Bazi and the Parts of the Body

These pictures, dealing with the Bazi and it’s connection with the human body, are taken from Škratkov blog:

TESLA METAMORFOZA

energijski-krogotoki-1

energijski-krogotoki-2

energijski-krogotoki-4

energijski-krogotoki-5

 

 

 

Advertisements

Bazi Health: Basic Diagrams

Here are two approaches, showing the way in which the Four pillars (Bazi) are connected to the human body parts.  With some other indicators like the body symbolism of the heavenly stems and the earthly branches and by observing any imbalances between the elements in Bazi chart, one can get more understanding about the human health:

BAZI HEALTH 1

BAZI HEALTH 3

BAZI HEALTH 2

Dealing with the details some differences between various approaches could be found. The first pcture, for example, deals with the left and the right side of the standing body. As day pillar is the central pillar of our personality, one can also say, that the hour pillar is the right side, day pillar is the central part of the body, while month and year pillar are both connected with the left side of the body.

So, try to find out which system is the best for you.

Vasuna’s Simple Bazi Formula for the Evaluation of the Strength of the Chart

HS EB and SCORES

This is a formula for an easy evaluation of the strength of the Bazi chart. DM (Day Master aka Day Heavenly stem) is also counted! The ratios between the heavenly stems and hidden stems are simplified, but calculation is quite accurate if you know how to use it. Calculate the relative values of the supportive camp + DM.

  • If supportive camp + DM reach below 20% of strength, this is a follow chart (below 10% this is a real follow and between 10 and 20% this is a fake follow);
  • If supportive camp + DM reach between 20 and 40%, this is a standard weak chart;
  • If supportive camp + DM reach between 40 and 50%, this is a neutral chart, where special rules of QTBJ and DTS have to be used to prevent static forces (for example: Ding fire is moved away from the static situation, if there are Jia or Geng in the pillars);
  • If supportive camp + DM reach between 50 and 80%, this is a standard strong chart;
  • If supportive camp + DM reach above 80%, this is a dominant chart (above 90% this is a real dominant chart and between 80 and 90% this is a fake dominant chart).

There are also much more simplified models:

  • There are models, which give equal scores for all the first hidden stems in the branches, equal scores for all the second hidden stems in the branches and so on. These models are faced with major mistakes in assessing the real strength of the chart.  In Shen branch, for example, the energies are more diverse than in Wu branch. So the first hidden stem Ding in the Wu branch is much stronger than the first hidden stem Geng in the Shen branch.
  • In the second group there are models, which are focused on the pre-fixed sum. Calculations in all the cases, for example, give us 105 scores. These models are also faced with major mistakes in assessing the real strength of the chart, because clashes and combinations really do change the quantity of energy in the pillars. Many models from the first group have this sort of mistake, too.

There is another challenge in the assessing the strength of the chart. Between the stems and branches there are various flows. Some people say that we have to look at the flow, not for the strength. But this is actually the same.  When you are looking at the flow, you can see, how one element get stronger and another one get weaker, and at the end you have the picture which element is the strongest, where the chart is challenged etc. MY FORMULA ALSO DOESN’T COVER THESE IMPORTANT CHANGES, CAUSED BY THE FLOWS (additional formula must be used for these adjustments)!

Cumulative strength and weakness in the case of the 10 year luck pillar and even annual pillar can be calculated with my formula, too. With these calculations and adjustments (for combos, clashes and flows) one can find out that a slightly weak chart might become neutral or even strong chart in some circumstances. And vice versa: slightly strong chart might become neutral or even weak.

The same principle should not be used for transitions between very weak charts and follow charts or for transitions between very strong and dominant charts. These charts go to the extremes and the addition of  the 10 year luck and annual luck normally can’t make these transitions real. If you have dominant power, you can enchain your enemies. Even if they become stronger, they are still enchained, but can make many troubles to your guards. And on the other side: if you are extremely weak and you’ve got tied up, you will not be able to untie yourself only by getting stronger again, if monitored by strict guardians which prevent the approach of your friends. These situations rather mean very stressful life for such DM, because rebellion could be severely punished.

