samega začetka in bi njegova izguba lahko povzročila energijsko neravnovesje Slovenije.

Zastava in grb Slovenije.png

Trenutno uveljavljeni grb je oblikoval Marko Pogačnik

Pogačnikove navedbe je seveda težko izmeriti. Leta 1991 je za las manjkalo, da bi JLA Slovenijo množično zbombardirala z letali, namesto tega pa je izvedla le nekaj odstotkov nameravanih zračnih napadov. Država je potem sredi devetdesetih let izšla iz krize in se nekaj časa dokaj lepo razvijala. Toda do leta 2008 je slovenska gospodarska rast vse bolj temeljila na nezdravih temeljih in Slovenija je bila zato med največjimi poraženkami zadnje velike svetovne gospodarske krize. Zaradi vsiljene evropske politike je začasno izgubila velik del svoje suverenosti, del prebivalstva pa je pričel razmišljati celo o priključitvi Avstriji. Slovenija še danes velja za zgodbo o neuspehu in ima glede na svojo nestabilno podlago in izpostavljenost (pre)visok javni dolg. Slovenija je tudi ena redkih držav, kjer je patriarhalna struktura še vedno tako močna, da imajo ženske le majhne možnosti za prevzemanje najpomembnejših položajev v družbi. Po vsem tem sodeč kozmogram najverjetneje ni odigral izrazite vloge, zato trditve Markota Pogačnika nikakor ne morejo biti izgovor, da emblema oziroma grba čimprej ne spremenimo.

Padli angeli kot energijski nosilci slovenskega grba

Poleg zgoraj navedenega pomisleka imam še dva dodatna- eden je povezan s simboliko padlih angelov in drugi z germansko identiteto. Poigrajmo se najprej s prvo zadevo. Skupaj z Burundijem in Izraelom ima Slovenija na zastavi šesterokrake zvezde, šesterokraka zvezda pa je osnovni poenostavljeni simbol (Satanove) rože življenja. Ta roža igleda takole:

Satan's Flower of Life

Satanova roža življenja

O Satanovi roži življenja je prvi na veliko pisal Drunvalo Melchizedek, ki jo ima kar za Božjo rožo. Današnji New age je povsem obseden s tem simbolom. Naj posebej opozorim, da ta simbol in šesterokraka zvezda ne predstavljata nujno Satana, kadar z njima ne pretiravamo (ju podvojimo, potrojimo, ju uporabljamo v političnem nasilju…), predstavljata simbol integrirane teme, ki ji nekateri pravijo tudi organska tema. Obstaja več utemeljitev zakaj gre pri Davidovi zvezdi in roži življenja za povezavo s Satanom, najbolj prikladni in enostavni pa se mi zdita utemeljitev s prvimi trinajstimi krogi rože življenja ter z naravo same šesterokrake zvezde. Ta zvezda ima, če jo gledamo skozi tri ravni, seveda na zunanjem delu šest kotov, na notranjem šest daljic, vmes pa šest trikotnikov, kar skupaj daje število 666. Iz vidika trinajstih osnovnih krogov rože življenja pa imamo centralni krog, prvo linijo šestih krogov ter drugo linijo šestih krogov, kar nam daje število 616. Števili 616 in 666 sta v Razodetju obravnavani kot dve varianti števila zveri. Vse skupaj je verjetno povezano z Neronom, Titom in Vespazijanom, v simboliki pa tudi z rožo življenja. Ta (Satanova) roža življenja se kot stavbno okrasje že zelo zgodaj pojavi v Mezopotamiji, v 2. tisočletju pr.n.š. pa tudi v Egiptu, Cipru in Grčiji.

FOL, 666 and 616

Zastavi Burundija in Slovenije sta problematični tudi glede tega, da se šesterokrake zvezde, ki simbolizirajo 666 in posredno 616 ponovijo po trikrat, kar spet daje 666 in tako se Satanov pečat aktivira še četrtič. Vendar pa so Satanove zvezde na burundijski zastavi obrnjene navzgor, na slovenski pa navzdol, kar simbolizira padec iz nebes, nesrečo in neuspeh in se v krščansko-judovski mitologiji navezuje na padec Luciferja. Obenem so vse tri zvezde povezane s stranskimi linijami Triglava kot je to razvidno iz spodnje skice, tako, da se ustvarjata dva trikotnika, ki težita drug proti drugemu:

Grb- Slovenija

Pogačnikova geometrija v slovenskem grbu. Na desni strani je vidna prenatalna zasnova za nastanek diamanta in dodatne šesterokrake zvezde

To ustvarja prenatalno stanje za nastajanje tako imenovanega »diamanta«, romba, kjer se zgornji in spodnji trikotnik začneta združevati. To nastajanje diamanta je mogoče, ker imajo tri zvezde težnjo gibanja navzdol. Nastanek tega romba ali diamanta je zasnova nastajanja nove šesterokrake zvezde, kot je to razvidno iz spodnje skice:

axiatonal-parallelogram

Nastajanje romba in posledično pojavljanje šesterokrake zvezde je znan pojav v sodobni zahodnjaški magiji. Uporablja se v nekaterih spornih iniciacijah s tako imenovanimi aksiatonalnimi linijami

Tako se na slovenskih državnih simbolih Satanov pečat aktivira še petič. Ker ta na novo nastajajoča šesterokraka zvezda združuje nebo (tri zvezde) in zemljo (Triglav), gre na simbolni ravni po eni strani za (simboličen?) prihod padlih angelov na zemljo in na bolj zgoščen energijski nivo, po drugi strani pa za težnjo ljudi, da se povežejo z njimi. Šele na tej ravni te sile morda res skušajo skrbeti tudi za  ravnovesje med moškim in žensko (gora in voda) ter med kozmičnimi in zemeljskimi silami (zvezde in gora z vodami).

Iz simbolne govorice je slovenski emblem oziroma grb izrazito sporen. V slovenski družbi je prevladujoča religiozna usmeritev katoliško krščanstvo, množično prisotni pa so še ateizem, agnosticizem, islam in pravoslavje, imamo pa tudi še nekaj manjših skupnosti. Satanisti in črni magi v slovenskem prostoru vsaj javno nimajo vidnejšega in priznanega mesta, med tem ko državni simboli žal nosijo njihova obeležja.

Opozoriti velja tudi na to, da so določila o slovenskem grbu in zastavi glede tega tudi v nasprotju z načelom ločevanja religije od države. Glede na to da je vodilna duhovna sila v Sloveniji katolicizem, bi bilo iz verskega vidika najbolj smiselno, da se na zastavi pojavi križ. Nekatere evropske države dejansko imajo na zastavi tudi križ, npr. Danska, Finska in Švica. Poudariti pa velja, da so se ti simboli na zastavah pojavili še v času, ko je imelo krščanstvo v  Evropi še monopolni položaj.  Zato po mojem mnenju za križ pri na novo oblikovanih zastavah ni prostora. Vendar pa je prav tako sporno, da se simboli padlih angelov nahajajo v državnih obeležjih neke države, kjer satanizem ne velja vidne vloge v družbenem življenju in tudi ne uživa podpore ne pri kristjanih, ne pri muslimanih in ateistih.

Germanska in slovanska identiteta Celjskih grofov

Drugi ugovor glede treh zvezd Celjskih grofov se nanaša na njihovo germansko zaledje. Čeprav zanesljivih dokazov ni, obstaja verjetnost, da so bili Celjski grofje po izvoru slovanskega, gotovo pa mešanega, domačega ali podomačenega porekla. Ena od pomembnih potez njihove družinske politike je skupna vladavina bratov, pri čemer eden od bratov sicer igra vodilno vlogo. Tak tip družinskih odnosov je delno združljiv s staro slovansko kolektivistično družinsko identiteto in povsem nezdružljiv z nemško-judovskim avtoritarnim tipom družine, ki so ga najkasneje v času velikih verskih bojev prevzeli tudi predniki Slovencev in Čehov. Celjski plemiči so bili sprva domači ali podomačeni in so govorili staroslovenski jezik. Ko so bili povzdignjeni v grofe, se zdi, da se je njihova germanizacija še stopnjevala. Temu nekateri nasprotujejo, saj je še leta 1308 je Ulrik II. Žovneški s podaniki govoril v staroslovenskem jeziku, iz komunikacije med Katarino Celjsko in Lenartom Goriškim pa izhaja možnost, da se je slovenski govor na dvoru Celjskih lahko ohranil do konca. Nemška imena Celjskih in nemške pesnitve pesnika Der Sounega, ki je bil verjetno pripadnik te dinastije, pričujejo o poznavanju nemščine, kar pa je bila tudi zgodovinska nuja visokega plemstva. Glavni argument o germanizaciji Celjskih je Ana Poljska, ki se je po poroki s poljskim vladarjem preselila na Poljsko, a ni znala govoriti »slovansko«, le nemško. Opozoriti je potrebno, da sta poljščina in slovenščina ubrali zelo drugačno pot razvoja in da je slovensko govorečim ljudem poljščina med najmanj razumljivimi slovanskimi jeziki in nemara celo najmanj razumljiv. Na tej osnovi lahko sklepamo, da je povsem mogoče celo to, da Celjski grofje do svojega konca mogoče sploh niso opustili znanja in uporabe slovenščine.

Kaj ima germanska ali slovanska identiteta opraviti z našim grbom? Na simbolni ravni je bil izvirni celjski oziroma žovneški grb sestavljen iz ene in nato dveh rdečih prečk na beli podlagi. Ta grb se je oblikoval v prvi polovici 13. stoletja, v času, ko so se Celjski nedvomno lahko prišteli v zelo razširjeno plast domačega ali podomačenega plemstva, ki jih staroslovenski govor ni delal težav. V drugi polovici 13. stoletja so se Žovneški gospodje povezali z ostankom grofovske dinastije Vovbržanov, družine visokega in najverjetneje germanskega porekla (domnevno iz Saške).  Ta koroška grofovska dinastija je imela za svoj simbol rožo s petimi venčnimi listi, na sredini šesterokrako zvezdo in v vsakem od petih venčnih listov trikotnik s po tremi šesterokrakimi zvezdami.

grb- Vovbrški grofje

Grb grofov Vovbrških

Iz tega simbola verjetno »germanske« plemiške rodbine so Celjsko- Žovneški povzeli dvakrat po tri šesterokrake zvezde, da bi tako utemeljevali svoje visoko poreklo prek Vovrbških. Med tem, ko je Vovbrški simbol satanističen, pa so obe celjski trojici šesterokrakih zvezd usmerjeni navzdol in tako postanejo tudi simbol Luciferja in vseh padlih angelov. Tako se je na slovenskem satanistični simbol združil z Luciferjevo tematiko. Izbira celjskih zvezd je torej gotovo napaka iz vidika simbolike padlih angelov in Satana, hkrati pa je verjetno tudi napaka z vidika ločevanja med germansko in slovansko identiteto: Slovenci smo iz grba Celjskih grofov povzeli prav tiste simbole, ki se navezujejo na njihovo in Vovbrško verjetno germansko poreklo, zamolčali pa smo tisti del grba ki simbolizira stare prednike Celjskih, ki so de-facto bodisi jezikovno ali kulturno tesno povezani tudi s slovansko identiteto.

Kako naprej?

To, da sedanji grb oziroma emblem nikakor ne ustreza, je dejstvo. Nasprotuje mu večina heraldikov, sam pa mu skupaj s še nekaterimi somišljeniki nasprotujem tudi zaradi potrebe po odpravljanju satanističnih in luciferijanskih simbolov iz slovenske državne simbolike. Skozi leta se je pojavilo  že mnogo predlogov  kakšen grb ali emblem izbrati na slovenski zastavi ter kakšno zastavo imeti. Pojavile so se npr. močno stilizirane podobe Triglava, pojavila se je »navijaška« tribarvnica, kjer bi rdečo barvo nadomestila svetlozelena barva, pa kranjski orel, pa rdeči nagelj, pa mnogo potez z rdečo, belo in modro barvo in seveda razne karantanske izvedbe.

Posebej moram poudariti, da eno pomeni razmišljanje o simbolih, nekaj drugega priprava simbolov (to mora biti v rokah stroke) in spet nekaj tretjega izbira. Nacionalni simbol mora biti nekaj, kar ljudem povzroča zadovoljen odziv. To se da doseči z referendumom, kjer mora predlog izbrati večina tistih, ki volijo. Lahko pa se to doseže tudi z veliko cenejšimi anketami na reprezentativnih vzorcih.

Moje sedanje osebno mnenje je, da je pri izbiri simbolov potrebno spoštovati določeno kontinuiteto, zlasti glede simbolov in barv, ki se pojavljajo na preteklih pomembnih simbolih. Tribarvnica npr. je postala narodni simbol, Slovence je spremljala od njihovega oblikovanja v moderni narod vse do njihove transformacije v nacijo. Njene barve po igri usode sovpadajo z barvami Celjskih grofov in Goriških grofov. Njeno ukinjanje bi predstavljalo skoraj popolno zanikovanje temeljne sodobne slovenske identitete.

Dejstvo pa je, da imajo enako tribarvnico tudi Slovaki in Rusi, zato mora biti na slovenski zastavi dodaten viden simbol, torej neko znamenje, nek emblem ali grb, ki takšno zastavo ločuje od drugih. V to ali se mora to znamenje nahajati v levem zgornjem kotu ali nemara na sredini zastave, zaenkrat ni področje, v katerega bi se želel vtikati.  V zvezi s tem obstajajo sledeče možnosti, ki so vezane na tradicijo:

 • Grb z dvemi rdečimi prečkami na beli podlagi. To so verjetno barve staroslovenskega vidika Celjskih grofov, obe barvi najdemo tudi na slovenski tribarvnici, hkrati pa ne ponazarjajo simbolike padlih angelov, Satana in Luciferja. Poleg tega se rdeče prečke pojavljajo tudi na grbu slovensko govorečih Goriških grofov (slika spodaj). Ta grb prav tako združuje barve slovenske tribarvnice in dodaja zlato oziroma rumeno barvo, ki jo imamo tudi sedaj v šesterokrakih zvezdah. To kar kliče k združevanju in osebno mi je blizu kakršnakoli združitev Goriškega in Celjskega grba, kjer bi namesto šesterokrakih zvezd postavili zlatega panterja (koroško-karantanskega izvora), upoštevali pa prečke Celjskih grofov. Mogoče pa bi bilo upoštevati tudi orla, ki se pojavlja na Kranjskem. Vprašanje je, kako tako oblikovan grb umestiti na tribarvnico, da se ne izgubi v enakih barvah.
grb- Goriški grofje

Grb Goriških grofov

 • Gora Triglav z vodami pod njim. Triglav je postal simbol slovenstva dokaj pozno, v času formiranja sodobnega slovenskega naroda in je danes po mojem mnenju nekoliko sporen simbol. Dejansko se v starih kranjskih grbih že od 1630 pojavlja stiliziran troglavi zeleni grič, katerega srednji vrh je višji od ostalih. Na to simboliko je morda vplival pogled na Triglav kot najvišjo goro, vendar pa to ni povsem zanesljivo, saj se na grbih pojavljajo zeleni troglavi griči in ne prave troglave gore. Dejstvo je, da se Triglav kot nacionalni simbol nato pojavi v simboliki Osvobodilne fronte, in da je ta simbol za nekatere zaradi tega morda kontaminiran. Po drugi strani pa je Triglav narodni simbol tudi v tistem delu slovenskega naroda, ki tradicijo OF zavrača. V kolikor bi obveljala ta rešitev in bi bil na zastavi samo emblem, lahko ohranimo podobo Triglava kakor nas spremlja od socializma naprej. V kolikor bi bil v zastav grb, bi morali oblikovanje Triglava prepustiti heraldikom, da se izognemo sedanjemu posmehovanju.
 • Lipovi listi. Pojavili so se na grbu Socialistične republike Slovenije, vendar pa v sebi nosijo široko srednjeevropsko tradicijo svetega oziroma ljudskega drevesa. Zelene lipove liste, ki bi na slovensko zastavo vnesli novo barvo, je morda mogoče uporabiti za večjo vpadljivost emblema oziroma grba.
 • Nekateri drugi staroslovenski simboli kot so panter, »karantanski klobuk«, nagelj

Zelo pomembno je tudi, kaj je bolje, da se na zastavi in grbu ne znajde. Tukaj lahko podam zgolj komentar večinoma iz vidika številčne simbolike in geometrije:

-nezaželene so zastave in grbi s šesterokrako zvezdo, ki nosi simboliko Satana, poleg tega to pomeni vnašanje verskih simbolov, v sodobnem svetu pa ni zaželeno vnašanje verskih simbolov na državne zastave in grbe.