As you can see, the year pillar gets much less scores than hour, day and month pillar. This is because the year’s energy is more dispersed and more distant to the DM. So it is not present in one’s life to the same scale as the day, hour and month pillars do.

Delujoče srce v “skalarnih” metodah

V zadnjem času se je tako ali drugače name obrnilo več ljudi, ki imajo dvome glede skalarne energije in se zaradi tega ne morejo odločiti ali naj si dajo delati PEH (Pleiadean Energy Healing) aktivacije ali ne. Nekateri od teh ljudi so razočarani glede tehnike Ponovne povezave ali pa Tesla metamorfoze in se sprašujejo ali bodo na PEH-u naleteli na enake ovire.

Na kratko bi rad povedal pet stvari. Kot prvo so vse “skalarne” metode tako ali drugače zelo močne in lahko povzročijo začasne močne reakcije, to je slabo počutje, lahko duševno ali fizično. To je tako kakor s posodo s postano vodo, na dnu katere se nahaja usedlina. Če vanjo z močnim curkom usmerimo svežo vodo, se bodo usedline dvignile in voda bo postala “umazana kot še nikoli”. Dotok sveže vode pa dejansko že čisti posodo. Torej v tem smislu vas PEH dejansko “ogroža”, saj tudi ta metoda deluje na ta način.

Druga zadeva je čisti namen oziroma ljubezen. Moje osebne izkušnje s Ponovno povezavo in Tesla metamorfozo so take, da se zdi, kot da tema kanaloma manjka  močnejši dotok ljubezni. Glede na to, da Tesla metamorfoza velja za nadgradnjo Ponovne povezave, bi komentiral samo to, da pri Tesla metamorfozi vsaj nekateri praktiki  (čeprav bi jih morali po navodilih mojstrice delati vsi) delajo dodatne duhovne vaje za srce in ljubezen, ki so osnovane na podlagi Heartmatha. Seveda pa se najdejo tudi praktiki, ki imajo že odprt svoj lasten kanal za ljubezen in tam ni nobenih težav. Torej: če je praktik tako ali drugače priklopljen na kanal ljubezni, ti dve metodi delujeta na “višji frekvenci”, zato lahko Nevidni svet ob takem praktiku in ob terapirancu, ki ima namero, pričara neverjetne rezultate. Terapiranci s takšno izkušnjo zato praviloma niso ljudje, ki se zanimajo za aktivacijo pri metodi PEH.

PEH ali Pleiadean Energy Healing ima močnejši kanal, ki je avtomatično tudi kanal ljubezni, medsebojne povezanosti in medsebojnega sprejemanja, kar se pozna tudi pri praktikih, kjer med njimi ne prihaja do afer in prepirov kot v nekaterih drugih aksiatonalnih duhovnostih, in kjer se lahko zgodijo očiščenja entitet, ki so preživele terapije Ponovne povezave ali Tesla metamorfoze…

Kot tretje bi omenil tudi to, da je zelo pomembno kdo vam naredi svetlobno telo. Med tem, ko boste težje (a morda vseeno) prišli do mojstra (Eric Pearl), ki bi vam naredil ponovno povezavo, oziroma do mojstrice (Anja Petrović), ki bi vam naredila svetlobno telo, pri PEH-u aktivacije svetlobnega telesa za enkrat dela samo mojstrica Karmen Matičič osebno (na delavnicah ji praktiki samo asistirajo). Zato so energije PEH-a bolj čiste in med aktivacijami ni večjih razlik po kvaliteti.