-nezaželene so zastave in grbi s tematiko evropskega zmaja (krilati reptil, ki po možnosti celo bruha ogenj)

-nezaželene so zastave s tematiko križa. Križ je sicer krščanski simbol, v sodobnem svetu pa ni zaželeno vnašanje verskih simbolov na državne zastave in grbe. Vendar pa poleg duhovne rasti, križišča in srečanja križ predstavlja tudi trk, nesrečo, smrt in trpljenje. Navsezadnje tudi Biblija pripoveduje, da je vse to dal skozi tudi Jezus na križu.

-nekoliko sumljive so zastave in grbi s peterokrakimi zvezdami, tudi v primeru, da ne gre za rdečo peterokrako zvezdo. Peterokraka zvezda in štelo pet namreč že predstavljata temni svet materije. Peterokraka zvezda ne sme biti obrnjena na glavo, ker v tem primeru simbolizira popolno odsotnost »svetlih sil«. Slovenska tradicija razen obdobja socializma tudi nima vidne tradicije uporabe peterokrakih zvezd.

-nezaželene so tudi zastave s staroslovansko versko simboliko iz enakega razloga kot vse verske vsebine

Na hitro se preletel nekaj predlogov za slovensko zastavo in grb. V glavnem sem se osredotočil na samo zastavo. Tako sem pregledal nekaj skupin po sledečih kriterijih:

1.Zastave s simboliko Triglava. Te zastave vnašajo cikcakaste strukture, ki sicer simbolizirajo ogenj. Nekateri predlogi s Triglavom so tako stilizirani, da izgubljajo ostale vezi s tradicijo. Le-to najbolje upoštevajo zastave, ki so prikazane na prvih treh mestih:

zastave- triglavske

2. Zastave z ne-triglavsko simboliko trikotnih struktur. V kitajski metafiziki trikotniki in cikcakaste linje kot pri Triglavu simbolizirajo element ognja in aktivnosti, Slovenijo pa Kitajci uvrščajo med države, rojene na dan močnega ognja, za katero so take strukture zelo priporočljive. Število tri je tudi število sreče. Tukaj bi kot najboljši predlog izbral zgornjo levo zastavo, saj na njej prevladuje navzgor dvigajoče se gibanje, kar ponazarja uspeh. Gotovo pa bi se izognil zadnjima dvema zastavama, kjer so strukture usmerjene navzdol, saj to simbolizira propad in neuspeh.

Zastave- netriglavske trikotne strukture

-3.Zastave z orlom. Poznana je predvsem orlovska simbolika Kranjske. Zdi se, da tovrstna simbolika preveč poudarja vlogo osrednjeslovenske regije.  V vsakem primeru bi za podlago izbral klasično slovensko tribarvnico. Med izbrane zastave sem izjemoma uvrstil tudi zastavo, ki vsebuje križ. Če bi pri tej zastavi križ spremenili v osmerokrako zvezdasto strukturo kot pri britanski zastavi, bi to bil pozitiven simbol, ki predstavlja preporod, komunikacijo in odrešitev. Samo v razmislek.

Zastave z orli- pticami

-4.Zastave z nagljem ali lipo. Zame je zmagovalka prva zastava levo zgoraj. Dodal sem en star predlog grba z lipo:

Zastave- nagelj, lipa, grb z lipo

-5.Zastave z zelo starimi simboli. Te zastave so malce sporne, saj so simboli bolj odmaknjeni v času. Predrimski konj gotovo ne bo dobil podpore, saj zgodovinska stroka skoraj v celoti zanikuje idejo o avtohtonosti Slovencev. Panter je povezan s Karantanijo, katere potomstvo so tako Avstrijci kot Slovenci, ta simbol pa so žal kompromitirali tudi slovenski skrajni nacionalisti.

zastave z zelo staro tradicijo

-6.»Navijaške zastave« namesto rdeče barve vnašajo zeleno. Ti predlogi se meni osebno zdijo neresni, saj zanikajo slovenske tradicionalne barvne izbire:

zastave z zeleno.png

-7.Nekaj ostalih predlogov. Prilagam še tri predloge. Prva zastava naj bi pomenila alternativo pri izbiri tribarvnice. Toda dejstvo je, da so naši očaki nazadnje izbrali belo-modro-rdečo varianto, zato ta zastava v resnici nima tradicije. Drugo zastavo na podlagi kranjskih barv predlaga Zmago Jelinčič. Toda ta zastava je samo ena od množice možnih zastav, ki se ozirajo v tradicijo.

zastave- razno.png

National flags with Satanic symbols of FOL

In the article Satan’s Flower of Life  it was shown that the so called Flower of Life (FOL), propagated by Drunvalo Melchizedek, is actually only one of the possible Flowers of Life and it is the Satan’s Flower of Life. There is another, but less probable option, that the concept of “organic darkness”is represented by such a flower. In the politics and its (im)moral standards this Flower should be interpreted as the symbol of Satan.

The basic symbol, found in this FOL is the David’s Star or the hexagonal star (one or another). This two stars bear the symbolism of 616 and 666 and these two numbers are exactly those one, which are claimed to be the numbers of the beast by the early Christians:

FOL, 666 and 616

Inside the FOL there is one very good numeric explanation of 666 and this Flower of Life, found on the internet. It is told that “Dunvalo’s” Flower of Life is actually a Satan’s “Daisy of Death”. The group which published this is probably the same group, gathered around ascensionglossary.com, I think. In this play we search three digits for the corners of the line segments and that means that we chose 2,3 and 4, because 2 is the lowest digit for defining the line segment has to be digit 2. So, starting with the line segment, we get the place for number two. At the next level we can see three triangles and the place for number 3 have been found. One next parallel level reveals number 4 (triangle with the central point).

In the next level we search where in the four remaining points of hexagon number two can be placed. Lower line segment is consummated. The next level of line segment, representing number 2 can be found between the inner points, i.e. the points, which are not neighboring each other. In the next level number 4 is found. Number 3 is represented by the remaining two points. Now we can easily find the third digit for each external point.  When we add the opposite number to the chosen one, the sum is always 666, the number of Satan. The number 666 is repeated three times.

666 number and Flower of Life

There are at least three states with the satanic symbolism of the FOL. I think that there are other reasons for putting such symbols on the flags, while then authors were unaware (I hope) of the satanic meaning. However, the symbols are there and they have energetic impact on the states, having such a flag. One of these states is Burundi with three minor hexagonal stars, pointing upward. The flag of Israel has one and quite big David’s Star (the symbol was probably late antique ornament and was later got a magical meaning). Slovenian flag has very small hexagonal stars, hidden in the coat of arms. Just like the flag of Burundi, tree haxagonal stars build a group number 666. But the stars on slovenian flag point downward and all the fallen stars and angels are represented by this symbolism. This is the symbolism of the morning star (Lucifer, Eosphoros), which “falls off the sky”, when the Sun with the “true” Light follows. So, while these stars are really small, both Lucifer and Satan are represented by this symbolism. Oh my God!

THREE FLAGS

The Holy Geometry of the Flowers of Life and the Star Wars

It is interesting to look at the main symbols or the insignias, used in the Star Wars. I was introduced into this symbolism few days ago and it is connected with various Flowers of Life. Either the creators of these emblems, insignias have been very good in the art of symbolism or they have intuitively guessed the correct symbols.

 1. OLD GALACTIC REPUBLIC

At the time of the old Galactic Republic the insignia was the roundel and it was based on the symbolism of the number 8 (revitalization, resurrection, new light out of the darkness, Christ, uncorrupted force). There are 8 rays and there are 8 outer curves. The Christ’s Flower of Life is based on the number 8:

Star Wars- Galactic Republic

Under the rule of Palpatine the symbolism in the roundels became deviated. New roundels are based on the symbolism of the number 6 (ego, corruption, darkness). The number 6 is represented as a hexagon or as a David star. The hexagon is also the source of the inner David star. Together they have strong symbolism of the number 666. The Satan’s Flower of Life is built on these symbols.

Star Wars- Galactic Republic under Palpatine Decline

 1. THE JEDI ORDER

Inside the insignia of the Jedi order, there is a star. This is the star with the 8 rays, representing the symbolism of the number 8 (revitalization, resurrection, new light out of the darkness, Christ, uncorrupted force) and the Christ’s Flower of Life. This star is corrupted because of the unequal distribution and the unequal length of the rays. The number-8 structure is changing into the number-4 structure (represented as a rhombus), which is the source of the Flower of Death, and even into the number-6 structure (ego, corruption, darkness), which is the source of the Satan’s Flower of Life. And this is the story of the Jedi Order: the supposed warriors of light (a strange concept, because the Power of God does not need the soldiers), represented in the number 8, are almost entirely exterminated (represented in the number 4) and some representatives (Count Dooku, Anakin Skywalker/Darth Wader, Ben Solo/Kylo Ren) follow the way into the darkness (represented by the number 6).

Star Wars- Jedi Order

 1. GALACTIC EMPIRE

As expected, the emblem of the Galactic Empire is based on the David star and the hexagon, representing the Satan’s Flower of Life and the symbolism of the number 6:

Star-Wars- Galactic Empire.png

 1. THE RESISTANCE

The symbol of the resistance is based on the deviated number 3 symbol, which is connected with the God’s and Lucifer’s Flower of Life (second diagram). Deviations in the lengths mean presence of the False Light, too. Only one third of the power (third diagram, the red line in the middle) is going to the point, where it could leave the power of the circle (two side lines in the red). To thirds of the power is lost in the circle. Symbolically this means: majority of the resistance will be dead by the moment of the final battle. And even the remaining forces will be attacked. This is what actually happened to them.

Star-Wars- Resistance

 1. THE FIRST ORDER

The first order is based on the sixteen-rayed symbol inscribed within a hexagon. The hexagon is also the source of the inner David star. Together they have strong symbolism of the number 666. The Satan’s Flower of Life is built on these symbols. 16 rays inside the hexagon (6) together are the number 616 and this is  another version of the number of the beast (beside the number 666):

Star Wars- First Order

 1. THE NEW REPUBLIC

Insignia of the New Republic is based on the symbol of the resistance, so it is connected with the God’s and Lucifer’s Flower of Life. Around this basic symbol there are the stars with the 12 rays. But six rays are longer and six rays are shorter. Two sets of the Satan’s Flower of Life are built in each of the outer stars, means fragile peace to this new republic.

Star Wars- New Republic

Is This Spiritual School Led by the Deviated Entities?

I think that the questions are asked by many spiritual searchers, going like this:  “Is this spiritual school led by the entities?”, “Is this approach close to the real God or no?”, “This master is powerful, but is his/ her energy of the right quality?” If one tries to find 100% pure modality, one should try to live “forever” in order to finally find someone with correct teachings. Our world is the world of duality and every method, school, modality is influenced by this tension. But it is very important, however, to find modalities with more pure energy.

The astral deviated entities are creatures, which are very imbalanced and they have severed their independent link with the God. Most of deviated entities around us are products of human projections and of spiritual decline of humans.  Some parts of the soul (perhaps even from the Inner child?) can be fragmented by the process of dying, by the traumatic experiences or by very intensive or long-lasting emotions. These astral parts can organize themselves and make connections with the other deviated entities. With losing one’s energy in the process od fragmentation, part of intelligence can follow into the parallel world of deviation. Some parts are getting intelligence during the process of deviated organization. This world is called artificial matrix or synthetic world by some people. I don’t like these expressions. I just call it “disintegrated part of the matrix” or the Labyrinth.

The world of the entities is influenced by the rule of the archons aka archdemons. They are the most powerful and leading entities, led by the parallel intelligence field, which is called by many names (Satan, Ahriman, Vritra, Set and Apophis, Sheytan etc…). There are two departments of this “multinational company”. One of them could be called “Department of Suffering and Death” and the other one could be called “Department of Love and Light”, but not God’s Love and Light, but the Love and Light, which are conditional and based on ego.  The entities are playing the games with us. They are able to give us powers, health and abilities in order to get some precious parts of our energy or parts of the energy from the pupils and clients or sacrificed plants and animals, if we are talking about masters and great healers. In this life it is maybe better to chose Department of False Love and False Light, as positive energy (even if it is false) has more healing and harmonic effects; but what is going on after death? Where is the way of God? Where is your inner power?

Here are some clues to find out how much influences of deviated entities have the modalities, you follow (more results, worse situation):

 • You see or feel the entities when you meditate in a chosen school. You know they are entities- so you are dealing with them. Or you feel sticky energy or you feel strange bad taste in your mouth. You are probably dealing with the entities. They can be your entities only. Or they are the entities of this school.
 • If the guide, angel, alien… start to communicate with you, ask him or her if he or she is coming in the name of God of Oneness, and ask him or her to swear on God of Oneness. If he or she is unwilling to answer this question, then he or she is a deviated entity. If he or she says yes, he or she still might be an entity. They can be your entities only. Or they are the entities of this school.
 • You see the guide, angel, alien, spirit… and go into the relaxation without thoughts or go into the experience of “I am” and he or she dislike this state, then he or she is a deviated entity. If he or she likes it, he or she still might be an entity. They can be your entities only. Or they are the entities of this school.
 • Your master is very nervous every time when doing spiritual work. Something is very wrong. No further explanation.
 • Your master is very tired after all sessions. If this happens from time to time, this is cleansing. If this happens non-stop, your master is probably attacked by the entities.
 • If you are a part of satanic cults and black magic, then you are doing with deviated entities by your own choice.
 • If the school or modality teaches the need for insurrection against the evil forces and if it offers militant and fighting language, there are very likely deviated entities behind the scene.
 • If you use Qabalah Tree of Life, you invoke deviated entities. Qabalah Tree of Life is connected with Kathara of death, with the Flower of Death and with the Satan’s Flower of Life. Please read my article “On the 12 and 13 Strand DNA Mysticism and 22 Types of “Alien Gens” in Our DNA”. Qabalah Tree of Life is imperfect Kathara of Death, put in the center of the Satan’s Flower of Life.