Kot četrto same terapije lahko izgledajo tudi tako, da na vas lahko hkrati dela več PEH praktikov in take terapije so praviloma celo še močnejše – trditev Erica Pearla, da skupinsko terapiranje ni smiselno, oziroma da je celo kontraproduktivno, so neveljavne in osnovane na eni sami izkušnji, kjer so se terapiji kot skriti praktiki pridružili neiniciirani ljudje. Na osnovi tega je Eric Pearl naredil preuranjen sklep o nedelovanju skupinske terapije, kar je za nekaj časa zavrlo razvoj aksiatonalne duhovnosti v tej smeri.

Kot peto ima PEH za slovensko govoreče še eno veliko prednost pred ostalimi metodami: mesečno se v Ljubljani organizirajo srečanja praktikov in praktiki (vsaj za enkrat) imajo zastonj vstop na nove delavnice za nove praktike. Gre namreč za izmenjavo- praktiki mojstrici dejansko asistirajo pri delu z novimi praktiki, hkrati pa prejemajo “posodobitve” iz kanala PEH.

 

Four Pillars of Destiny and Stellar Civilizations

The influence of the positive cosmic civilizations in the four pillars (bazi) chart could be explained with the symbolic meanings of five elements and our Universe symbolism.  I will give you some material. However, bear in mind that this is new area of research and there could be many discrepancies.

Well, this is the story:

When Tian Yi Guiren, Yuede Guiren, Tiande Guiren or Taiji Guiren fall into the signs (stems and branches), then positive influences prevail in the most cases. Sanqi Guirens (in or without order) also bring positive influences.

Jia, Yin– if there are also yang metal and yang earth elements in the chart, then Felines, Polaris, Orion, Sirius, archangel Michael, Metatron, galactic Christ are represented by Jia and Yin. Could also mean some more positive Luciferian influence like some Carians. If wood is negative: Reptilians, Carians, Luciferians. If Jia and Yin meet  a strong metal force in the pillars (Geng, Xin, Shen or You) without Wu, Chen and Xu, Polaris forces probably prevail.  If there is no strong yang metal and yang earth in the chart, Jupiter can be represented by Jia and Yin.

Yi, Mao– if there is also fire in the chart or if Yi and Mao are strong, Pleiadeans and archangel Uriel are represented by Yi and Mao.

Bing, Ding, Si, Wu (branch)– Pleiadeans, archangel Uriel are represented by these signs, but there must be both yin or yang  presence or Yi and Mao presence. If there is no yang fire and Yi or Mao, planet Mars could be represented by Ding and Wu  signs. If there is no yin fire and Yi or Mao, our Sun could be represented by Bing and Si  signs.

Wu (stem), Chen and Xu– if there is Jia or YIn  wood or Geng and Shen, then it means Felines, Polaris, Orion, Sirius, archangel Michael, Metatron, galactic Christ, could also mean some more positive Luciferian influence like some Carians; if negative: Reptilians, Carians, Luciferians. If there is no Jia or Yin and no Geng and Shen signs in the chart, planet Earth is represented by Wu, Chen and Xu.

Ji, Wei and Chou can be connected with: planet Earth (lower Earth planes, Earth planes in general) or with Saturn.

Geng, Shen– if there are also yang wood and yang earth elements in the chart, then Polaris, Orion, Sirius, archangel Michael, Metatron, galactic Christ are represented by Geng and Shen. Could also mean some more positive Luciferian influence like some Carians. If wood element in the chart is negative: Reptilians, Carians, Luciferians.

Xin and You: with yin or yang water, these signs could be connected to Arcturians, Vegans, Andromedans. But if they are negative, could be Greys. Without water Xin and You could be connected with Venus.

Ren, Gui, Hai and Zi: if there is only one polarity and no Xin or You sing, then, if positive, they are connected with Mercury, if negative, they are connected with Greys. If there is only Ren and Hai and positive, then it is connected with Mercury. If there is both yin and yang version of water or there are Xin or You present, these signs could be connected to Arcturians, Vegans, Andromedans.