tree-of-life-in-the-flower-of-life

 • Some entities are telling the people, that they will eat some of their human bioenergy, while they will also bring some help to the people. Why should any higher being do that? Why should the being from any higher civilization come to us to be a vampire, eating the energy of humans?
 • The modality is channeling something and the beings behind give you a message, that they need you and the group, that they can’t exist without you.
 • If the modality teaches to be obedient to the master, to the energy or to the channel, if it teaches that you have to think as your master is thinking, this is spiritual slavery. Spiritual slavery is the way how the “masters” abuse their followers. Being obedient means that you are losing your inner power, too. And this is the way to become victims of the entities. This mistake is made by the most of religions.
 • If the modality teaches that you will be lost or even destroyed if you leave the master, the energy or the channel, this is building of the fear and another form of spiritual slavery. You are losing your inner power. And this is the way to become victims of the entities. This mistake is also made by the most of religions.
 • If the modality teaches to constantly pray and plea to the energy, angel, aliens, master, …, or to the channel, this is spiritual slavery, too. Too much of pleading will damage your inner power! And this is the way to become victims of the entities. And yes- this mistake is made by the most of religions.
 • You are ordered from the channel that you “must to do this and this”. The true way is to get suggestions and invitations, not the orders.
 • Too strong focus on one’s mind, visualization exercises and breathing exercises without the periods, where the relaxation without thoughts is used, causes, that your personality, mind and ego work together very intensively. As the personality is your own entity, too much focus can bring in or create the other deviated entities. Mantra overwork and breathing overwork are among these situations.
 • Are you using correct mantras and affirmations? If you make mantra “good- bad- good- bad…”  or “right and wrong, right and wrong…” in order to overcome duality, you can destroy not only the bad, but also the fake good and also true good to activate new fake good. This activates the forces of Lucifer, called Anti-Creation or Anti-Cosmos.
 • If in your school or modality there are affirmations or mantras for replacing your negative thoughts with the positive ones, this is mind work of polarity, activating the power of Lucifer with perpetuum mobile of annihilation, represented in the Lucifer’s Flower of Life. There is a great danger to become involved with the entities.
 • If in your school or modality there are affirmations or mantras on the “Creator”, this is too wide concept inside the mind work. There are many Creators beside God of Oneness or The Only One. There are many creators in duality, even the people create!  If your mantra or affirmation is too wide, there is danger to build on the polarity, activating the power of Lucifer with perpetuum mobile of annihilation, represented in the Lucifer’s Flower of Life. The other entities also could come. So, there is great danger to become involved with the entities.
 • If in your school or modality there are affirmations or mantras on the number zero, this is EITHER the concept of annihilation OR transcendence inside the mind work. If your intention is not pure enough, you can build on Lucifer with perpetuum mobile of annihilation, represented in the Lucifer’s Flower of Life. There is danger to become involved with the entities.
 • If in your school or modality there are affirmations or mantras on perpetuum mobile or on eternal life in this body, this is probably the concept of Lucifer and his Anti-Cosmos inside the mind work. There is danger to build on Lucifer with perpetuum mobile of annihilation, represented in the Lucifer’s Flower of Life.
 • There are approaches, where the “angels”, “guides”, “aliens”, “light beings” and “ascended masters” etc. go into the body of the host and settle there. Why should they do this? They should have their own energy pattern. There are many cases from China, where such “angels” settled in the belly of their human host. The belly area is called “The ocean of illusions”!
 • There are approaches, where the “angels”, “guides”, “aliens”, “light beings” and “ascended masters” etc. are non-stop connected with you with the tiny thread or the tiny tube and because of that they never go far away from you. They don’t want to! The tube or the thread is not necessary for the transmission of information and massages. The tube or the thread is needed to steal your energy, while they choose to stay out of your physical body and perhaps also out of your lower subtle bodies.
 • There are approaches, where the “angels”, “guides”, “aliens”, “light beings” and “ascended masters” etc. will go in the parts of the astral world and there they would try to do something forbidden on the astral levels. For example: an “angel” will sneak up in the “spiritual library or archive hall” to get some data about the origins of your problems and to get some data about the solutions for your problems. Why should any creature, which has pure energy, do something what is forbidden?
 • There are approaches, where the “angels”, “guides”, “aliens”, “light beings” and “ascended masters” etc. are channeled by the master. If this is possible, get as much data as you can about that who they are and what they want from you. Do they tell you that you have to do something?  Do they tell you that they were living in our world before dying, but their data about “their” biography doesn’t match with historical facts, or these data change over time and later information contradict the previous information? Then these beings are probably deviated entities.
 • Your school is teaching about powerful Energy, but no one knows what is this Energy? Energy will do this, Energy will do that. Just relax, make a plea and believe. If even the master does not know how this “Energy” looks like, this is very suspicious!
 • Is your method or school connected with the angels? Angels come from the other dimensions, where the body structure is different. The body of angels almost never have a shape of a human body! Humanoids with wings are commonly the entities from the “Department of Suffering”, having a mask of an “winged angel”. “Humans” with metatronic circle pulsation(s) instead of wings (can be also called a type of wings) are probably coming from “Department of Love and Light.” They probably still use the Metatronic matrix from the Satan’s Flower of Life. If angels in your methods have different outlook, then they can either be the angels or deviated entities- no answer is offered here.
 • Is your school working with “aliens”? All advanced civilizations have higher wisdom, higher knowledge, higher abilities, higher awareness, intelligence, love, compassion, better health, healing, creativity, relaxed behavior, full of peace, happiness and joy. In every advanced civilization there is pretty the same mixture of this abilities and characteristics. This is because they have no big limitations and polarities. If the aliens have only some specific functions (Arcturians brings awareness, healing and open portals for spiritual traveling, Polaris is helping you with the breathing exercises, Vega brings in friendship and music, Pleiades brings in love, friendship and healing, Sirius brings in spiritual mastership, Andromeda brings in love and friendship), they probably are the entities. Most of these “aliens” are only geocentric masquerade of entities. If your school teaches that Arcturians, Pleiadeans, felines etc. are fighting with reptilians and greys, then you are working with the entities. There are no wars on the higher spiritual levels.
 • Is your school teaching that one has to get more love, happiness, health, wealth, respect, recognition? Perhaps you are on the right way. But be very careful: there could exist greed for health, wealth and pride and this is connected with your mind, personality and ego- and perhaps with the entities behind. Be cautious.
 • Is your school making exorcism and use gong, bells, Tibetan singing bowls to offer the healing sound sessions? Then this school has a power to defeat a “Department of Suffering” (clasical devils, reptillians, draconians, vampires, trolls…), but “Department of Love and Light” is very rarely touched by these sessions. Some sessions could even be led by these types of deviated entities.
 • Is your school overworking the upper centers of one’s body? Like meditating on your upper Dan tian only, like making many Qigong exercises for upper part of body only, or like pressing mostly only the points and bars in the head region, or like looking in the Sun without tranquil mind? Then you can be connected with disintegrated matrix and can be exposed to the entities.
 • Is your school teaching existence of Hell below our own dimensions? This is not true. If the beings from the upper dimensions see us, but we do not see them except some closer dimensions, then we should see lower dimensions and lower dimensions shouldn’t see us. But the entities find us and most of us do not even see them! They are mostly coming from the lower astral. There is no hell in the sense of lower dimensions. But there is a Hell in the sense of parallel astral worlds.
 • Is your school using the Satan’s Flower of Life, David star, hexagons or Metatron’s Cube? Do you meditate on these symbols? Or you see matrix as the net, composed of the hexagonal circle grid like in the Satan’s Flower of Life? Then you are connected with disintegrated matrix and with various entities.
FOL, 666 and 616

666 and 616 symbolism inside the Satan’s Flower of Life

 

 • Are you meditating on six petals of Swadhishthana and on the “David Star” of the Heart Chakra? Both symbols are connected with number six, hexagon and with the Satan’s Flower of Life. Using these symbols will chain these two chakras. These two chakras are basic alpha points not only for the Satan’s Flower of Life, but also for the Flower of Death and the Christ’s Flower of Life.
 • Is your school teaching existence of 12 strand DNA or 13 strand DNA? These teachings are false knowledge, coming from the symbols like the Satan’s Flower of Life and the Flower of Death. The idea of 12 or 13 strand DNA is connected with “negative programming” and you are opened for entities.
 • Is your school teaching existence of 22 alien coding of your DNA? This teaching is false knowledge. It is connected with “negative programming” and you are opened for entities.
 • Is your school teaching existence of Light body or “merkaba” (aka wehicle), set between the Soul Star and the Earth Star to form a David Star symbol? Are triangulations and David Star seal also part of your Light body activation? This is artificial structure of false light body, using the Satan’s Flower of Life, and there is a strong possibility that such manipulation is connected with entities.
 • Is your school teaching existence of axiatonal lines, but it connects them with triangulations and David Stars? This is artificial structure of false light body, using the Satan’s Flower of Life, and there is a strong possibility that such manipulation is connected with entities.  Axiatonal lines exist as supplementary channels beside 12 main energy meridians and besides main nadis. Focusing only on the axiatonal lines could be a violation of main meridians supremacy. If this is so, there is a strong possibility that such manipulation is connected with entities.

On the 12 and 13 Strand DNA Mysticism and 22 Types of “Alien Gens” in Our DNA

Over 13 years ago I have been in the company of a friend, who was a genetic scientist. She explained to me, that relaxation, love and positive attitude work for the positive programming of DNA, with result in good physical and mental health, while negative thoughts and strong emotions work for the negative programming of DNA, with result in physical or mental problems.

What has this to do with the new age stuff? During the last 30 years the idea of 12 strand DNA has been propagated by many peope. Among them Eric Pearl (The Reconnection), Jasmuheen (Breatharians), Simone M. Matthews (Crystal Light Healing), Irving Feurst (Energy Blessing from the Stars; Huna) etc. Around 2010 Anya Petrovic (Tesla Metamorphosis) has spoken on 13 strand DNA.

Scientific researches have shown that great majority of DNA is actually a “junk DNA”. Later it has been proposed that great majority of this junk DNA was an intelligent combination of codon sequences that spoke something simmilar to genetic language. But everything else in the New Age is just a mysticism, based on Qabalah, the Flower of Death and/or the Satan’s Flower of Life and it’s Metatron’s Cube!

There really are some rare people among us, born with more physical strands of DNA than just the two.  This is seen as undesired or questionable deviation from the general scheme. But most of spiritual workers think that 12 DNA strands (or at least 10 of them) are found on the astral or higher levels, not on the level of physical body. What are the spiritual arguments for these claims?

We can use the Satan’s Flower of Life to get 12 connections, representing 12 strands. The first level is found in the “Seed of Life” (6 links in black and 6 links in blue for 12 strands) inside the Flower of Life:

Seed- FOL and 12

We can also use the links inside Metatron’s Cube for the two types of 12 “strands”. The first one uses the same logic as that one, found in the Seed of Life (6 links in black and 6 links in blue for 12 strands):

Metatron's Cube and 12 a

The other one uses the links, which are just like rays, going out (6 links in black and 6 links in blue for 12 strands):

Metatron's Cube and 12 b

One or another representation can be used as an explanation for spiritual layers of DNA. According to Irving Feurst there are 12 aspects of the subtle DNA, but the people confused these 12 aspects with physical strands. (Irving Feurst: “Energy Blessing from the Stars”).

Instead of pairs we can count the spheres in Metatron’s Cube. In one system each physical strand is represented by one sphere – the two physical strands, which create the double helix, represent the unity between two spheres. Other 11 spheres are just 11 subtle bodies of DNA. When the energy in particular subtle body circles around the two physical strands, this creates the feeling, that there is a subtle strand spiraling around the physical strands.

Metatron's Cube and 12 c

This approach is used by the Crystal Light Healing and by its founder Simone M. Matthews. She explains, that the appearance of 12 strands may result as a holographic phenomenon when viewing the energetic bodies of DNA remotely. Simone M. Matthews also offers her own public visual explanation of her system of two strands + 11 subtle layers:

At last there is Anya Petrovic with the channeled messages from the “alien” entity Estella. Estella explains that there is possibility to regain 13 strand DNA. Our known double helix is explained as just one remaining strand. The system is developed from the idea of 12 strand DNA and it fits well with 13 spheres of Metatron’s Cube:

Metatron's Cube and 12 d

So, there are obviously many ways how to link 12 (or 13) strand DNA with Metatron’s Cube and the Seed of Life and it is very probable, that all these different explanations are bilt upon the initial New Age mythology. So, what are the origins of 12 strand DNA ideology? For this explanation one must be familiar with the foundatons of Qabalah. Qabalah Tree of Life (Etz haChayim) is a distorted form of the Kathara of Death. Here we can see the Kathara of Death, which has 12 centers, and which is a part of the Flower of Death:

Square Kathara with the Tree of Death

While Qabalah Tree of Life (I call it the Tree od Death) can be put on the Satan’s Flower of Life, too, it is found at the center of this flower as imperfect Kathara. Qabalah Tree of Life/Death has closer connection with perfect Kathara of Death and the Flower of Death. But it doesn’t use two centers (i.e. the upper center and Da’at):

Square Kathara with the Deviated Tree of Death

Qabalah Tree of Life/Death is a distorted representation of numeric symbolism based on the Satan’s Flower of Life and on the Flower of Death, and it has 10 prominent centers. While the lowest center (Kingdom aka Malkuth) represents the physical world, it is the energy center, which is the origin of the physical world and not the physical world itself. So, beyond physical level of double helix, there are 10 subtle Qabalah aspects of DNA. If particular subtle aspect is explained as the subtle strand, we suddenly get 12 strand DNA. This 12 strand DNA then fits with Metatron’s Cube as it was already seen.

If we take 10 centers as the representation of 10 subtle strands, there are 22 subtle pathways, which enables one to travel between such “strands”. These 22 subtle pathways correspond to 22 letters of Jewish alphabet, and they are the roads, where energy and entities could travel. We are dealing with Satan’s Flower of Life and with the Flower of Death! The subtle energies in these two systems are not angels, symbolically (or really?) they are various entities under the rule of Archons together with Satan, and which often represent themselves as Aliens. That is why many new-agers claim, that our genes have 22 types of alien genetic material. For entities the Alien agenda  is very popular these days. Once upon they liked to be fake angels. Today often also like to be fake Arcturians, Pleiadeans, Andromedans, Sirians etc…

All this staff about 12 or 13 strand DNA and 22 types of alien genetic material are funny mysticism at its best or they are the portals, which enable archons and other entities of the parallel worlds to feed on your body, your Inner child and your soul. The researcher who can find these answers is you! The problem with the entities can be found in their way of manipulation. If you have 100 units of energy and you use only 30 units, the entities can be useful in enabling you to use 70 units of your energy. The problem is, that they can steal 30 units of energy from you. And what if you need all 100 units of energy in the long term?! I think that there is only a little possibility that working on 12 strand DNA and 22 alien genetic structure will cause positive programming of genes. It is very possible, that there can be many negative programs behind this scene.

The Flower(s) of Death

Flower of Death in Circles

The Flower of death is based on the squares, o the angle of 45° and intersections between four circles. If the other circles are added, specific the pattern is got. This pattern is thought to be similar to the peripheral shape of the cownose ray, so it is also called the “Cownose”. It is said that the Cownose pattern was known in the area of Fertile Crescent from the 6th millennium BC and in 3000 BC it was also known in the area of the Indus Valley (Marko Manninen: Artifacts of the Flower of Life, 2015, page 9). Cownose as a decoration motif were antecedent and far more prominent than Satan’s Flower of Life patterns (compare to: Marko Manninen: page 13).

Cownose Pattern

The Flower of Death is based on the number 4. While the number 8 (2×4) as the pattern of Christ represents new light in the great darkness, the end of the darkness cycle, number 4 is in the starting line of polarity (numbers (2), 4, 6, 8). Number 4 represents declining energy and intensity of polarity. By the square rotation in Oneness the first kathara is derived. There are some others katharas, too  (the two of them are found in the Satan’s Flower of Life and the two of them are found in the Christ’s Flower of Life). Kathara is hexagonal geometric shape with left, right and central side, with transversal and diagonal lines and with triangle structure on the top and on the bottom of the structure. Divine aspect is resembled by the triangle structures. In equilateral triangle there is no kathara, the sequence of oneness is got with expanding the connected triangles. Two parallel sides of Kathara are ordinary prolonged and form the key which unchain the structure beyond Fibonacci rule. If kathara is not the equilateral hexagon, there is opportunity to be used as a key to unlock the jail of darkness. But in the Flower of Death the kathara’s replications in Oneness (in the lower diagram: dark orange area is the first use of kathara, the orange+ yellow is the second etc…) form the Curve of Death (blue color), which still has the ratios below Fibonacci levels and can’t be used as a key to unlock the jail of darkness.

The Flower of Death with Square Based Kathara

Fibonnacci Sequence is based on the sequence 0,1,1,2,3,5,8,13,21, …  Every new number added is represented as the sum of the two previous numbers.  It is claimed by some people (I think they are gathered around the page of ascensionglossary.com, but don’t know their names) that the Fibonacci sequence represents the Conservation Law of Energy: if we take 2 from the sequence as our own starting level of the energy, for example, and we added 3 from the outside world, we get number 8. And so on.  But in the Curve of Death the final result has less energy than the previous two values have. It is interesting, that the people from Emerald Guardians (probably the same as the group around ascensionglossary.com), which has already explained the Satan’s Flower of Life, offered the Kathara of Death as Divine solution and the Curve of Death is named the “Krystal Spiral & Sequence” by them.  These peoples also offered the 12-point Tree of Life (but I call it the Tree of Death):

Square Kathara with the Tree of Death

However, this 12-point Tree of Life is a form from the Flower of Death pattern.  Kabbalistic Tree of Life seems to be this 12-point system (minus two centers) mixed with some basic numerology. Apart from the Flower of Death, based on the square and the angle of 45°, there are also a pentagon with number 5, heptagon with the number 7 and nonagon with number 9. In these polygons there are no kathara keys to unlock the situation, while the rotating and replicating in Oneness produces the curves with the sequence far below the Fibonacci. So, they can be also viewed as the Flowers of Death.

There are two points in the body, which are the alpha points of many flowers, i.e. The Christ’s Flower of Life, Satan’s Flower of Life and Flower of Death, but not for the God’s Flower of Life, which has its own alpha point. One of the alphas is located in approximately the same region as sexual chakra or Swadhishthana, the other one is located in the area, which is found in between the male nipples (women have to make adjustments), i.e. in the zone of the Middle Dan tian. Be careful how you use these alphas. It is better not to use symbol of David Star or six-pointed star in the zone of Heart chakra and Middle Dan tian. It is also better not to meditate on six petals of Swadhisthana. These are programming tricks to install Satan’s Flower of Life.

Kathara Centers

Flower of Death is also the Flower of Fight or the Flower of War at the same time. It is also the conditional Light and conditional Heaven inside the worlds of duality- it still resides within the concept of duality. This Flower is actually the Flower of Archangel Michael/ Flower of God Raa/ Flower of God of War and so on. Inside this symbol there is a cross symbol as the part of this symbolism. In the Mediteran region and in India strength and war have a lot to with the power of the Sun. solar power, war and light- I call this the zone of Archangel Michael. Michael, Lucifer and Satan are three basic entities, which rule the worlds of disintegrated parts of the matrix. However, the symbol which is explained as Flower of Death could also bear better symbolism if used in the integrated part of matrix. In that case this is the Flower of Inner Strength. In our dualistic world it is hard to activate this deeper symbolism. So, be careful with this symbol (this part of the text in brown was added on 2017/02/05).

Satan’s Flower of Life

Satan's Flower of Life

A Satan’s Flower of Life is based on the principle of polarity and the principle of 60° and the number 6, which represents ego and personality. The Satan’s Flower of Life is unfortunately known just as the “Flower of Life”. Untill last days I also believed that this is God’s Flower of Life. But there are actually at least two another Flowers of Life (God’s and Lucifer’s Flower of Life and the Christ’s Flower of Life) and at least one Flower of Death, so the notion of Flower of Life is misleading. The Satan’s Flower of Life in the form of basic central flower (called also a Seed of Life by Drunvalo Melchizedek) was already found in Mikene around 1.600 BC.  Soon after that it was also found on Cyprus. In the 15th century BC the full Flowers of Life were found in Egypt and these artefacts have stimulated Drunvalo Melchizedek to researched them and their symbolism. Drunvalo Melchizedek didn’t recognize the satanic meaning of this type of this type of Flower of Life.

My own findings on this flower are that the Flower contains symbolism of numbers 1,3,7, which represents Love, but only on the secondary (and conditional) level. They are represented with three (3) circles with seven (7) limited areas, and they have unity and each part can be considered as one part (1).

Three Circles- Outer and Inner

At the center numbers 1, 3 and 6 can be found: three circles (3), six limited parts (6 and 1). The structure 136 is the reign of ego.

136 Areas

When Ego is found in the center of attention, this is a sign of rebellion, an aspect of Satan’s manipulation, and in singular mentality this Satan’s manipulation is represented as Personality. This was the numeric way to found such a type of the Flower of Life to be actually the Satan’s Flower of Life, The Flower of Personality, the Flower of polarization, the Flower of lower awareness. The circles of this flower with the principle of polarization, found in the three oppositions of hexagon, are among the main principles of disintegration of Divine Oneness, percepted by the God and His singularities in each living being. Inside this flower there is a hexagon (and the Star of David):

Hexagon Flower

Hexagon (and the Satan’s Flower of Life) can be found in the water crystals, organic molecules and elsewhere… This can be expected considering the numeric symbolism, which will be explained in detail in some another post. In short: our material world (Assiah) is the lowest part of Creation and the Forces of polarity ruled this world and material forms. This does not mean that everything is O.K. with the Satan’s Flower of Life just because it is found in the nature (together with it’s numerical sequence and curve, which are called Fibonacci sequence and Fibonacci curve).  This Flower represents the center of ego, which overpowers the force of Love and uses the force of Love for its own selfish purposes. The power of Love is trapped in the Flower: David Star as a symbol of the Hearth Chakra is satanic trick to block the Heart chakra among the naïve yogis, meditating on this symbol. Disbalance in Heart is connected with disbalance in rooting and it causes some illusions.

Decades ago Satan’s Flower of Life was used as platform of the Metatron’s Cube:

Metatron's Cube

Regarding this Flower as the Satan’s Flower of Life this False Metatron is just an entity of the False Light or it is the collective name of some entities of the False Light. The six leaves of this flower and Metatron’s Cube are foundation for twelve Fibonacci Curves (pictured in red):

fibonacci-sequence-in-the-flower-of-life

There is another case (which probably need additional testing):

fibonacci-golden-ratio-in-the-flower-of-life

Just like hexagons, Fibonnacci Sequence can also be found in the nature (Snail’s shell, the order of the seeds in sunflower…) and it is based on the sequence 0,1,1,2,3,5,8,13,21,…  Every new number added is represented as the sum of the two previous numbers.  The higher numbers have ratios, which are close to Φ ratio (Φ= 1.6180339887) of the Golden Section. It is claimed by some people (I think they are gathered around the page of ascensionglossary.com, but don’t know their names) that the Fibonacci sequence represents the Conservation Law of Energy: if we take 2 from the sequence as our own starting level of the energy, for example, and we added 3 from the outside world, we get number 8. And so on.  If the first number should be expanded to the third, the second number must be consumed by the first! So, yes, I agree with these people.

All these means, that this Flower of Life only consumes the force of Love: if David star or it’s Indian variant is put on the Heart Chakra, this Chakra is actually blocked. The energy of Love, got from the integrated matrix is trapped and transmitted in the zones, ruled by the entities, which eat this kind of transported and changed energy. So, the matrix of this Flower of Life is the matrix of Satan, which uses one’s ego to be represented as Satan’s singularity, i.e. the Personality, to Lower one’s awareness from the stage of “I am” into the low awareness. This matrix is one of the matrixes, used in the disintegrated parts of Universe.

This Flower of Life is viewed as Divine flower by Drunvalo Melchizedek. It was also explained by Drunvalo Melchizedek, that the Flower of Lucifer (The False Light) is different from the Flower of Life. The Flower of Lucifer was represented as the flower of compression. It is claimed that kabalistic Tree of Life couldn’t be found in such a system, but only in the Flower of Life. What Drunvalo hasn’t seen is the fact, that Lucifer’s Flower can be found in this Flower of Life, but not in the center of it. It also hasn’t been noticed by Drunvalo Melchizedek that one big reptilian eye (in light yellow) can be found in the Lucifer’s flower (the pupil is in green).

 

FOL Reptilian Eye of Lucifer

 

Satan is the central power of this flower, he is a great ruler of Polarity, and Lucifer is the secondary entity. He has more important symbol, the God’s and Lucifer’s Flower of Life. But Lucifer is surrounding all the central point- there are six eyes with reptilian pupils around the central point. So Lucifer can also be viewed as lower aspect of Satan himself. Drunvalo Melchizedek was focused on two vertexes of Lucifer’s eye and not on the eye itself. So, the Flower, used by Drunvalo Melchizedek is actually a Satan’s Flower of Life of disintegrated matrix, using Drunvalo’s own concept of Luciferian eye. This disintegrated matrix has two opposite poles: False Light with False Light angels (of Metatron and others) and False Light “alien” entities on one side and revealed darkness (devils and “bad” alien entities) on the other. O.K., authentic parts of the matrix seems to be found in  Satan’s Flower of Life, too. This is perhaps only illusion, or the fact is represented, that Satan is also a part of Divine Unity, ruled by God.

There is also one very good numeric explanation of 666 and this Flower of Life, found on the internet. It is told that “Dunvalo’s” Flower of Life is actually a Satan’s “Daisy of Death”. This is the same group, gathered around ascensionglossary.com, I think. But they are also proposing the use of their own kathara, which is of low quality. This will be discussed in one later post.  O.K: in this Flower of Life hexagonal forms can be found:

Hexagon Flower

We are interested in combinations of the numbers in a hexagram. Starting with line segment, we get the place for number two.  At the next level we can see three triangles and the place for number 3 have been found. One next parallel level reveals number for (triangle with the central point).

In the next level we search where in the four remaining points of hexagon number two can be placed. Lower line segment is consummated. The next level of line segment, representing number 2 can be found between the points, which are not neighboring each other. In the next level number 4 is found. Number 3 is represented by the remaining two points. Now we can easily find the third digit for each external point.  When we add the opposite number to the chosen one, the sum is always 666, the number of Satan. The number 666 is repeated three times.

666 number and Flower of Life

There is also another scheme to get 666 from this Flower of Life and/or from hexagons:

 

Number 666 and 616, which are connected with ego, personality and Satan, are actually already present in the basic unit of Flower of Life:

FOL, 666 and 616

However, there are people who believe that this Flower Life is connected with Christ and with his number 8. But this is true only at the secondary, tertiary, … levels. Foe example: there is a Fibonacci sequence used to get 888 and 111 triangles, thus forming special David Star. Circles of 8 in the Metatron’s Cube and “8 symbolism” in the basic David Star could also be noted… However, again and again: all these concepts are only based on the secondary, tertiary, … levels! Be careful, at the secondary level of the number 6 all the numbers are present within this number. It could be shown with Magic Square or with Fibonacci sequence, already mentioned. (this part of the text in brown was added on 2017/02/05). Here are visual representations of these “secondary” Christ symbolisms:

Number 8 in 6

Figure 1. 111 and 888 within Rodin’s math – The template of the first picture has been taken from here.  Figure 2. Metatron’s Cube and numbers 8.  Figure 3. David Star and numbers 8

The symbol of Triquetra, which is already connected to the God’s and Lucifer’s Flower of Life, is also used in the Satan’s Flower of Life, but not in the center:

Second level Triquetra Satan's FOL

In the Satan’s Flower of Life the Tree of Life can be found (but only on the secondary level) and also a prolonged kathara with 15 centers.  All based on the angle of 60°:

extended-kathara-in-the-flower-of-life

Kathara is hexagonal geometric shape with left, right and central side, with transversal and diagonal lines and with triangle structure on the top and on the bottom of the structure. Divine aspect is resembled by the triangle structures. In equilateral triangle there is no kathara, the sequence of oneness is got with expanding the connected triangles. Two parallel sides of Kathara are ordinary prolonged and form the key which unchain the structure beyond Fibonacci rule. But in the Satan’s Flower of Life Primary kathara is actually the equilateral hexagon itself:

Primary Satan's Kathara

With rotation there is no new space to develop. In this sequence each two previous elements are consumed to produce the new element, which has only the half of the remaining energy. This is the core of Satan’s Flower of Life, i.e. the black hole of ego, personality and Satan. So, this Flower of Life is the Flower of Death at the same time. The vampire structure of this Flower consumes the energy to produce and sustain the parallel worlds. In order to get the balance of Fibonacci Curve and the Conservation Law, we also need secondary kathara, which has the ability to grow. We use expanding hexagons in Oneness (because Satan is also the part of Oneness):

Rotationg Hexagon in Oneness with Kathara

And here it is, the secondary kathara curve, going beyond Fibonacci:

Secondary Satan's Kathara

The Satan’s Flower of Life is perceived from the aspect of dualistic worlds, similar to our world. On the expanded level of awareness this symbol, which is otherwise explained as the Satan’s Flower of Life, become representation of special aspect of the integrated matrix. Then this symbol is the Flower of integrated (“organic”) darkness. However, in our dualistic world it is hard to activate this deeper symbolism. So, be very careful with this symbol!!! (this part of the text in brown was added on 2017/02/05)

There are two points in the body, which are the alpha points of many flowers, i.e. The Christ’s Flower of Life, Satan’s Flower of Life and Flower of Death, but not for the God’s Flower of Life, which has its own alpha point. One of the alphas is located in approximately the same region as sexual chakra or Swadhishthana, the other one is located in the area, which is found in between the male nipples (women have to make adjustments), i.e. in the zone of the Middle Dan tian. Be careful how you use these alphas. It is better not to use symbol of David Star or six-pointed star in the zone of Heart chakra and Middle Dan tian. It is also better not to meditate on six petals of Swadhisthana. These are programming tricks to install Satan’s Flower of Life.

Kathara Centers

From this Flower of Life and from its hexagons the symbol of David Star can be found.  Triple repetition of 666 can also be found in David Star.  Even worse is another symbol, found on internet, in which the main David Star contains two minor David Stars. Every 666 is repeated three times!

David Star

The Satan’s Flower of Life has a lot to do with the ideology of 12 DNA strands. Number 6 is a strong symbol of the material world. While positive genetic programs are represented by the number 8, negative genetic programs are represented by 5 and mostly by 6. One should be cautious not to be involved into the ideology of 12 DNA strands or 13 DNA helixes/strands. From The Metatron’s Cube (and from the Satan’s Flower of Life) and from the Kathara of the Flower of Death it is possible to find “12” levels. From the Metatron’s Cube one could find 13 centers.

In the next posts I will discuss the true God’s Flower of Life, the Christ’s Flower of Life and the Flower of Death. Have a nice time!

———————————————

If interested, you can also read:

The Holy Geometry of the Flowers of Life and the Star Wars

Jupiter Ascending (2105): Grey, Draconian and Pleiadean Entities Revealed!